Datum:7. 6. 2024

Průmyslový design je stěžejní pro konkurenceschopnost českých firem, zaznělo na konferenci Design pro business

Třetí ročník konference Design pro business se ve čtvrtek 6. 6. 2024 uskutečnil v prostorech Technologického centra UMPRUM. Design Centrum CzechTrade na program přilákalo téměř 100 návštěvníků. Hlavní myšlenkou konference bylo inspirovat české firmy k efektivnímu využívání moderních technologií v průmyslovém designu. Program nabídl odborníky z oblasti AI a inovací, kteří představili aktuální trendy v designu a jejich přínos pro byznys. Vystoupily také přední české firmy se zaměřením na průmyslový a interiérový design.

Jak umělá inteligence a moderní technologie transformují svět designu, vzdělávání a autorského práva se dozvědělo téměř 100 účastníků na konferenci Design pro business. Konference je primárně určena zástupcům firem, kteří využívají průmyslový design ve svých inovačních strategiích nebo o této klíčové konkurenční výhodě teprve uvažují. Právě pro ně připravilo Design Centrum CzechTrade v rámci Exportního vzdělávání program s téměř desítkou jmen působících v oborech, jako je AI, moderní technologie, průmyslový design a inovace. 

Program konference byl rozdělen do dvou bloků. V úvodu dopoledního se firmy od zástupců advokátní kanceláře eLegal dozvěděly, jak správně promptovat bez zásahu do autorských práv nebo osobních údajů. O 3D tisku jako technologii pro finální výrobek mluvil David Karásek, designér a majitel společnosti mmcité a místopředseda představenstva Asociace českého průmyslového designu (AČPD). Lukáš Uliarczyk, Lead Designer společnosti Preciosa, představil využití AI v designérské praxi. Odpoledne na přednášce Ateliéru průmyslového designu pod vedením Ivana Dlabače společně s Vlastimilem Bartasem byly představeny současné možnosti využití umělé inteligence v procesu navrhování produktů. Projekt Myceelab, který se zaměřuje na možnosti myceliálních kompozitů jako udržitelného a ekologického materiálu v zastavěném prostředí, na závěr představila Kateřina Suchánková, zakladatelka a autorka projektu Myceelab.


„Jedním z klíčových úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a naší proexportní agentury CzechTrade je podpora českého zahraničního obchodu a podpora českého exportu. Na první pohled se společnosti méně věnují dalším důležitým tématům, která se zahraničním obchodem souvisí více, než je patrné z běžného čtení naší ekonomiky, a tím je design. Proto jsem moc rád, že se tomuto tématu pravidelně věnuje agentura CzechTrade a již potřetí se zde můžeme sejít na takto zaměřené konferenci,“ uvedl v úvodu akce vrchní ředitel Sekce EU a zahraničního obchodu MPO David Müller a dodal: „Kromě průmyslového designu se jedná celkově o ochranu práv duševního vlastnictví, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek nebo označení původu. Největší přidanou hodnotu totiž dokážeme vytvořit na počátku a na konci produkčního cyklu každého produktu, a její posilování nám umožní se dostat výše v dodavatelských řetězcích a posouvat se směrem k tomu, aby se české společnosti stále více stávaly dodavateli a exportéry finálních produktů.“


Agentura se o technologie a nástroje AI začíná zajímat stále víc, což na konci května stvrdila mimo jiné podepsáním memoranda s Českou asociací umělé inteligence. „Naším cílem je v projektech, kde se prolínáme, využít naše synergie na podporu jak přímého exportu českých technologií využívajících umělou inteligenci, tak také nástrojů AI k akceleraci stávajících vývozních aktivit českých exportérů. První společná aktivita je zahraniční mise zástupců České asociace umělé inteligence do Singapuru za podpory agentury CzechTrade a já věřím, že naše společné synergie využijeme také ve prospěch průmyslového designu, který je stěžejní pro konkurenceschopnost téměř každého zboží,“ řekl na konferenci Vladimír Degťar, ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade


CzechTrade si také uvědomuje stále větší důležitost průmyslového designu v budování úspěšného byznysu a pro české firmy spravuje Adresář designérů CzechTrade, díky kterému vznikají úspěšné spolupráce spojením profesionálního designéra s firmou. Podle průzkumu agentury CzechTrade firmy od spolupráce s profesionálem nejčastěji očekávají inovativní myšlení, flexibilitu, kvalitní komunikaci a profesionalitu. Pro 56 % firem jsou nejdůležitějším kritériem při výběru designéra zkušenosti designéra a oborové zaměření, 40 % firem uvedlo reference a pro 23 % z nich je stěžejní cena.

Jedním z partnerů konference Design pro business je Asociace českého průmyslového designu (AČPD). „Naše asociace sdružuje 26 firem, jejichž společným jmenovatelem je převažující výroba v Česku a systematická práce s průmyslovým designem. Naším cílem je motivovat další podnikatele, aby následovali cestu firem, které vsadily na design jako prostředek k úspěchu, originalitě a budování silného brandu u nás i za hranicemi. Podporujeme dialog mezi firmami a institucemi a pomáháme kultivovat prostředí našeho oboru, a to mimo jiné i prostřednictvím konferencí, jako je právě Design pro business. Děkujeme CzechTrade za další příležitost se na této akci podílet,“ říká David Karásek, místopředseda AČPD.

Druhým partnerem konference je Vysoká škola uměleckoprůmyslová (UMPRUM), která agentuře CzechTrade poskytla prostory svého Technologického centra UMRPUM pro organizaci akce. „Spolupráce UMPRUM s CzechTrade vychází z našeho společného zájmu sdílet informace o aktuálních trendech v oblasti AI, legislativy i designu, ale i v propojení našich pedagogů a studujících s firmami, které jim již v průběhu studií umožňují nahlédnout do praxe prostřednictvím projektů, které zastřešuje UMlab,“ uvádí Ida Chuchlíková, prorektorka pro vnější vztahy Vysoké školy uměleckoprůmyslové


O agentuře CzechTrade

CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 27 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 65 zemích na pěti kontinentech. Více informací na www.czechtrade.cz.


KONTAKT

Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
tel: +420 601 361 821 

e-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz  

Kontakt pro média 
Simona Vondrová
Account Executive
tel.: +420 775 986 531
e-mail: simona.vondrova@insighters.cz