Klientské centrum pro export

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí poskytujeme služby pro podnikatele ve více než 90 zemích světa.

logoKlientské centrum pro export je místem, kam se firmy mohou jednoduše obrátit, pokud potřebují zkonzutovat své exportní nebo investiční záměry. Specialisté z CzechTrade a obou ministerstev jsou pro osobní konzultace k dispozici v sídle agentury CzechTrade.

S čím se můžete obrátit na Klientské centrum pro export?

  • Na Klientské centrum pro export se můžete obrátit s dotazem k exportu nebo se zájmem o služby z Katalogu služeb.
  • Konkrétní dotaz či službu s vámi budou řešit zastupitelské úřady ČR nebo zahraniční kanceláře CzechTrade.
  • Klientské centrum nabízí služby malým a středním podnikům, ale i velkým společnostem se zakázkami většího rozsahu.

Kdo vám v Klientském centru pro export poradí?

  • V Klientském centru pro export jsou vám k dispozici specialisté z Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu i agentury CzechTrade

Jak vám Klientské centrum pomůže při vývozu?

  • Klientské centrum je vám k dispozici pro exportní konzultace a dále nabízí zdarma celou řadu bezplatných služeb, jako je například Příprava na obchodní jednání, kterou zajišťuje celá Jednotná zahraniční síť. Na tyto základní služby navazují další v gesci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu anebo agentury CzechTrade.

Více informací najdete na stránkách Klientského centra na portálu BusinessInfo.cz a v Katalogu služeb Jednotné zahraniční sítě a Klientského centra pro export (pdf)

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

Seznam dokumentů