Datum:12. 9. 2023

CzechTrade představuje strategii pro příští tři roky. Díky své zákaznické zkušenosti bude klíčovým hráčem v procesu internacionalizace

Praha, 12. září 2023 - Agentura CzechTrade připravila novou vlastní strategii na období 2023-2026. Její cíle jsou v souladu se záměry Exportní strategie ČR 2023-2033, kterou v červenci schválila Vláda ČR. CzechTrade si mimo jiné klade za cíl nadále zkvalitňovat a rozšiřovat své služby. Zaměří se také na udržení a rozšíření zahraniční sítě tak, aby byla exportérům k dispozici v teritoriích, kde potřebují profesionální podporu, a především ve vzdálenějších a komplikovanějších zemích. CzechTrade kromě toho výrazně modernizuje svůj sektorový přístup. Na základě jedinečných technologických dovedností českých firem a identifikovaných relevantních příležitostí v zahraničí nově definuje perspektivní sektory.

„S kolegy na Ministerstvu průmyslu a obchodu jsme v letošním roce připravili novou Exportní strategii, ve které hraje významnou roli také agentura CzechTrade. Její neustále se rozšiřující síť zahraničních kanceláří poskytuje českým firmám v zahraničí širokou paletu služeb, které jim pomáhají v realizaci jejich exportních cílů. Konkrétní nástroje a programy definované v plánu CzechTrade na příští tříleté období vhodně doplňují naši Exportní strategii a v kombinaci s vysokou odborností celého týmu pomohou malým a středním firmám realizovat jejich globální ambice,“ uvedl Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.

 

Hlavním cílem strategie CzechTrade je poskytnout českým firmám dosažitelnou a profesionální podporu v oblasti internacionalizace a exportu. Dále kontinuálně zvyšovat kvalitu služeb, produktů a zahraniční sítě agentury, která je nyní rozšířena na 5 světových kontinentech. „Díky více jak 25leté zákaznické zkušenosti známe poptávku českých firem, a proto budeme nadále navrhovat rozšiřování kapacit a služeb v zahraničí, například zahraniční regionální centra bychom rádi posílili o nové sektorové specialisty v horizontu 4 let. Budeme prohlubovat sektorové specializace tam, kde najdeme strategické příležitosti. Naše služby plánujeme rozšiřovat nadále také v regionech naší republiky, kde máme exportní konzultanty, které firmám ve vybraných krajích zjednoduší a urychlí přístup k našim službám,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

 

Agentura se bude také nadále soustředit na inovaci digitálních služeb, jako je rozšíření Adresáře exportérů či Adresáře designérů CzechTrade, které českým firmám velmi zjednodušeně umožňuje hledat své potenciální partnery, díky čemuž již vznikly úspěšné spolupráce. Dalším významným bodem nové strategie je komplexní podpora průmyslového designu prostřednictvím Design Centra CzechTrade. Agentura se chce také začít výrazněji orientovat na nové služby pro podporu v oblasti e-commerce. „V neposlední řadě je cílem agentury CzechTrade i podpořit diverzifikaci českých firem v souladu s novou Exportní strategií ČR. Úspěšnou diverzifikaci firem, především ze segmentu malých a středních podniků, plánujeme také posílit službou Digitální marketing a e-commerce v zahraničí, nástrojem pro digitální podporu v oblasti brandingu a v oblasti posílení prodeje koncovým zákazníkům,“ říká Radomil Doležal.

 

Součástí strategie CzechTrade je také nová Klientská rada. „Účelem této nové platformy je navázání strategického dialogu s klienty agentury a zástupci podnikatelů, získávání informací o trendech, potřebách, námětech a prioritách českých firem,“ vysvětluje Radomil Doležal. Setkání rady budou zaměřena například na strategické směřování agentury, zákaznickou zkušenost, požadavky klientů, rozvoj, inovaci a kvalitu služeb a přístupu ke klientům. Rada bude složená ze zástupců klientů, vrcholového managementu a zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Agentura CzechTrade má v portfoliu více jak 3 200 úspěšných exportních případů. Pro české exportéry zrealizovala celkem 35 545 zakázek a zajistila konkrétní obchodní příležitosti formou 42 570 poptávek firem z celého světa. V roce 2022 se jednalo celkem o 1 526 zakázek zahraničních kanceláří pro 1 086 klientů. Mezi klientsky nejatraktivnější služby, které ročně využije až 800 firem a které realizují přímo specialisté ze zahraničí, patří ověření zájmu o výrobek a společné prezentace na veletrzích po celém světě. Agentura také každý rok pořádá několik proexportních akcí. „Jedná se například o Meeting Point CzechTrade, což je největší B2B proexportní událost v Česku, kde české firmy konzultují své plány přímo s řediteli zahraničních kanceláří,“ dodává Radomil Doležal. Letos také proběhne 2. ročník proexportní konference Future Of Export Summit 2023, který bude nabitý aktuálními exportními tématy a předními osobnostmi českého byznysu.

 

Stáhněte si kompletní strategii v pdf v sekci O CzechTrade.

 

O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 26 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.

www.czechtrade.cz


Kontakt pro média 
Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
tel: +420 601 361 821 
e-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz  


Simona Vondrová
Account Executive
tel.: +420 775 986 531
e-mail: simona.vondrova@insighters.cz