Zahraniční kancelář CzechTrade
Spojené království a Irsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně poskytuje služby ve Spojeném království a v Irsku. 

Změny, které přinesl BREXIT

Jiří Rak, vedoucí zahraniční kanceláře v Londýně, mluví o Brexitu a komplikací který přinesl.

Změny, které přinesl BREXIT - video

Jaké jsou exportní příležitosti v británii?

Martin Macourek, asistent vedoucího zahraniční kanceláře v Londýně, doporučuje se připravit na nové příležitosti na Britském trhu s mizící konkurencí po krizi.

Jaké jsou exportní příležitosti v británii? - video

Kontakty

Ing. Rak Jiří

CzechTrade Spojené království a Irsko

Ing. Jiří Rak ředitel regionálního centra
Czech Embassy | 26 Kensington Palace Gardens, W8 4QY
London
United Kingdom
www.czechtradeuk.com
Ing. Macourek Martin

CzechTrade Spojené království a Irsko

Ing. Martin Macourek ředitel zahraniční kanceláře
Czech Embassy | 26 Kensington Palace Gardens, W8 4QY
London
United Kingdom
www.czechtradeuk.com

Nejbližší akce z teritoria

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak vám můžeme pomoci?

Rozbalovací obsah

Informace ze Spojeného království a z Irska

Spojené království

Navzdory nelehké situaci spojené s brexitem, následky pandemie Covid-19 a válkou na Ukrajině si Spojené království stále drží pozici páté největší světové ekonomiky podle indikátorů HDP, v Evropě je na druhém místě za Německem. Jedná se o vysoce rozvinutou tržní ekonomiku s vyspělými institucemi a stabilními podmínkami pro obchod. 

Na začátku roku 2022 ekonomika Spojeného království suverénně překonala svou velikost před pandemií a většina hospodářských odvětví rostla. Trh práce ve Spojeném království byl v plném proudu, míra nezaměstnanosti klesla pod 4 % a Bank of England začala zvyšovat svou základní úrokovou sazbu zpět na úroveň před pandemií.

Od konce února však znovu rostoucí aktivitu výrazně ochladila válka na Ukrajině, která způsobila významný šok nejen pro britskou ekonomiku. V případě Spojeného království se očekává, že válka ovlivní ekonomiku země třemi hlavními směry:

 • Vyšší ceny komodit a přerušení dodávek
 • Menší kupní síla
 • Nižší obchodní a investiční toky

Z těchto faktorů budou mít na ekonomiku Spojeného království největší dopad vyšší ceny komodit.

Ekonomický výhled pro rok 2022
Výhled růstu Spojeného království pro rok 2022 se zhoršil a jeho další vývoj nyní závisí na tom, jakým způsobem bude vyřešena evropská závislost na ruské ropě a zemním plynu, ale také na povaze sankcí proti Rusku. Růstový výhled zásadním způsobem ovlivní jeden z těchto scénářů:

 • Omezený konflikt: předpokládá, že na Rusko nebudou uvaleny žádné další sankce.
 • Ekonomická eskalace: předpokládá, že na Rusko budou uvaleny další sankce, což povede k dramatickému omezení dovozu ropy a zemního plynu do EU.

V závislosti na scénáři se očekává, že se růst HDP Spojeného království bude v letošním roce pohybovat v průměru mezi 2,8 % a 3,8 %, zatímco předchozí konsenzus předpokládal růst HDP ve výši 4,5 %. Hlavním faktorem této revize je klesající spotřeba domácností, která je způsobena vyššími cenami komodit. Reálné příjmy ve Spojeném království již klesají a očekává se, že budou klesat minimálně do konce letošního roku, přičemž domácnosti s nižšími příjmy jsou zasaženy nejvíce.

Dlouhodobý výhled
Po předpokládaném růstu HDP ve výši 2,8 až 3,8 % v letošním roce se očekává, že hospodářský růst Spojeného království v roce 2023 zpomalí na 1,3 % a v roce 2024 se dále sníží na 1,2 % v důsledku omezení aktivity spojené se zvýšením životních nákladů, slabých podnikových investic a pomalého růstu vývozu.

Rostoucí nákladové tlaky, vyšší sazby národního pojištění a daně z příjmu právnických osob a oslabující se výhled Spojeného království budou i nadále ovlivňovat investiční plány firem. V důsledku toho podnikatelské investice pravděpodobně zůstanou až do konce prognózovaného období ve 4. čtvrtletí 2024 o 6 % nižší než před pandemií.

