Datum:1. 7. 2021
Teritoriální zaměření:
Velká Británie - vlajka Velká Británie

Jakou si zřídit pobočku na britském trhu? Přinášíme návod krok za krokem

Pro firmy uvažující o přímém vstupu na britský trh prostřednictvím vlastního zastoupení se nabízí různé varianty. Nejobvyklejšími metodmibvyklejší metody vstupu patří založení přidružené dceřiné společnosti, pobočky anebo joint venture.

Založení přidružené dceřiné společnosti

Při zakládání přidružené dceřiné společnosti je možné založit novou přidruženou firmu nebo nakoupit existující předzaloženou společnost. Přidružená společnost bude působit jako samostatný právní subjekt.

Hlavní výhody

 • Vlastnictví a kompletní kontrola nad podnikáním
 • Veškeré závazky v rámci povinností a dluhů se vážou na přidruženou společnost (pokud není vysloveně stanoveno jinak)
 • Lokální podniky dobře znají tuto formu obchodní společnosti

Hlavní nevýhody

 • Vysoké počáteční náklady v případě akvizice existující firmy
 • Představenstvo dceřiné firmy může být dodatečnou byrokratickou překážkou

Náklady a procedury

 • Jednorázová platba ve výši zhruba 750 liber v rámci založení přidružené společnosti a asi1000 liber ročně za registrační a ostatní poplatky
 • Dodatečné poplatky spojené s účtováním
 • Název přidružené společnosti, adresa, minimální základní kapitál ve výši 1 libry
 • Přidružená společnost má povinnost podat přehled o ročním zúčtování podle zákona o korporacích ve Spojeném království. Pokud zisky překročí výši 10,2 milionů liber nebo výše hrubých aktiv překročí 5,1 milionů liber, je potřeba provést statutární audit. Ten není potřeba dělat, pokud se mateřská firma na konci zúčtovacího období zaváže splnit nevyřízené závazky z daného roku.

Založení pobočky

V případě založení pobočky nejde o založení separátního právního subjektu, ale pouze, jak název vypovídá, o vytvoření pobočky fungující v UK spadající přímo pod firmu vstupující na trh.

Hlavní výhody

 • Relativně snadné a levné založení s minimálními administrativními povinnostmi
 • Přímé propojení s vaší firmou, a tudíž i absolutní vlastnictví a kontrola

Hlavní nevýhody

 • Pobočka nemá oddělenou právní subjektivitu, a tudíž je mateřská firma zodpovědná za veškeré závazky a dluhy
 • Lokální podnikatele může odradit odlišná struktura (zahraniční) obchodní společnosti, která jim není známá
 • Důležitá rozhodnutí musí být projednána v mateřské firmě, to může zabrat dodatečný čas a ve výsledku vést ke ztraceným příležitostem na daném trhu

Náklady a procedury

 • Při zakládání pobočky musíme dodat kopie zakládajících listin mateřské firmy a vyplnit registrační formuláře o zakládání pobočky s odděleným managementem (pro každou zakládající pobočku)
 • Pokud zákon země, kde je mateřská firma založená, vyžaduje zveřejnění auditem ověřených účetních uzávěrek, je potřeba dodat danou kopii i v rámci britské legislativy. Pokud takový zákon v dané zemi není, je potřeba danou uzávěrku vyplnit a zveřejnit podle pravidel legislativy Spojeného království.

Založení joint venture

Vstup do joint venture s lokálním partnerem může být umožněn skrze vytvoření společné firmy nebo společné spolupráce.

Hlavní výhody

 • Lokální partner bude mít dobře zmapovaný tamní trh a navázané kontakty se zákazníky, dodavateli a věřiteli
 • Lokální firmy a věřitelé dobře znají Joint venture, jakožto strukturu obchodní společnosti pro případnou spolupráci

Hlavní nevýhody

 • Z pozice zahraniční firmy přenecháváte potenciálně značné rozhodovací možnosti lokálnímu partnerovi
 • Relativně vysoké počáteční náklady spojené se zakládáním
 • Financování, management, rozdělování zisku může být zdlouhavé kvůli časově náročným domluvám s partnery v Joint venture

Formy registrace právního subjektu ve Spojeném království

Existují čtyři formy, jak zaregistrovat svou firmu ve Velké Británii:

 • Private company limited by shares (Ltd) – privátní společnost s ručením omezeným, nejčastější forma. Členové ručí v tomto případě do výše svého nesplaceného vkladu na základě svého podílu.
 • Private company limited by guarantee (Ltd) – privátní společnost s ručením omezeným, kde členové organizace ručí do výše svých vkladů, které se zavázali vložit do společnosti.
 • Private unlimited company – privátní společnost s neomezeným ručení.
 • Public company limited by shares – veřejná společnost s ručením omezením, jde o obdobu akciové společnosti. Akcie firmy jsou nabízené veřejnosti k prodeji a členové organizace ručí do výše svých nesplacených vkladů v rámci daného podílu.

Samotný proces zakládání je jasný a pro zahraniční firmy neplatí žádná výjimečná pravidla. Zakladatelská listina společně s některými dodatečnými dokumenty musí být podána v rámci Companies House (obdoba obchodního rejstříku, zajišťuje registrace firem v UK).

Podrobnější informace a postup při registraci firmy najdete na webových stránkách britské vlády.

