Datum:4. 12. 2023

Agentura CzechTrade úspěšně prošla auditem certifikace ISO 9001 a opět prokázala kvalitu svých služeb

Praha, 4.12.2023 - Agentura na podporu obchodu CzechTrade prošla recertifikačním auditem certifikace ISO 9001:2015, čímž opět potvrdila kvalitu svých služeb a vyspělý systém řízení směrem k českým exportérům. Certifikace platí pro činnosti, jako je podpora exportu a působení českých firem v zahraničí, poskytování poradenských a asistenčních služeb, vyhledávání a předávání poptávek zahraničních firem nebo organizace vzdělávacích akcí. CzechTrade je držitelem certifikace od roku 2002.

Agentura nyní prošla auditem a znovu obhájila certifikaci ISO 9001, kterou poprvé získala před více jak 20 lety a po celou tuto dlouhou dobu si ji udržela. Audit probíhal v rozmezí oblastí od strategie přes interní i externí komunikaci až po konkrétní procesy. „Úspěšně jsme prošli důkladným auditem certifikace ISO, kterou jsme obhájili a osvědčili tím kvalitní systém řízení agentury a našich poskytovaných služeb směrem k českým exportérům. Tato certifikace není jen formálním potvrzením, ale zárukou pro naše klienty a partnery, že se mohou spolehnout na vysoký standard služeb, který poskytujeme,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade. Od posledního auditu je například značná část administrativy vedena v elektronické podobě, čímž dochází nejen k úspoře času, ale také k motivaci zaměstnanců.

Audit hodnotí fungování systému řízení podle normy ISO 9001:2015, který nastavuje procesní požadavky na zajištění kvality a služeb pro klienty organizace. Cílem auditu je porovnat shodu systému managementu organizace s kritérii auditu, posoudit schopnost systému plnit požadavky zákonů a standardů a zhodnotit efektivitu systému k plnění cílů. Kritéria auditu zahrnují požadavky norem, procesy organizace a dokumentaci systému. „Od posledního dozorového auditu ISO 9001, který proběhl v roce 2022, agentura rozšířila své působení do pěti dalších zemí, čímž opět zvýšila nabídku svých služeb i přítomných zaměstnanců v zahraničí pro české firmy. Kromě rozsáhlých zkušeností na zahraničních trzích také potvrdila důslednost a předvídavost svého managementu, což patří mezi silné stránky. Agentura také pečuje o kybernetickou bezpečnost, proto v roce 2023 obsadila nové místo manažera kybernetické bezpečnosti zkušeným pracovníkem v této oblasti. Další výraznou změnou je redesign agenturního loga a schválení střednědobé strategie do roku 2026. Dlouhodobou obhajobou certifikátu a úspěšnými audity ISO 9001 CzechTrade prokazuje klientům i zřizovateli, že je ve všech procesech řízení kvalita pravidelně prověřována," říká Josef Štegr, vedoucí auditor společnosti TAYLLORCOX. 

CzechTrade opět potvrdil svou kvalitu úspěšnou recertifikací auditu v oblastech podpory exportu a mezinárodního působení firem, včetně adresného předávání zahraničních poptávek a aktivního vyhledávání obchodních příležitostí pro české firmy. Mimo jiné také pro poskytování poradenských a asistenčních služeb, organizaci prezentačních a vzdělávacích exportních akcí a implementaci strukturálních fondů EU a národních grantových schémat. Certifikace se udílí vždy na tři roky recertifikačním auditem. Ve tříletém mezidobí probíhají tzv. dohledové (dozorové) audity a systém řízení organizace je tedy ověřován během každého roku. Pokud organizace úspěšně projde dohledovými audity, certifikace zůstává beze změn v plném rozsahu, jak byla definována v rámci recertifikačního auditu.


O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 26 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.

www.czechtrade.cz


Kontakt pro média 
Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
tel: +420 601 361 821 
e-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz  


Simona Vondrová
Account Executive
tel.: +420 775 986 531
e-mail: simona.vondrova@insighters.cz