Vývoz Spojeného království by měl do konce období prognózy ve 4. čtvrtletí 2024 zůstat o 13,7 % nižší v porovnání s úrovní před pandemií. To odráží dopad komplikovanějšího obchodu s EU po Brexitu a oslabení globálního výhledu na poptávku po zboží a službách ve Spojeném království.

Naproti tomu výdaje spotřebitelů a vlády by měly být na konci období projekcí o 2,4 %, resp. 12,2 % vyšší než jejich úroveň před pandemií.

Ekonomika Spojeného království je silně závislá na službách  
Ty tvoří necelých 80 % HDP. Především se jedná o finančnictví. Průmysl, který je tažený automobilovým a leteckým sektorem, produkuje pouhých 12 % hrubého domácího produktu, nicméně jeho podíl v posledních letech mírně roste. Stavebnictví generuje 9 % HDP a zemědělství jedno procento.

Slabinou britské ekonomiky zůstává nižší produktivita práce. Vláda problém reflektuje založením nového fondu pro inovace a infrastrukturu s objemem 23 mld. liber na období příštích pěti let. Zaměří se především na vědu, inovace a hi-tech výzkum. Vláda tak chce přilákat investice do oborů s vysokou přidanou hodnotou. Dále podporuje konkrétní technologické projekty s cílem dostat zemi do čela v klíčových oborech, které jsou tahounech současného světového rozvoje. Příkladem je výstavba velkého průmyslového centra věnovaného vývoji a výrobě baterií v Coventry.  

Pro české firmy se nabízejí příležitosti v automobilovém a leteckém průmyslu 
Ty jsou v podobě jak strojírenských subdodávek, tak přímých Tier 1 dodávek. Za zmínku určitě stojí současná britská automobilová renesance, symbolizována zejména dynamickým globálním růstem britské skupiny Jaguar-Land Rover. Další příležitosti nabízí energetika (jaderná, zelená energie, úložiště energie i smart energetika). Klíčový zejména v Londýně je hi-tech průmysl. Významné možnosti vznikají ve stavebnictví a dodávkách pro architekturu a design. Pro české firmy jsou zajímavé i tradiční obory jako pivovarnictví, výroba nábytku či hraček. 

Spojené království poskytuje mnohé příležitosti pro české malé i střední podnikatele
Ti by mohli využít vysoké závislosti britského průmyslu na subdodavatelích i aktuální tendence nakupovat raději v Evropě než v Asii. I vzhledem k Brexitu exportérům doporučujeme zaměřovat se na produkty s vyšší přidanou hodnotou.

Vaším partnerem pro expanzi na britském trhu může zahraniční kancelář CzechTrade Spojené království

Podrobné teritoriální informace o britské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.


Irsko

Irsko je zemí, která v 90. letech definitivně dohnala svou zaostalost za Spojeným královstvím. Roční tempo růstu HDP dosahující až 10 %, flexibilní trh práce, nízké daně (korporátní daň ve výši 12,5 %), angličtina a investiční pobídky – to vše stálo za irským ekonomickým zázrakem. Irsko rovněž ekonomicky těží z úzkých vztahů se Spojenými státy a stalo se evropskou centrálou pro velké firmy jako například Dell, Apple, Google či Microsoft. Obecně IT průmysl a nové technologie jsou v Irsku velice silné.

Následně bylo však Irsko mohutně zasaženo finanční krizí v letech 2007/2008 a plně se z ní zotavilo později než Spojené království. Následující krize spojená s pandemií Covid-19 byla naopak pro Irsko relativně mírná a země se z ní díky své rychlé reakci a zavedení opatření proti šíření viru poměrně rychle zotavila. Pomohl i silný farmaceutický průmysl, který během pandemie prosperoval.

V současnosti je globální ekonomika ovlivněna válkou na Ukrajině, avšak Irsko by si mělo i nadále vést relativně dobře. Ačkoliv se inflace může vyšplhat až na 7,1 %, ekonomika země by měla i nadále výrazně růst. V roce 2022 se předpokládá růst HDP o 6,8 % a primárním důvodem je velmi silný exportní sektor. To z Irska dělá v současné problematické době velmi atraktivní růstový trh.

