Černá Hora

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

Černá HoraČerná Hora

Černá Hora v roce 2006 obnovila svoji suverenitu a stala se jedním z nejmladších států světa. Od roku 1997 postupně formovala vlastní, na Bělehradu nezávislou, ekonomickou politiku, včetně zavedení vlastní měny (zprvu německá marka DEM, poté EUR) a celního a daňového systému.

Již před vyhlášením nezávislosti Podgorica samostatně jednala o svém členství ve Světové obchodní organizaci (WTO) a Mezinárodním měnovém fondu (MMF). Dne 30. dubna 2012 se Černá Hora stala 154. členem WTO.

Největšími riziky černohorské ekonomiky je především: 

 • vysoký stupeň dovozní závislosti,
 • přílišná závislost na kovoprůmyslu a cestovním ruchu,
 • nízká konkurenceschopnost domácích výrobců,
 • nedostatečně diverzifikovaný vývoz,
 • převaha výrobků s nízkým podílem zpracování,
 • pokles přílivu přímých zahraničních investic i vývozní poptávky,
 • vysoká cena úvěrů,
 • nekvalitní aktiva,
 • rostoucí nelikvidita celého hospodářství.

Světová ekonomická recese zvrátila během r. 2009 rychlý rozvoj ekonomiky Černé Hory z let 2005-2008, kdy průměrný růst HDP činil 6-10 % ročně. Rok 2009 byl provázen poklesem tamního hrubého domásího produktu, rozpočtovým deficitem, růstem nelikvidity hospodářství, na druhou stranu ale rovněž ještě rekordním přílivem přímých zahraničních investic jakož i relativní stabilizací bankovního sektoru. Obě tato pozitiva přispěla k poklesu míry inflace i deficitu platební bilance.

Ekonomickou situaci země komplikuje pokračující pokles přímých zahraničních investic a slabá aktivita bank. Absence reálných projektů, velké byrokratické bariéry i negativní vliv veřejnosti na aktivity vlády vážně snižují zájem zahraničních investorů. S cílem zajištění fiskální stability se vláda rozhodla zadlužit u bank.

Podrobné teritoriální informace o černohorské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

Černá HoraČerná Hora
 1. Černá Hora vznikla jako nástupnický stát někdejšího soustátí Srbska a Černé Hory po vyhlášení její nezávislosti. V minulosti byla ovládaná Osmanskou říší, zatímco přímořská oblast náležela Rakousko-Uhersku, proto jsou i dnes patrné značné rozdíly mezi severem a jihem země, mezi centrální a přímořskou oblastí.
 2. Černá Hora je mladým samostatným státem, s malou konkurencí v obchodě a hospodářství. Problematická je platební morálka černohorských hospodářských subjektů.
 3. Při jednáních byste měli být opatrní. Nevěřte pochybným firmám a jednotlivcům, kteří "umí vše zařídit a všude mají kontakty".
 4. Nepodceňujte černohorské partnery. Na jednáních jsou pozorní, lehce slíbí spolupráci, ale realizace je pomalá, často bezdůvodně oddalována.
 5. Nenadsazujte ceny a jednejte otevřeně. Nadsazování cen je chápano jako neseriózní jednání. Černohorští partneři přicházejí na jednání často dobře informovaní o vašich výrobcích, vašich cenách i cenách konkurence.
 6. Černohorský trh je malý, perspektivní, ale vyžaduje trpělivost.
 7. Při prezentaci výrobku a služeb bude váš partner očekávat komunikaci v černohorském jazyce za přítomnosti překladatele. Možné je ale i jednání v angličtině.
 8. Při prezentaci technologií, prací a výrobků se očekává i nabídka na financování (banky, fondy). Platební morálka se v důsledku globální finanční krize v posledné době zhoršila. Platby předem se nedoporučuji.
 9. Písemná a e-mailová komunikace je neefektivní a dlouhá. Navázání osobních vazeb je nutné.
 10. Úspešná jednání často probíhají na tzv. pracovním obědě nebo večeři. Po jednáních může následovat i neformální pozvání na oběd nebo večeři, což se neodmítá. Nezapomeňte při vhodné příležitosti pozvání oplatit.

Nejbližší související akce

Konzultace s ekon. diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade 26. 6. 2019 - 27. 6. 2019 Akce s účastí CzechTrade
Česká republika
Praha
Více informací