Start podnikání ve Velké Británii krok za krokem

 1. Vyberte si konkrétní právní strukturu, pod kterou chcete vystupovat
  Hlavní dvě možnosti jsou: private limited company (dceřiná firma vaší společnosti) anebo UK Establishment (vaše zahraniční pobočka). Podrobněji o obou možnostech v předchozích kapitolách.
   
 2. Registrace u Companies House
  Pro registraci je potřeba: jméno firmy, adresa firmy, alespoň jeden ředitel firmy, podrobnosti o podílech na majetku firmy, SIC kód předmětu vašeho podnikání
  Registrace může být vyhotovena online za 12 liber, pokud máte vše připraveno předem. Je možné využít i služeb profesionálního poradce. Registrace trvá zhruba jeden den.
   
 3. Žádost o vízum
  Víza jsou nezbytná téměř pro všechny nové subjekty vstupující na trh, obzvláště pokud jde o dlouhodobější záležitost. Vystavení víza trvá zhruba 3 týdny, podrobnější informace na https://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk
   
 4. Založení bankovních účtu pro podnikání
  V rámci obchodování v Británii je nezbytné mít založený lokální bankovní účet. Nejenže to přidává na kredibilitě vašemu podnikání, ale ušetří to i peníze. Také v případě odvodu daní na ostrovech to ušetří hodně času. Při zakládání bankovního účtu je potřeba: Business customer application form (formulář), podrobné informace o registraci firmy, identifikace a verifikace adresy firmy, podrobnosti o struktuře firmy, bankovní výpisy a zauditované účty. Celý proces může trvat od dvou týdnů až po dva měsíce.
   
 5. Přihlášení k daním
  Pokud je vás zdanitelný příjem za posledních 12 měsíců vyšší než 85 tisíc liber, musíte se přihlásit k dani z přidané hodnoty ve Velké Británii (VAT). Zároveň je potřeba se přihlásit ke Corporation tax (korporátní daň) během tří měsíců od založení firmy. Oboje jde vyřešit online po registraci firmy, kdy obdržíte unikátní kód pro přihlašování do Government Gateway. Přihlášení k daním trvá zhruba jeden měsíc, jak pro VAT, tak pro Corporation tax.
   
 6. Přihlášení výplatních listin
  Jako zaměstnavatel musíte pracovat se systémem PAYE, který sbírá informace ohledně daní ze mzdy a národního pojištění. Je nutné se registrovat před prvním dnem výplaty. Proces trvá zhruba dva týdny a registrovat se můžete na webu https://www.gov.uk/register-employer
   
 7. Sídlo firmy
  V rámci zakládání firmy si můžete vybrat mezi pronájmem prostorů pro sídlo firmy (tzv. leasehold) anebo nákupem (tzv. freehold). Celý proces pronájmu nebo nákupu nemovitosti může trvat jeden až čtyři měsíce v závislosti na výběru.
   
 8. Nábor zaměstnanců
  Zde není špatné využít služeb agentur zabývajících se náborem zaměstnanců, které mohou asistovat u celého procesu náboru. Doba trvání od šesti do 16 týdnů podle jednotlivých pracovních pozic.
   
 9. Pojištění podnikání
  Ve Spojeném království je pojištění podnikání povinné v určitých rizikových aspektech. Pojištění musí být sjednané ihned po náboru zaměstnanců. Podle zákona je potřeba mít pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a pojištění motorových vozidel. Další možnosti pojištění, které je dobré vzít v potaz: pojištění majetku, pojištění příjmu, odpovědnosti, lidí a další. Doba sjednávání vhodného pojištění a volby vhodného poskytovatele se pohybuje v rozpětí od 2-4 týdnů.
   
 10. Průběžné povinnosti
  Po založení firmy je zde několik povinností, které je potřeba splnit během chodu firmy.
 • Annual return (roční výnos) = musí být vyplněno u Companies House společně s poplatkem 13 liber v případě elektronického vyplnění a 40 liber v případě papírového vyplnění.
 • Annual accouts (roční účetní závěrka) = Musí být vyplněno jak pro Companies House, tak i pro HM Revenue and Customs (podrobně)
 • CT 600 Corporation Tax return = formulář, který je potřeba vyplnit k účetní závěrce. Pokud nemáte patřičnou praxi, je doporučeno využít služby účetního.
 • Annual sef-assessment = Každý ředitel společnosti je povinen vypracovat „sebehodnocení“, kde musí prokázat veškeré své příjmy, nejen ty přijaté v rámci dané společnosti.
 • Annual employer returns = Jak už bylo zmíněno v předešlé kapitole, zaměstnavatel má povinnost v rámci systému PAYE nahlásit výplatní listiny v jeho firmě. Daná povinnost nahlášení musí být splněna dříve než v den výplaty.
 • Quarterly VAT returns = Na konci každého čtvrtletí musí firma vyplnit daňové přiznání

Další pomoc

Pokud chcete založení vlastního zastoupení dále konzultovat, tak můžete využít agenturou CzechTrade ověřené kontakty:

Obě tyto právní a daňové kanceláře se specializují na pomoc českým podnikatelům ve Velké Británii, jejich služby jsou placené.


Autor: Jiří Rak a Marko Mitrovič, zahraniční kancelář CzechTrade Spojené království