Díky relativně malému trhu panuje v Irsku nižší konkurence než v Spojeném království, a tak může i přes brexit posloužit jakožto reference pro vstup na velmi náročný UK trh. To platí například pro obnovitelnou energetiku, kde se nově vláda rozhodla podpořit řadu technologií, naposledy obnovitelné teplo jako například spalování biomasy. To však neznamená, že by měl exportér podcenit vyspělost irského trhu. Naopak, je nutné mít velmi důkladnou a precizní přípravu.

Administrativa vývozu, certifikací a vyslání pracovníků k provádění prací je v Irsku jednodušší díky členství v EU. 

Podrobné teritoriální informace o britské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování se Spojeným královstvím

 1. Britský trh je vaší příležitostí i úskalím 
  Britský trh je velmi konkurenční, setkává se zde nabídka z celého světa. Své šance zvýšíte přesvědčivě vystavěnou argumentací, kterou podpoří atraktivní, přehledné materiály a nápaditý design. Samozřejmostí je vhodně zvolený business model a prodejní techniky – v tomto ohledu jednáte s evropskými mistry. Brexit jako šance. Na jedné straně brexit přinesl řadu komplikací pro byznys na obou stranách, které pocítíte primárně z hlediska zvýšené administrativy a tím pádem i exportních nákladů. Vysílání pracovníků na britské ostrovy se stalo také mnohem obtížnější. Na straně druhé brexit vytvořil nové příležitosti. Zaběhnuté dodavatelské řetězce se postupně mění a společnosti hledají nové partnery. Zároveň je v mnoha oborech menší konkurence právě kvůli náročnějšímu exportu. 
 2. Připravte se na certifikační odchylky 
  Zatímco bylo v Británii vždy pravidlem, že mnoho oborů má své specifické certifikační rámce, které jsou mnohdy odlišné od zbytku Evropy, s brexitem nastala změna i v základní CE certifikaci. Tu nyní postupně nahrazuje certifikace UKCA (UK Conformity Assessed). Jedná se primárně o administrativní úkony, se kterými je však nutné počítat. 
 3. Nezapomínejte, že jednáte s příjemnými, ale tvrdými obchodníky 
  Není zvykem přijímat první nabídku – nenechte se zaskočit zjevně nevýhodným návrhem. Buďte připraveni vyjednávat, obeznamte se s konkurencí a nebojte se srovnávání. Počítá se s pohotovou odpovědí na otázky „What´s your value proposition? How do you compete with X?“ 
 4. Ani na konkurenčním trhu nefunguje vše zcela hladce
  Odlišné procesní zvyklosti a byrokratické průtahy vás místy můžou nemile překvapit, ale ne odradit od podnikání. Vyvarujte se výbuchům hněvu – verbální útoky na zaměstnance ve službách jsou brány velmi vážně. V dopravě si ponechávejte výraznou časovou rezervu. 
 5. Za všech okolností buďte zdvořilí
  Ptejte se, dávejte najevo, že nasloucháte, nepřerušujte protistranu, neveďte dlouhé monology. Rozkazovací způsob obejděte zdvořilejšími obraty, naučte se několik frází, které zjemňují nepříjemná sdělení. Zdvořilost neznamená familiárnost. Neplácejte partnery po ramenou, nechápejte sympatické jednání jako výzvu k žoviálnosti. I dobře míněnými žertíky a neotřelými vtipy můžete snadno překročit hranice, jichž si jako cizinci nejste vědomi. Mějte stále na paměti, že jste v monarchii. Vítejte ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Respektujte tituly uvedené na vizitkách. Používejte správně zeměpisná označení, nezaměňujte Spojené království s Velkou Británií nebo Anglií. „Ice breaking“ versus „brick dropping“. Nezdráhejte se k prolamování ledů využít obligátních témat jako počasí nebo cesta. Mezi další oblíbená témata patří kultura, sport, cestování, kulinářské zážitky. O své rodině můžete hovořit, ale nikdy se na ni protistranu nevyptávejte. Nenadnášejte témata dotýkající se politiky, královské rodiny, historie, náboženství či přistěhovalectví. Pokud je protějšek sám zmíní, raději se k nim nevyjadřujte. 
 6. Británie si žádá vizi, investujte do marketingu
  Ve vaší komunikační a marketingové strategii se musí zrcadlit jasná vize. Firemní web by měl být přehledný, graficky zajímavý a jednoduchý. Ideální je vytvořit stránky specifické pouze pro britský trh s koncovkou .com nebo .co.uk.
  Obdobně přistupujte k propagačním materiálům a neopomeňte ani sociální sítě. Materiály mohou být hravé a vynalézavé, ale zároveň by měly působit decentně. Rozhodně se vyvarujte například spoře oděných modelek či lechtivých obrázků, byť by měly návaznost na produkt. 
 7. Váš šatník také jedná
  V Británii je naprostou samozřejmé přijít na schůzku formálně a elegantně oblečen, nepodceňujte ani výběr obuvi, která musí být za všech okolností čistá a klasické fazony. Pánové, pořiďte si kvalitní a dobře padnoucí oblek s hezkou kravatou. Dámy, vsaďte na decentní šaty či byznys kostýmek. Pokud na veletrh jedete ve složení osoba s rozhodovacími pravomocemi & technik/obchodník, zástupce s vyšším pracovním postavením volí oblek/kostýmek, zatímco technik/obchodník může obléci elegantní firemní košili. 
 8. Nepodceňujte přípravu na jednání
  Na ostrovech považují čas více než jinde za velmi drahý, když si jej proto na vás britský subjekt najde, znamená to, že má zájem. Na schůzky choďte proto perfektně připraveni, a to jak po obchodní, tak technické stránce. Nezdržujte protistranu tím, co se dá zjistit nebo zařídit předem. Samotné jednání je velmi konkrétní, přímé, a kromě specifických vlastností vašich produktů/služeb se dotkne i konkrétních obchodních podmínek včetně ceny. V této oblasti doporučujeme být maximálně informativní, otevření a nenadsazovat marže nad obvyklou úroveň. Britští partneři s rozhodovacími pravomocemi mají obvykle velmi dobrý přehled o nákladových položkách a může dojít ke ztrátě věrohodnosti. 
 9. Jednejte v britském duchu
  Na schůzku přijďte vždy s mírným předstihem a samotné jednání zahajte neformálně pár odlehčenými a vtipnými větami, například o cestě na místo, dopravě či počasí. Vyhněte se politice, problematice menšin a partnerským vztahům. Zejména větší britské společnosti přicházejí na jednání většinou v doprovodu technického pracovníka. Tento model bychom doporučovali i české straně. Po skončení schůzky rozhodně napište rychlý follow-up e-mail s poděkováním, shrnutím dohodnutých kroků a jejich následného plnění. 
 10. Nechte si poradit
  Nevíte si s některým problémem rady? Neriskujte, vyhledejte odborníky. První dveře k zaklepání naleznete v CzechTrade.

