NOVUMM 2

Projekt Nové marketingové modely veletržních účastí 2 (NOVUMM 2) se zaměřuje na usnadnění vstupu na zahraniční trhy a rozvoj mezinárodní konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím jejich účasti na vybraných specializovaných veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích, vč. alternativních účastí a na související marketingovou podporu MSP především v prioritních oborech českého průmyslu.

Přihlášení do projektu je možné skrze dotační portál https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Default

Podmínky naleznete v části Nabídka níže.

Projekt spolufinancuje Evropská unie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027.

Rozbalovací obsah

Novinky v projektu NOVUMM 2

Projekt NOVUMM 2 navazuje na úspěšné projekty agentury CzechTrade NOVUMM a NOVUMM KET, které agentura realizovala v letech 2016-2023.

Malým a středním podnikům je poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.


Jak projekt funguje?

  • 60 veletrhů zaměřených na prioritní obory českého průmyslu, viz Seznam podpořených akcí NOVUMM 2
  • podpora až do výše 120 000 Kč na 1 účast
  • povinná participace účastníka (spoluúčast) 30 %
  • min. 5 účastníků, z toho min. 3 na společné expozici
  • podpora společných i individuálních expozic
  • vytvoření Centrálního jednacího sektoru v rámci společné expozice, čímž vznikne reprezentativní prostor pro jednání
  • podpora účasti na dalších akcích organizovaných veletržní správou v zahraničí – konference, semináře, sympozia a další přidružené akce
  • do participace MSP lze uznat způsobilý výdaj na obousměrnou letenku do ekonomické třídy pro jednoho účastníka (jednatele, zaměstnance) do max. výše 10 000 Kč


Přihlášení je možné skrze dotační portál AIS MPO https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Default


Přílohy

NABÍDKA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Agentura CzechTrade vyhlašuje dne 23.2.2024 Nabídku k podání přihlášek k účasti na výstavách a veletrzích v rámci projektu NOVUMM 2.

Přihlášení je možné skrze dotační portál AIS MPO 
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Default

Podmínky účasti, způsobilé výdaje a další informace naleznete v Nabídce. Součástí Nabídky jsou výběrová kritéria pro hodnocení žadatelů (Příloha č. 1) a nepodporované kategorie CZ_NACE (Příloha č. 2).

Dále jsou pro Nabídku relevantní společné přílohy OP TAK 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak--267118/


Přílohy

Kontakty

Ing. Pacáková Jaroslava
Ing. Jaroslava Pacáková vedoucí manažerka projektu NOVUMM 2