Černá Hora

Perspektivní obory

 • energetika,
 • technologie pro životní prostředí, obnovitelné zdroje energií,
 • stavebnictví a stavební materiály,
 • zdravotnická technika,
 • dopravní infrastruktura,
 • služby.

Služby exportérům

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.


Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

Černá Hora v roce 2006 obnovila svoji suverenitu a stala se jedním z nejmladších států světa. Od roku 1997 postupně formovala vlastní, na Bělehradu nezávislou, ekonomickou politiku, včetně zavedení vlastní měny (zprvu německá marka DEM, poté EUR) a celního a daňového systému.

Již před vyhlášením nezávislosti Podgorica samostatně jednala o svém členství ve Světové obchodní organizaci (WTO) a Mezinárodním měnovém fondu (MMF). Dne 30. dubna 2012 se Černá Hora stala 154. členem WTO.

Největšími riziky černohorské ekonomiky je především: 

 • vysoký stupeň dovozní závislosti,
 • přílišná závislost na kovoprůmyslu a cestovním ruchu,
 • nízká konkurenceschopnost domácích výrobců,
 • nedostatečně diverzifikovaný vývoz,
 • převaha výrobků s nízkým podílem zpracování,
 • pokles přílivu přímých zahraničních investic i vývozní poptávky,
 • vysoká cena úvěrů,
 • nekvalitní aktiva,
 • rostoucí nelikvidita celého hospodářství.

Světová ekonomická recese zvrátila během r. 2009 rychlý rozvoj ekonomiky Černé Hory z let 2005-2008, kdy průměrný růst HDP činil 6-10 % ročně. Rok 2009 byl provázen poklesem tamního hrubého domásího produktu, rozpočtovým deficitem, růstem nelikvidity hospodářství, na druhou stranu ale rovněž ještě rekordním přílivem přímých zahraničních investic jakož i relativní stabilizací bankovního sektoru. Obě tato pozitiva přispěla k poklesu míry inflace i deficitu platební bilance.

Ekonomickou situaci země komplikuje pokračující pokles přímých zahraničních investic a slabá aktivita bank. Absence reálných projektů, velké byrokratické bariéry i negativní vliv veřejnosti na aktivity vlády vážně snižují zájem zahraničních investorů. S cílem zajištění fiskální stability se vláda rozhodla zadlužit u bank.

Podrobné teritoriální informace o černohorské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.