Datum:24. 3. 2023

CzechTrade varuje před podvodným jednáním, jehož cílem je získat od důvěřivých lidí jejich finanční prostředky

Praha, 24.3.2023 - Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade zaregistrovala několik případů podvodného jednání, jehož cílem je vylákat z důvěřivých osob finanční prostředky. Ve snaze vyvolat zdání důvěryhodnosti využívá neznámý pachatel logo a další grafické prvky CzechTrade. V souvislosti s tímto protiprávním jednáním podal Czech Trade trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a porušení práv k ochranné známce. Před podvodným jednáním informuje CzechTrade také na všech svých existujících komunikačních kanálech. Vzhledem ke způsobu spáchání skutku prostřednictvím mobilní aplikace WhatsApp je velmi pravděpodobné, že dosud známé případy nejsou ojedinělé a poškozených může být více.

„Případy nejrůznějších typů kriminálního jednání v online prostředí, kdy neznámí pachatelé zneužívají dobrého jména důvěryhodných společností a firem, stále přibývají. Poškozenou takovým jednáním se stala také agentura CzechTrade,“ uvedla Jitka Nováčková, manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí CzechTrade. „Pachatel ke zvýšení své věrohodnosti používá digitální grafické dílo, které rozesílá potenciálním poškozeným a které má navozovat dojem jakéhosi certifikátu. Tento certifikát, nazvaný jako Osvědčení, obsahuje logo CzechTrade. CzechTrade ale s touto aktivitou nemá vůbec nic společného. CzechTrade nevydává žádné osvědčení ani certifikát. Pokud se kdokoliv s něčím takovým setká, doporučujeme okamžitě kontaktovat Policii České republiky,“ dodává Jitka Nováčková.

Způsob podvodného jednání funguje tak, že neznámá osoba přes mobilní aplikaci WhatsApp kontaktuje vybrané osoby, kterým oznámí, že byly registrovány v jakési společnosti. Současně jim sdělí, že v případě uhrazení „vkladu“ 1 000 Kč jim bude vyplacen násobně vyšší zisk 17 000 Kč. Po zaslání požadované částky na určený bankovní účet vznese neznámý pachatel dodatečný požadavek jako podmínku výplaty zisku, a to uhrazení „poplatku“ 100 Euro, za což bude adresátovi vyplacen zisk 900 Euro. Ve skutečnosti však po uhrazení těchto částek na pachatelem uváděný účet k výplatě žádného „zisku“ nedojde a postižený člověk o své peníze nenávratně přijde. CzechTrade přitom nemůže vyloučit, že výše uvedené částky, které neznámá osoba od adresátů požaduje a které jim slibuje, se případ od případu mění.

O agentuře CzechTrade 
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 25 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech. 
www.czechtrade.cz

Kontakt pro média 
Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
Tel: +420 601 361 821 
E-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz