Datum:06.05.2024
Průmyslový obor: Software a ICT služby
Teritoriální zaměření:
Švédsko - vlajka Švédsko

Finsko modernizuje železniční systém

Finsko podniká významné kroky směrem k implementaci evropského systému řízení železniční dopravy: European Rail Traffic Management Systems (ERTMS) a Future Rail Mobile Connection Systems (FRMCS) prostřednictvím probíhajícího projektu Digirail.

Multidisciplinární tým má z úkol modernizovat technické systémy pro řízení vlakové dopravy na finských železnicích. Zahájení testovacího projektu KoKoHa v roce 2023 na trase Kouvola–Kotka–Hamina/Fredrikshamn ukazuje odhodlání ověřit funkčnost nového systému. KoKoha pomůže Finsku nalézt optimální řešení pro zavedení nových technologií a jejich kompatibilitu s existující infrastrukturou.

První výsledky terénních testů naznačují, že nový systém funguje a je stabilní. Přesto jsou před projektem stále technické výzvy, které je třeba překonat. Avšak projekty tohoto typu přinášejí nové možnosti pro modernizaci a zdokonalení železniční dopravy ve Finsku a posilují jeho postavení v evropské železniční síti.


Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade Skandinávie. 

Zdroj: https://vayla.fi/etusivu

Další aktuality