Datum:27. 6. 2024

Stovky firem konzultují exportní příležitosti s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest

Praha, 27.6.2024 - Třístovka českých firem dnes debatuje s řediteli zahraničních kanceláří agentur CzechTrade a CzechInvest a ekonomickými diplomaty z celého světa v PVA Letňany. 184 zahraničních pracovníků různých institucí poskytuje konzultace o aktuálních exportních příležitostech, možnostech vstupu na trh a současném vývoji na světových trzích. Největší zájem exportéři projevili o konzultace k exportu do zemí jako je Ukrajina, Německo, USA či Brazílie.

Do pražských Letňan se sjeli ekonomičtí diplomaté a zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest, kteří působí celkem na 90 světových trzích. Konzultovat své byznysové aktivity v zahraničí s nimi přišlo téměř 300 zástupců českých firem. Odborné konzultace poskytuje celkem 184 zahraničních pracovníků různých institucí, kteří působí přímo na zahraničních trzích a přiváží tak nejaktuálnější obchodní informace ze zemí, kde působí.

„Pravidelně se potvrzuje, že české firmy mají díky svým vynikajícím schopnostem na to úspěšně se prosazovat na zahraničních trzích. Kvalitní podpora ze strany ekonomických diplomatů a pracovníků zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest je ale může posunout ještě dál. Proto jejich služby vnímám jako klíčový nástroj pro pomoc českým podnikatelům při jejich byznysových aktivitách v zahraničí. Pravidelné konzultace s ekonomickými diplomaty nabízí podnikatelům jedinečnou možnost získat komplexní přehled o nových trzích a exportních příležitostech, aniž by museli opustit území České republiky,“ říká Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu. 

Akci pravidelně zaštiťuje Ministerstvo zahraničních věcí. „Každoroční konzultace českých firem s ekonomickými diplomaty a pracovníky zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest představují jedinečnou příležitost k dojednání konkrétní spolupráce, která firmám pomáhá proniknout na zahraniční trhy. Tato spolupráce zahrnuje například hledání partnerů, navazování kontaktů, organizaci různých projektů ekonomické diplomacie PROPED, podporu ekonomických aktivit prostřednictvím projektů PROPEA a v neposlední řadě také mapování příležitostí a poptávky a zprostředkování nabídky výzkumu a vývoje českých institucí v zahraničí. Propagujeme Česko jako zemi se špičkovým výzkumem a inovativními firmami. Co toto setkání dělá skutečně výjimečným, je přítomnost ekonomických diplomatů a zástupců agentur z celého světa se zástupci firem takříkajíc u jednoho stolu. Jsem přesvědčen, že společnými silami naše úsilí úspěšně naplníme," doplňuje Jiří Kozák, náměstek ministra zahraničních věcí.

Akci přijelo podpořit celkem 51 ředitelů zahraničních kanceláří agentury CzechTrade. „Zásadní zefektivnění podpory exportérů vychází z naší střednědobé strategie CzechTrade, kdy sektorové příležitosti v jednotlivých zemích propojujeme s unikátními kompetencemi českých firem. Pro tento účel systematického budování pozice našich exportérů vyhledáváme národní šampiony, klíčové akce a důležité zahraniční partnery, které jsou referenční pro rozvoj perspektivních sektorů. Naši odborníci proto využijí dnešních konzultací k postupnému naplnění první vlny pilotních projektů efektivního propojování sektorů s vhodnými regiony, skvělým příkladem je podpora AI řešení v Mnichově, technologickém hubu Evropy, nebo spojení progresivního Singapuru k získání pevné pozice pro firmy z oblasti finančních technologií, Severní Ameriku pak pro oblast advanced manufacturing,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade. 

Na konzultacích participuje také agentura CzechInvest. Ta je na akci reprezentována svými zahraničními zástupci, kteří pomáhají firmám získat přehled o investičních trendech v daných teritoriích. Zároveň předávají své osobní zkušenosti z teritorií, jelikož ty jsou obvykle firmami velice ceněny. Na konzultacích nechybí ani zástupce nově otevřené kanceláře na Tchaj-wanu, která představuje skvělou příležitost pro technologické firmy, či představení nové aktivity agentury CzechInvest na podporu expanze startupů. Nový program agentury je jedním z klíčových nástrojů, jak pomoci získat zkušenosti ze zahraničního trhu pro nově vzniklé společnosti. 

Stávající nebo budoucí exportéři mají možnost radit se v oblasti exportního financování u České exportní banky, pojišťování exportu u společnosti EGAP, možnosti úvěrů a záruk u Národní rozvojové banky a ochrany práv průmyslového vlastnictví u Úřadu průmyslového vlastnictví. Speciální konzultační místa jsou připravena rovněž pro firmy, které se už podílí, nebo by se chtěly zapojit do obnovy Ukrajiny prostřednictvím Business klub Ukrajina

Akci každoročně organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Svaz průmyslu a dopravy ČR. „České firmy musí zůstat globálně konkurenceschopné. Podnikatelé proto při otevírání nových exportních příležitostí vítají pomoc odborníků přímo v daných destinacích. Základ k takovému kroku jim můžou dát právě konzultace s ekonomickými diplomaty a zástupci zahraničních zastoupení CzechTrade. Během pouhých dvaceti minut získají podnikatelé perfektní přehled o nových trzích, jaké překážky je tam čekají a na co se mají připravit. Českému exportu se v posledních letech velmi daří a tyto konzultace můžou dalším firmám v jejich zahraničním obchodě výrazně pomoci,“ dodává na závěr Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.KONTAKT

Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
tel: +420 601 361 821 

e-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz