Černá Hora

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

Černá HoraČerná Hora

Aktuální informace v souvislosti s koronavirem

Laboratoře Ústavu veřejného zdraví Černé Hory 17. března potvrdily první případy infekce novým virem korony v Černé Hoře. Pacientkami jsou ženy narozené v letech 1948 a 1973, které byly v předchozím období v epidemicky postižených oblastech.
Ministerstvo zdravotnictví 16.3. vydalo příkaz po zasedání Národního koordinačního orgánu pro infekční choroby, ve kterém se uvádí:

 • Sály regionálních celků a poboček Ministerstva vnitra 18. 3. byly uzavřeny. Po dobu platnosti tohoto příkazu, zůstávají platné dokumenty, které vypršely a byly vydány po roce 2008 (občanský průkaz, cestovní pas a řidičský průkaz). Občané, kteří naléhavě potřebují vydat nový dokument,  mohou elektronicky nebo přes telefon kontaktovat Ministerstvo vnitra a počkat na další pokyny.

Vláda znovu opakuje, že umožní všem černohorským občanům v zahraničí návrat do země. Všichni cestující ze zahraničí budou muset po návratu do země strávit alespoň dva týdny v karanténě.
Zvláštní případy, které jsou předmětem mezistátní spolupráce a potřeby zvláštního zájmu státu, a to zejména pro účely veřejného zdraví, budou posouzeny a rozhodovány Národním koordinačním orgánem pro infekční choroby.
Černá Hora kromě řady opatření na ochranu svých občanů rozhodla zpřístupnit své přístavy zemím v regionu pro tok zboží a udržet své hranice otevřené pro obchod a dodávky.
Vláda přijala zvláštní pokyny:

 • pro zdravotní dohled týkající se řidičů motorových vozidel podílejících se na dodávkách zboží do Černé Hory;
 • další pokyny týkající se pozastavení veřejné dopravy cestujících v meziměstské, příměstské a městské autobusové a vlakové dopravě;
 • pro přijímání nepřetržitých opatření pro izolaci osob přicházejících ze zemí se střední a nízkou úrovní přenosu a těch, které nepřijely do Černé Hory organizovanou dopravou, s přísným dodržováním tohoto opatření a kontrolou příslušnými orgány povinnými ukládat trestní obvinění za nedodržení tohoto opatření; v souladu se zákonem.

Došlo k pozastavení hraničních přechodů se Srbskem, Albánií, BaH a Chorvatskem.
Podle oficiálních analýz ekonomických analytiků Hospodářské komory odvětví černohorské ekonomiky, na které může mít koronavir negativní dopady jsou odvětví cestovního ruchu, dopravy, stavebnictví a výroby.
Cestovní ruch od ledna utrpěl ztráty v důsledku zrušení objednávek ze  strany čínských turistů. Předsezónní je již ohrožena, ale mnohem důležitější bude sezóna.
Podnikatelé tvrdí, že zdraví občanů je na prvním místě. Prioritou je udržovat kvalitní pracovní sílu a udržovat likvidity společností. Také jsou v jednání opatření na pomoc ekonomice.

Autor: Izudin Gušmirovič, CzechTrade Podgorica, 18.3.2020

Obecné informace o teritoriu

Černá Hora v roce 2006 obnovila svoji suverenitu a stala se jedním z nejmladších států světa. Od roku 1997 postupně formovala vlastní, na Bělehradu nezávislou, ekonomickou politiku, včetně zavedení vlastní měny (zprvu německá marka DEM, poté EUR) a celního a daňového systému.

Již před vyhlášením nezávislosti Podgorica samostatně jednala o svém členství ve Světové obchodní organizaci (WTO) a Mezinárodním měnovém fondu (MMF). Dne 30. dubna 2012 se Černá Hora stala 154. členem WTO.

Černá Hora je současně ze států západního Balkánu nejpokročilejší v přístupovém procesu k EU. Přihlášku ke členství podala v prosinci 2008. Status kandidátské země poté získala rozhodnutím Rady na základě pozitivního posudku Evropské komise v prosinci 2010 a přístupová jednání, která byla oficiálně zahájena v červnu 2012, dále pokračují. Dne 5. června 2017 vstoupila Černá Hora do NATO.

Největšími riziky černohorské ekonomiky jsou především: 

 • vysoký stupeň dovozní závislosti,
 • přílišná závislost na cestovním ruchu,
 • nízká konkurenceschopnost domácích výrobců,
 • nedostatečně diverzifikovaný vývoz,
 • převaha výrobků s nízkým podílem zpracování,
 • vysoká cena úvěrů,
 • nekvalitní aktiva,
 • nedostatek kvalifikovaný pracovní síly kvůli migraci.

V roce 2018 zaznamenala Černá Hora 843 milionů EUR zahraničních investic. Bylo to možné díky celkovému průběhu řady ekonomických reforem, které vycházely z otevřenosti a nízké úrovni obchodní regulace a zdanění (daň z příjmu právnických osob 9 %). Reálný růst HDP v roce 2018 činil 4,8 %.

V několika posledních letech již bylo zahájeno několik významných investičních projektů, mezi něž patří: výstavba dálnice, podmořský propojovací kabel mezi Itálií a Černou Horou, výstavba větrných elektráren Krnovo a Možura.

Podrobné teritoriální informace o černohorské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

Černá HoraČerná Hora
 1. Černá Hora vznikla jako nástupnický stát někdejšího soustátí Srbska a Černé Hory po vyhlášení její nezávislosti. V minulosti byla ovládaná Osmanskou říší, zatímco přímořská oblast náležela Rakousko-Uhersku, proto jsou i dnes patrné značné rozdíly mezi severem a jihem země, mezi centrální a přímořskou oblastí.
 2. Černá Hora je mladým samostatným státem, s malou konkurencí v obchodě a hospodářství. Problematická je platební morálka černohorských hospodářských subjektů.
 3. Při jednáních byste měli být opatrní. Nevěřte pochybným firmám a jednotlivcům, kteří "umí vše zařídit a všude mají kontakty".
 4. Nepodceňujte černohorské partnery. Na jednáních jsou pozorní, lehce slíbí spolupráci, ale realizace je pomalá, často bezdůvodně oddalována.
 5. Nenadsazujte ceny a jednejte otevřeně. Nadsazování cen je chápano jako neseriózní jednání. Černohorští partneři přicházejí na jednání často dobře informovaní o vašich výrobcích, vašich cenách i cenách konkurence.
 6. Černohorský trh je malý, perspektivní, ale vyžaduje trpělivost.
 7. Při prezentaci výrobku a služeb bude váš partner očekávat komunikaci v černohorském jazyce za přítomnosti překladatele. Možné je ale i jednání v angličtině.
 8. Při prezentaci technologií, prací a výrobků se očekává i nabídka na financování (banky, fondy). Platební morálka se v důsledku globální finanční krize v posledné době zhoršila. Platby předem se nedoporučuji.
 9. Písemná a e-mailová komunikace je neefektivní a dlouhá. Navázání osobních vazeb je nutné.
 10. Úspešná jednání často probíhají na tzv. pracovním obědě nebo večeři. Po jednáních může následovat i neformální pozvání na oběd nebo večeři, což se neodmítá. Nezapomeňte při vhodné příležitosti pozvání oplatit.