Exportní inkubátor Indie

První Exportní inkubátor CzechTrade byl otevřený v Indii na podzim roku 2021. Sídlí na adrese zahraniční kanceláře v Bengalúru

Rozbalovací obsah

Jaké výhody přináší?

 • Plně vybavené kancelářské prostory.
 • Využití místní adresy pro komunikaci se zahraničními partnery.
 • Využití adresy jako sídlo při registraci firmy.
 • Možnost virtuální přítomnosti pracovníka firmy pro využití adresy inkubátoru jako sídla.
 • 70 hodin asistence zahraniční kanceláře při vyjednávání s místními úřady, zajištění dopravy, tlumočení, vyhledávání obchodních partnerů, zajišťování obchodních schůzek a další dle potřeb firmy.

Pro jaké firmy je Exportní inkubátor vhodný?

 • Obchodní a výrobní firmy bez omezení velikosti, které se již rozhodly v Indii působit a potřebují využít kancelářské prostory pro zakládání vlastní firmy/pobočky.
 • Firmy, které zvažují účast na indickém trhu a inkubační čas využijí pro získání nezbytných informací (optimalizace obchodního plánu, marketingu, vyhledání obchodních partnerů) k finálnímu rozhodnutí o působení na místním trhu.
 • Firmy, které provádějí transfer výroby do Indie nebo realizují investiční nebo výrobní projekt i start-up firmy. 
  Inkubátor není určený pro využívání permanentní zahraniční adresy firem provozujících e-shopy.

Vybavení kanceláře a kapacita prostor

 • Současně může být v inkubátoru pět firem a maximálně jeden pracovník z každé firmy.
 • Prostory o rozloze 100m2.
 • Uspořádání formou sdílené kanceláře, sdílené recepce a zasedací místnosti.
 • Technika: bezdrátové internetové připojení, tiskárna (tisk, skenování, kopírování).
 • Zázemí: kuchyňka, ostraha objektu, úklid.
  Objekt v dané fázi není určen pro výrobní účely firem.

Pravidla využívání Exportního inkubátoru

 • Doba inkubace je 3 až 6 měsíců.
 • Službu může firma využít pouze jednou.
 • Inkubační dobu je možné vyčerpat pouze najednou a není možné ji přerušit.
 • V případě naplnění kapacity bude nový žadatel včas informován o jiném termínu.

Služby poskytované v Exportním inkubátoru

 • Bezplatné využívání prostor kanceláří včetně techniky, zázemí a energie.
 • Využití adresy inkubátoru jako sídlo při registraci firmy.
 • Zahraniční kancelář CzechTrade v Indii poskytne firmám konzultační servis, který jim umožní efektivní naplňování business plánu (založení firmy, seznámení s místním podnikatelským a právním prostředím).
 • Zprostředkování kontaktů a jednání s právní kanceláří za účelem založení podnikatelského subjektu v Indii.

Využití individuálních asistenčních služeb zahraniční kanceláře pro dosažení stanovených cílů

 • Vyhledání obchodních partnerů.
 • Ověření zájmu o spolupráci s českou firmou.
 • Zajištění schůzek s místními firmami a institucemi.
 • Podpora při vyjednávání s místními úřady a institucemi.
 • Možnost organizace akcí na míru ve spolupráci se Zastupitelských úřadem ČR.
 • Organizace účasti na místních oborových akcích (veletrhy, konference apod.).
 • Zajištění podpůrných služeb, např. doprava, tlumočení, výroba odpovídajících marketingových materiálů.

Pravidla pro výběr firem

 • Žadatel musí být registrován v ČR (IČ), nebo žadatel registrovaný v Indii musí prokázat, že se jedná o pobočku českého subjektu.
 • Firmy nesmí prostory pronajímat dalším subjektům.
 • Upřednostněny budou firmy z výrobních odvětví a investoři s jasným plánem a materiálním zajištěním vstupu na indický trh.
 • Vyslaný pracovník firmy musí být držitelem indického business víza.

Připravenost firem

 • Před zahájením působení na indickém trhu se firmám doporučuje ověření zájmu o jejich produkt nebo službu. Saturace indického trhu vytváří poptávku pouze po vysoce kvalitních produktech, produktech s vyšší přidanou hodnotou a inovativními prvky.
 • Vysílaní pracovníci musí hovořit anglicky, není nutná znalost lokálních jazyků.
 • Uchazeči musí brát v úvahu i další náklady spojené s dlouhodobým pobytem vyslaného pracovníka (ubytování, stravování, přeprava, pojištění apod.).
 • Firmy mohou vyslat do inkubátoru českého nebo i lokálního pracovníka.

Adresa

PUSHPAK HUB - CzechTrade India
No.303 MES Ring Road Jalahalli
560 013 Bangalore
India 

Kontakty

Ing. Matějková Dagmar
Ing. Dagmar Matějková exportní konzultant