OPPIK

Vyhlášení výzvy č. 2 pro účastníky interních projektů agentury CzechTrade - NOVUMM, NOVUMM KET a Design pro konkurenceschopnost dne 2.7.2018.

V rámci Výzvy č. 2 projektu NOVUMM a Výzvy č. 2 projektu NOVUMM KET byla upřesněna část 2. 1 – Vymezení příjemce podpory.
Uvedená aktualizace byla zároveň promítnuta do Přílohy č. 3.1 – Přihláška NOVUMM – část 1, resp. Přílohy č. 3.1 – Přihláška NOVUMM KET – část 1.

Platnost změny je od 8. 3. 2019.

UPOZORNĚNÍ: prosíme žadatele o používání aktuálních přihlášek z Výzvy č. 2.

NOVUMM

Interní projekt NOVUMM realizovaný agenturou CzechTrade poskytuje podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na prioritní obory českého průmyslu.

NOVUMM KET

Interní projekt NOVUMM KET realizovaný agenturou CzechTrade poskytuje podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na oblast klíčových technologií.

Design pro konkurenceschopnost

Interní projekt Design pro konkurenceschopnost, realizovaný agenturou CzechTrade, nabízí zvýhodněné služby průmyslových a produktových designérů z Adresáře designérů a podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na propagaci designu.

Interní projekty

  • NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ (NOVUMM)
  • NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ (NOVUMM KET)
  • Design pro konkurenceschopnost 

jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu).

OPPIK-cj-bar.jpg

Hlavní cíle projektů:

  • Usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí,
  • Marketingová podpora MSP především v oblasti nových technologií,
  • Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím designu nových produktů, včetně posouzení jejich tržního potenciálu a propagace průmyslového designu na zahraničních akcích.

Malým a středním podnikům je v rámci interních projektů agentury CzechTrade poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

Veškeré informace k jednotlivým projektům a podmínky pro získání zvýhodněných služeb naleznete v dokumentech níže.

Pravidla způsobilosti a publicity
Pravidla_zpusobilosti_a_publicity (0MB)

Manuál JVS
Manual_JVS_ESI_fondu (4MB)

Definice malého a středního podniku (MSP) 
www.agentura-api.org/cs/metodika/msp