Zahraniční kanceláře CzechTrade
Indie

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Od roku 2017 mají české firmy možnost zahájit svoji v Indii v Českém podnikatelském inkubátoru v Bengalúru. Firmám jsou k dispozici kancelářské prostory pro období zakládání firmy s možností využití poradenských služeb agentury CzechTrade.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Podnikání v Indii

Ivan Kameník, bývalý vedoucí zahraniční kanceláře v Bengalúru, popisuje jak Indie láka podnikatele na svůj trh

Podnikání v Indii - video

Kontakty

Ing. Ulč Luboš

CzechTrade Indie - Mumbaí

Ing. Luboš Ulč ředitel zahraniční kanceláře
URMI ESTATE, Tower-A, 18th Floor, 95, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel (W),
400013, Mumbai, Maharashtra
India
www.czechtrade.org.in
Onderková Hana

CzechTrade Indie - Bengalúru

Hana Onderková ředitelka zahraniční kanceláře
Prestige Delta, 1st Floor, St Mark's Rd., Shanthala Nagar
560 001, Bengalúru
Karnataka, INDIA
www.czechtrade.org.in

Nejbližší akce z teritoria

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak Vám můžeme pomoci?

Informace z teritoria

Informace o Indii

Indie se řadí mezi nejrychleji se rozvíjející ekonomiky světa a společně s Čínou je považována za budoucí novou ekonomickou velmoc. Indičtí představitelé rádi zdůrazňují, že veškerého pokroku posledních let dosáhla Indie v prostředí stabilní demokracie a tržní ekonomiky.

S aktuálně odhadovanými 1,138 miliardami obyvatel představuje Indie největší demokracii na světě. Hodnota HDP v přepočtu ukazatelem parity kupní síly je odhadována na 3,3 bil. USD a řadí Indii na 4. místo na světě za USA, Čínu a Japonsko. Obrovský trh a dynamický rozvoj ve všech oblastech tak představují nemalé lákadlo pro všechny významné světové hráče.

Počátky Česko-indické obchodní spolupráce se datují do 20. let 20. století. V té době se jednalo zejména o československé dodávky obráběcích strojů a zařízení pro cukrovary a také o aktivity firmy Baťa při výstavbě obuvnických závodů v Indii.

K výraznému rozvoji vzájemného obchodu došlo po osamostatnění Indie v roce 1947. České firmy se na indickém trhu uplatňovaly jako tradiční dodavatelé diesel-generátorů, obráběcích, tvářecích, textilních, kožedělných a tiskařských strojů, potravinářské technologie a řady dalších průmyslových výrobků. Po určitém propadu na začátku 90. let dochází roku 1993 k neustálenému postupnému růstu česko-indické obchodní výměny. Hlavními českými vývozními artikly do Indie jsou v současné době osobní automobily, obráběcí a tvářecí stroje a zařízení pro energetiku.

Od roku 2017 mají české firmy možnost zahájit svoji v Indii v Českém podnikatelském inkubátoru v Bengalúru. Firmám jsou k dispozici kancelářské prostory pro období zakládání firmy s možností využití poradenských služeb agentury CzechTrade.

Podrobné teritoriální informace o indické ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
Celá země používá jedno časové pásmo GMT +5.30 hod.

Desatero pro obchodování

 1. Buďte trpěliví.
 2. Opřete se o důkladný průzkum trhu.
 3. Nabízejte pouze špičkové technologie, výrobky a služby.
 4. Zajistěte si firemní přítomnost nebo obchodního zástupce.
 5. Buďte obezřetní. Indičtí partneři se snaží „vtáhnout“ zahraniční firmu do společného podnikání. Buďte obezřetní při stanovení podílu a sdílení know-how.
 6. Indický trh je maratón, ne sprint. Indický trh není momentálním řešením odbytových potíží v post krizovém období. Přistupujte k němu s dlouhodobou vizí.
 7. Buďte připravený. Počítejte s časem a prostředky na osobní návštěvy.
 8. Rozhoduje špička firemní hierarchie -  jednejte jen s těmito strukturami.
 9. Indii ani indického partnera nikdy nepodceňujte.
 10. Učte se vhodnému osobnímu jednání - aneb yes znamená možná.

