Datum:17. 1. 2024

Ředitelkou sekce zahraniční sítě CzechTrade se stala Ivana Třosková

Praha, 17.1.2024 - Ředitelkou sekce zahraniční sítě CzechTrade je nově Ivana Třosková. Pozici zastává od ledna 2024. Ivana Třosková má dlouholeté zkušenosti s vedením zahraniční kanceláře i regionálního centra CzechTrade. Jejím hlavním cílem je zajistit vysoce kvalitní fungování zahraniční sítě CzechTrade a v souladu s nově přijatou strategií prosazovat v zahraničí české výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

„Chceme i nadále firmám kvalitně zabezpečovat zahraniční servis tak, aby měl vývoz stoupající trend. Ivana Třosková je velmi dynamický člověk s ambicí plně využít potenciál každého projektu a se svými zkušenostmi perfektně zapadá do celého týmu CzechTrade. Jsem si jistý, že v rámci své nové role plně zajistí kvalitní fungování zahraniční sítě, kterou nadále rozšiřujeme. Letos zahájíme provoz dalších čtyř zahraničních kanceláří,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade a dodává: „Posilovat kvalitu zahraniční sítě a dále rozvíjet český export je součástí střednědobé strategie CzechTrade.“ 

Ivana Třosková do agentury CzechTrade poprvé nastoupila v roce 2010, kdy pracovala v oddělení exportních příležitostí. Od roku 2011 pak zastávala pozici ředitelky zahraniční kanceláře v Itálii a následně i ředitelky regionálního centra pro oblast Jižní Evropy a Balkánu. Má tedy bohaté zkušenosti s exportním servisem v zahraničí a vynikající jazykové znalosti. Její poslední pracovní zkušenost je z Italsko-české obchodní a průmyslové komory, kde pracovala jako Business Development Manager.  

Nová ředitelka zahraniční sítě odpovídá za celkovou koordinaci činnosti zahraniční sítě, stanovení a plnění cílů, organizační a provozní zajištění sítě včetně kontroly nákladů na činnost a také definování strategie jednotlivých regionálních center sdružujících zahraniční kanceláře CzechTrade. K činnosti na této pozici rovněž patří identifikování příležitostí pro zlepšení služeb poskytovaných klientům z řad českých exportérů. „Každá země má svá specifika a mým cílem je koordinovat zahraniční síť tak, aby docházelo k efektivnímu propojování perspektivních oborů v jednotlivých teritoriích s nabídkou a možnostmi českých firem. Zároveň se v rámci strategie zaměřím na prezentaci Česka v zahraničí jako země, která dokáže nabídnout produkty s vysokou přidanou hodnotou,“ říká Ivana Třosková, ředitelka sekce zahraniční sítě a dodává: „Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade jsou největším aktivem agentury, jsem si proto vědoma obrovské zodpovědnosti, kterou s sebou tato pozice nese, ale také skvělé příležitosti, jak zúročit mé zkušenosti s agendou zahraniční kanceláře CzechTrade a business developmentu v rámci mého předchozího působení. Svým návratem do agentury jsem na mnohé aktivity navázala, další se ale za tu dobu velmi výrazně posunuly vpřed. Co ale zůstává, je profesionální tým a jedinečná kultura agentury.“


O agentuře CzechTrade 
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 26 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.
www.czechtrade.cz


Kontakt pro média 
Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
tel: +420 601 361 821 
e-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz  


Simona Vondrová
Account Executive
tel.: +420 775 986 531
e-mail: simona.vondrova@insighters.cz