Desatero pro obchodování s Irskem

 1. Ostrovy si žádají vizi 
  Ve vaší komunikační a marketingové strategii se musí zrcadlit jasná vize. Ta může zahrnovat i promítnutí excel tabulky očekávaných zisků či přímo část business plánu. 
 2. Investujte do marketingu
  Váš web by měl být přehledný, graficky zajímavý a jednoduchý. Ideální je vytvořit stránky specifické pouze pro ostrovní trh s koncovkou .com nebo .ie. Propagační materiály a sociální sítě – materiály mohou být hravé a vynalézavé, ale zároveň by měly působit decentně.
 3. Nepodceňujte přípravu na jednání
  Na ostrovech považují čas za velmi drahý. Když si jej proto na vás irský subjekt najde, znamená to, že má zájem. Na schůzky choďte proto perfektně připraveni, a to jak po obchodní, tak technické stránce. Zejména větší irské společnosti přicházejí na jednání většinou v doprovodu technického pracovníka. Nezapomínejte, že druhou možnost se představit mít nebudete – Irové vás vždy pozvou, jen když cítí byznysovou příležitost. Průzkumné schůzky se nekonají. 
 4. Jednejte v ostrovním duchu
  Na schůzku přijďte vždy s mírným předstihem a samotné jednání zahajte neformálně pár odlehčenými a vtipnými větami, například o cestě na místo, dopravě či počasí. Vyhněte se politice, problematice menšin a partnerským vztahům. Po skončení schůzky rozhodně napište rychlý follow-up e-mail s poděkováním, shrnutím dohodnutých kroků a jejich následného plnění. 
 5. Samotné jednání - čas jsou peníze 
  Jednání jsou velmi konkrétní a přímá. Nejdříve představte produkt/službu, jeho unikátní vlastnosti (USP – Unique selling point), reference a následně vizi spolupráce na daném trhu, čeho chcete dosáhnout a jaké výhody by to mělo partnerovi přinést. Buďte otevření a v žádném případě nenadsazujte marže nad obvyklou úroveň. Irští partneři s rozhodovacími pravomocemi mají obvykle velmi dobrý přehled o nákladových položkách v různých regionech a může dojít ke ztrátě vaší věrohodnosti. 
 6. Buďte zdvořilí
  Ptejte se, dávejte najevo, že nasloucháte, nepřerušujte protistranu, neveďte dlouhé monology. Rozkazovací způsob obejděte zdvořilejšími obraty, naučte se několik frází, které zjemňují nepříjemná sdělení.
 7. Pozor na irské zmatky
  Odlišné procesní zvyklosti a byrokratické průtahy vás místy mohou nemile překvapit. Irský trh je velice konkurenční, ale i tak se objevuje mnoho byrokratických potíží a Irové sami jsou někdy na rozdíl od Britů trochu zmatkáři. 
 8. Ireland vs United Kingdom
  Spojené království představuje unii Angličanů, Skotů, Velšanů a Irů (Severní Irsko), nicméně Irsko (Irská Republika) je již od roku 1922 nezávislé, a proto si vždy předem zjistěte národnost partnera a podle toho ho oslovujte. Irové obecně nemají v lásce Angličany kvůli dlouhému období anglické nadvlády nad Iry a proto se vyvarujte příliš velkých projevů náklonnosti právě k Angličanům. Naopak vhodné je zmínit, jak se vám v Irsku líbí – Irové jsou velice hrdý národ. 
 9. Ice breaking“ versus „brick dropping“ 
  K prolamování ledů využít témat jako počasí nebo cesta. Další oblíbená témata - krása Irska, Praha, kultura, sport, cestování, dovolené či národní nápoj pivo Guiness. O své rodině můžete hovořit, ale nikdy se na ni protistranu nevyptávejte. Nenadnášejte témata dotýkající se politiky, historie, náboženství či přistěhovalectví. Zejména se pak vyvarujte jakékoliv zmínce o otázce Severního Irska, IRA a všemu, co s touto problematikou souvisí. 
 10. Nechte si poradit
  Nevíte si s některým problémem rady? Neriskujte. Vyhledejte odborníky. První dveře k zaklepání naleznete v CzechTrade.

Účast na veletrzích

 1. Prezentační materiály
  Při přípravě marketingových materiálů mějte na paměti tři klíčové body - dobrá angličtina, nepřesycení informacemi, nápaditý avšak jednoduchý design. Vaše korporátní materiály vás prezentují, vyhněte se tedy gramatickým chybám, dlouhým textům a neprofesionálnímu vzhledu. 
 2. Exponáty
  Své šance navázat nové obchodní kontakty zvýšíte vystavením vzorků vaší produkce na stánku. Britský trh má silný sklon k outsourcingu, ukažte proto, co dokážete vyrobit. Nemožnost prezentace konkrétních výrobků nahraďte alespoň bannery, plakáty či jiným pozornost upoutávajícím brandingem. 
 3. Vizitky
  Buďte vybaveni dostatečným množstvím vizitek v anglické verzi, a nabídněte své kontaktní údaje všem návštěvníkům vašeho stánku. Obdobně se snažte získat navštívenku protistrany, neboť nikdy nevíte, na jak významného partnera můžete narazit. 
 4. Pasivita nepatří do Británie
  Cílem každého vystavovatele je najít nové exportní kanály, buďte tedy aktivní a dedikujte svůj čas výstavě. Nepromarněte příležitost dlouhým vysedáváním u stolu, vyřizováním emailů a pasivním přístupem. Vyšlete zkušené a komunikativní obchodníky, kteří vás na náročném britském trhu zastoupí. Mějte na paměti, že Britové na veletrzích a jiných B2B akcích při jednáních nejraději stojí. 
 5. Buďte pohostinní, skleničku však nechte až na odpoledne
  K veletrhům patří i pozvání na občerstvení. Zde je dobré vědět, že britská kultura/modus vivendi zajisté nahrává pozvání na něco dobrého či skleničku/pivo, nicméně v případě alkoholu se Britové v pracovní den napijí až později odpoledne, nejčastěji až po třetí hodině. Ideální je pak pivo, které je britským národním nápojem. Jeho nabídnutím je možné docílit delšího jednání a pozitivního přístupu. Vybídnutí k pití dopoledne však může být naopak vnímáno jako přístup neseriózní. 
 6. Follow-up is a must
  Po skončení veletrhu neotálejte s tzv. follow-up a maximálně do tří dnů oslovte všechny kontakty, které se zastavily na vašem stánku. Volte krátký email, stručně připomeňte váš profil a dejte protistraně najevo, že jste připraveni zodpovědět veškeré možné dotazy a přijímat konkrétní poptávky.

Jak oslovovit e-mailem obchodního partnera z Velké Británie?

 1. Začněte oslovením
  Pokud oslovujete firmu na obecný info e-mail, je vhodné zvolit pouze “Good morning/Good afternoon”. Pokud již máte k dispozici kontakt na konkrétní osobu ve firmě, což je mnohem lepší situace, pak je vhodné oslovovat křestním jménem. Můžete zvolit běžné „Dear Peter“, ale rozhodně nic nezkazíte ani více přátelským „Hi Peter”. Oslovování s použitím příjmení není v Británii běžné a může působit kostnatě. Tituly se také nepoužívají. 
 2. Následuje věcné a úderné představení firmy a produktu, který chcete partnerovi nabídnout
  Důležité je také zmínit, jakou formu spolupráce od partnera očekáváte (distribuce/wholesale…). Pokud již máte k dispozici reference z Británie, či od velkých mezinárodních firem, je dobré je také zmínit hned v prvním odstavci. 
 3. Vystihněte hlavní výhody vaší firmy a produktu
  Začněte stručným popisem hlavního použití vašeho produktu, či služby. Následně uveďte své USP (unique selling points). Příkladem může být dlouhá historie firmy, jedinečný design, in-house výroba, nebo kvalita zpracování převyšující konkurenci. 
 4. Zmiňte finanční podmínky
  Například velmi kompetitivní cenu, vysoké marže a přidanou hodnotu produktu. Zmínit můžete také velkou úspěšnost produktu, či služby na jiných trzích. 
 5. Závěrem vyzvěte k akci. Položte dotaz na možnost další komunikace
  Můžete nabídnout rychlý informační telefonát nebo MSTeams/Zoom telekonferenci. Vzhledem k uvolnění podmínek pro cestování je již opět vhodné nabídnout možnost osobního setkání v UK nebo ČR. Nabídněte také zajištění jakýchkoliv dalších informací a uveďte odkaz na firemní web nebo web produktu. 
 6. Nezapomneňte na přílohy
  K mailu přiložte stručnou grafickou prezentaci na 2-4 strany, ve formátu PDF. Ale pozor na přiměřenou velikost souboru. 
 7. Rozlučte se zavedenou frází
  Best wishes / Very best wishes / Kind regards”.

prihlad_e-mailu.pdf

Perspektivní obory

 • subdodávky pro letecký průmysl,
 • subdodávky pro automobilový průmysl,
 • technologie do e-mobility a autonomního řízení vozidel,
 • stavebnictví a stavební materiály,
 • obnovitelná energetika,
 • smart a obnovitelná energetika,
 • ventilace, klimatizace, topenářství,
 • elektrotechnický průmysl,
 • obráběné komponenty a konstrukce z kovů,
 • design a architektura,
 • pivovarnictví,
 • tech průmysl,
 • IT,
 • stavebnictví,
 • vodohospodářství,
 • elektrokomponenty a osvětlení.

Reference

 • Futaba Czech

  „V roce 2018 jsme se zúčastnili dodavatelského fóra pro automobilku Jaguar Land Rover v britském Gaydonu. Byla to klíčová příležitost představit automobilce naše technologické portfolio a setkat se osobně s jejich nákupčími, se kterými jsme následně dohodli první objednávku nástrojů pro lisované díly."

  Lukáš Velfl

  www.fcz.cz

 • Arvia Technology

  „Návštěva v Česku se ukázala být pro naši společnost velmi úspěšnou. Společně s kolegou jsme vděčni za veškerou tvrdou práci, která byla ze strany CzechTrade věnována plánování schůzek a návštěvám u českých dodavatelů. Děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli."

  Jo Tomlinson

  Procurement and SOP officer společnosti Arvia Technology Ltd.

  www.arviatechnology.com