Doporučení Vstupu Včetně oslovovacího Dopisu a Vhodných služeb

Doporučení pro vstup na indický trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Seznámení se s teritoriem
  Indie je jistě velmi zajímavá země a perspektivní trh, nabízející celou řadu obchodních příležitostí. V porovnání nejen s Evropou však oplývá celou řadou specifik, která je dobré si nastudovat a důkladně zvážit ještě před podniknutím jakýchkoliv aktivit spojených se vstupem na její trh. Zejména je důležité si uvědomit, že v porovnání s naším prostředím trvá navázání obchodní spolupráce v Indii obvykle nesrovnatelně delší dobu a vyžaduje systematický, kontinuální přístup. Indie tak není vhodným trhem pro rychlé řešení výpadků v prodeji.
  Jako první krok je dobré seznámit se s Indií a jejími specifiky například prostřednictvím souhrnné teritoriální informace aktualizované Zastupitelským úřadem ČR v Indii. Zde se exportéři dozvědí obecné ekonomické informace a další skutečnosti, které jsou potřeba pro úspěšný vstup na indický trh.
 2. Podmínky importu a mapování situace na indickém trhu
  Jako další krok doporučuje zahraniční kancelář CzechTrade Indie (ZK Indie) prověřit podmínky importu zboží do země a provést zevrubné zmapování situace na trhu. To zahrnuje především zjištění dovozních cel a daní na základě HS kódů obchodovaných produktů, zjištění případných legislativních omezení importu do Indie, zjištění situace uvnitř daného tržního segmentu a zjištění stavu konkurence a ideálně konkurenčních cen. V případě spotřebního zboží doporučuje ZK Indie pro tento účel navštívit například portály Amazon nebo Flipkart.
  S tímto krokem, stejně jako se všemi ostatními vám rády pomohou zahraniční kanceláře CzechTrade Mumbai a CzechTrade Bangalúru.
 3. Vyhledání obchodních partnerů
  Následujícím krokem je vyhledání vhodných obchodních partnerů. V závislosti na zamýšleném obchodním modelu se může jednat o importéry, distributory, společnosti pro různé výrobní a technologické kooperace, obchodní zástupce nebo o koncové zákazníky. K tomu je možné využít veřejně dostupné zdroje i placené databáze firem. Další možností je využití řady firemních asociací, které v Indii působí, a dále například seznamů vystavovatelů na oborových veletrzích.
  V případě spolupráce s agenturou CzechTrade vám díky mnohaletým zkušenostem s teritoriem zahraniční kanceláře pomohou najít takové partnery, kteří nejlépe odpovídají vašim zájmům. K tomu je potřeba, abyste ZK Indie informovali o své produkci, obchodních záměrech a zkušenostech s Indií a o své cílové skupině. Dále je vhodné zaslat tzv. top 5 skutečností, které vás odlišují od konkurence. Na základě těchto informací připraví ZK Indie individuálně tzv. „longlist“, tj. širší seznam vytipovaných firem, který vám následně zašle.
 4. Výběr a ověření prioritních firem
  V následujícím kroku je nutné vytipované partnery protřídit, vybrat ty nejzajímavější a tyto pak oslovit. Zde je velmi důležité zjistit a oslovit správnou osobu. V zásadě by se mělo jednat o osobu s co nejvyšším postavením v rámci firemní hierarchie. Kontaktní informace na tyto lidi však nebývají zejména u větších organizací veřejně přímo dostupné a je tedy potřeba se k nim propracovat.
  Dalším úskalím je fakt, že na oslovení emailem indické firmy většinou nereagují a je tedy nutné emailovou komunikaci podpořit také telefonicky.
  ZK v Indii jsou připraveny vám pomoci i s tímto krokem a díky skutečnosti, že disponují lokálními pracovními silami, není problémem ani komunikace v hindštině. To se ukazuje jako velmi přínosné, zejména při komunikaci s níže postavenými zaměstnanci indických firem během získávání kontaktů na firemní management.
  V Indii se během „koronakrize“ a souvisejících restrikcí velmi rozšířily virtuální schůzky například prostřednictvím aplikací Zoom nebo Skype. Obchodní jednání na dálku je tedy rozhodně možné a jistě velmi žádoucí.
  V případě zájmu je ZK Indie schopna, po uvolnění opatření proti šíření nemoci covid-19 a uklidnění situace v Indii, zajistit i osobní jednání mezi řediteli kanceláří CzechTrade a indickými firmami, během nichž je možné např. odprezentovat firmu klienta nebo indické straně předat produktové vzorky. Po obnovení mezinárodní letecké přepravy je zde samozřejmě možnost připravit osobní jednání klienta přímo v Indii.
  ZK Indie před navázáním konkrétní spolupráce s indickými partnery jednoznačně doporučuje nechat tyto partnery prověřit, zda proti nim není vedeno trestní řízení, zda nemají daňové nedoplatky atp. I s tímto vám kanceláře pomohou.

 

Perspektivní obory

 • elektronika a elektrotechnika
 • energetika
 • stavebnictví a stavební materiály
 • užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží
 • zdravotnická technika