Zahraniční kancelář CzechTrade
Izrael

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Informační Video

Jiří Mašata, bývalý ředitel zahraniční kanceláře v Tel-Avivu, popisuje Izraelskou ekonomiku a dynamickou společnost

Informační Video - video

Kontakty

Mgr. Medvid´ Silvestr

CzechTrade Izrael

Mgr. Silvestr Medvid´ ředitel zahraniční kanceláře
Czech Embassy, 23 Zeitlin St.
6495518, Tel Aviv
Israel
www.czechtrade-israel.co.il

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak Vám můžeme pomoci?

Informace z teritoria

Informace o Izraeli

Pro Izrael je zahraniční obchod klíčovým činitelem pro fungování ekonomiky, neboť je zemí s limitovaným domácím trhem a závislostí na dovozu širokého portfolia výrobků. Izraelské firmy obchodují především s Evropou a USA, stále větší význam ale získává Asie a Afrika. Místním specifikem je nemožnost hospodářské spolupráce se sousedními zeměmi regionu (výjimku - i tak s velkými omezeními - představují Egypt a Jordánsko).

Velmi dobré vztahy mezi Českou republikou a státem Izrael v rovině politické se přenášejí i do růstu vzájemného obchodu. Izrael je naším nejvýznamnějším obchodním partnerem v celé oblasti Blízkého a Středního východu a měřeno objemem českého vývozu zaujímá dokonce 5. místo mezi mimoevropskými státy. Uplatnění na trhu nachází řada českých výrobků a služeb – od automobilů, počítačových komponentů, parních turbín až po různé spotřební zboží a potravinářské výrobky.

Současně je ale třeba vidět, že izraelský trh je náročný a v mnoha ohledech specifický. Stále například platí offsetová povinnost zpětného nákupu izraelského zboží ve výši 20 % hodnoty kontraktu v zakázkách pro celý státní sektor (včetně např. municipalit) nebo košer certifikát pro většinu dovážených potravin. Klíčem k úspěchu je vhodný místní partner se znalostí prostředí i jazyka a možností operativního působení na trhu. K jeho hledání je možné využít služeb zahraničního zastoupení CzechTrade v Izraeli.     

Podrobné teritoriální informace o izraelské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT +2 hodiny
letní čas: GMT +3 hodiny. Letní čas má v Izraeli každoročně jiný začátek a konec. Začíná po jarních svátcích Pesach a končí přede dnem Dnem smíření.

Desatero pro obchodování

 1. Snažte se najít místního partnera, který dobře zná prostředí, zvyklosti a jazyk.
  Partner může mít postavení prodejního agenta na provizní bázi anebo distributora obchodujícího na vlastní účet.
 2. Je běžné, že zástupce bude vyžadovat exkluzivitu.
  Doporučujeme exkluzivitu časově omezenou a podmíněnou dosaženým obratem. Partneři se budou zpočátku bránit, nicméně jednání za to stojí.
 3. Pokud nebudete v Izraeli osobně podnikat, hebrejsky se učit nemusíte.
  Většina partnerů bude umět velmi dobře anglicky, někteří rusky.
 4. Cena hraje významnou roli
  Společně s kvalitou, dodacími lhůtami, poprodejním servisem, spolehlivostí a referencemi. Trh je vysoce konkurenční a přetrvává tendence podceňovat kvalitu našich výrobků oproti těm západoevropským, resp. americkým.
 5. Izraelci jsou velmi tvrdí obchodníci a obvykle naplno řeknou, co si myslí.
  Doslovně chápou, co sdělíte. Jejich chování tak může působit až nezdvořile. Nenechte se vyvést z míry a buďte jim rovnocenným partnerem. Výsledky jednání si potvrďte písemně.
 6. Izraelská nabídka je často konečná a bez prostoru pro smlouvání.
  Prosazování dodatečných úprav je prakticky vyloučené.
 7. Dodržujte běžné normy obchodního jednání
  Jako jsou schopnost navázat osobní vztahy s partnery, osobní přítomnost při důležitých jednáních, pružnost a dynamičnost jednání. Naopak flexibilita není silnou stránkou izraelských protějšků a mnohdy trvají na svém až do konce.
 8. Pracovní doba
  Obvyklá pracovní doba je od neděle do čtvrtka 8:00–16:00, v pátek 8:00–13:00 (pokud v pátek pracují). V některých oblastech s náboženskými menšinami může být pracovní týden odlišný (např. křesťané nepracují v neděli). Je nutné se předem informovat, zda v době vaší návštěvy nejsou lokální svátky. Telefonování ve volném či svátečním čase může být bráno jako nezdvořilost.
 9. Obchodní schůzku si předem potvrďte telefonicky.
  Izraelci často chodí na obchodní jednání v neformálním oblečení - bez saka, kravaty a v sandálech.
 10. Mějte na paměti obrovskou různorodost izraelské společnosti.
  Z hlediska původu (starousedlíci, USA, Evropa, bývalý SSSR, arabské země, Afrika), kulturně-společenských aktivit a náboženství je společnost velmi odlišná. Tyto faktory ovlivňují přístup a chování různých skupin, podnikatele nevyjímaje. Je nutné brát v potaz řadu možných náboženských omezení a předpisů – košer, halal, alkohol atd.

Perspektivní obory

 • špičkové technologie a hi-tech průmysl (ICT, elektronika, biotechnologie, ekologie, software),
 • dopravní infrastruktura (železnice, systémy MHD),
 • zařízení a technologie pro těžbu, skladování, zpracování a přepravu zemního plynu,
 • potravinářský průmysl.