Černá Hora

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

Černá HoraČerná Hora

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

5.5.2020, Podgorica
Jako poslední vzdorovala koronaviru Černá Hora

Ze všech evropských zemí zůstala na mapě šíření nového koronaviru posledním nezasaženým místem balkánská Černá Hora. Zvolila rychlé a nekompromisní restrikce. Nakonec ale i sem nákaza pronikla.

Černá Hora úspěšně dokončila nejdůležitější fázi boje proti koronaviru, kterou je ochrana a obrana zdraví občanů. Už desátý den je v Černé Hoře velmi malý počet infikovaných občanů a už čtyři dny Ústav veřejného zdraví nezaznamenal žádné případy nakažené osoby.

Předseda vlády uvádí, že včasné přijetí opatření je klíčovým parametrem úspěšné reakce Černé Hory na pandemii. Dává za příklad odpovědnost státních orgánů, velkou odbornost jejich zaměstnanců a dobrou koordinaci celého systému, přičemž připomíná, že Ústav veřejného zdraví zahájil činnost před výskytem viru v Evropě.

Obyvatelé se už vrací k běžnému životu. Bude však nutné dodržovat všechna pravidla a postupy na pracovištích a veřejných místech a dbát na hygienu, aby státní orgány nezaváděly nová opatření a nevracely se ke starým.

Dary půjdou na výstavbu kliniky infekčních chorob
Premiér Markovič vyjádřil vděčnost všem dárcům, kteří věnovali zhruba osm milionů eur. Dodal, že 1,7 milionu eur bylo účelově využito a že zbytek peněz půjde na výstavbu kliniky infekčních nemocí.

Celková investice do zdravotnictví bude 21 milionů eur, přičemž probíhá jednání s Evropskou komisí, aby z 53 milionů eur z grantů pro Černou Horu byly tři miliony okamžitě použity na nákup zdravotnického vybavení, 40 milionů bude přiděleno na rozpočtovou podporu a 10 milionů dalších investic do zdravotní péče. Premiér uvedl, že cílem bude modernizovat Ústav veřejného zdraví, vybudovat nemocnici pro duševní choroby a zrekonstruovat budovu onkologické kliniky. Finanční prostředky na tento projekt již byly schváleny za účelem zahájení výstavby nového pohotovostního centra v roce 2021, které bude financováno z půjčky od Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Do konce května třetí balíček ekonomických opatření
Předseda vlády oznámil, že vláda do konce května přijme třetí balíček ekonomických opatření nebo hospodářský program.

Cílem je podle premiéra zahájit výrobu na základě vlastních možností a zdrojů v oblasti energetiky, zemědělství, stavebnictví a IT. Tímto balíčkem opatření Černá Hora zajistí, že bude chránit domácí společnosti, bude pokračovat v hospodářské činnosti a zaručí pokračování investic, resp. vytváření podmínek pro zakládání nových. Pro cestovní ruch bude vytvořen zvláštní soubor opatření.

Autor: Izudin Gušmirovič, CzechTrade Podgorica, 5.5.2020

Všichni naši kolegové ze zahraničních kanceláří pravidelně přinášejí aktuální zprávy o dopadu pandemie nového koronaviru na obchodování v 58 zemích z celého světa. Toto zpravodajství můžete sledovat také na BusinessInfo.cz.
Archiv zpráv

Obecné informace o teritoriu

Černá Hora v roce 2006 obnovila svoji suverenitu a stala se jedním z nejmladších států světa. Od roku 1997 postupně formovala vlastní, na Bělehradu nezávislou, ekonomickou politiku, včetně zavedení vlastní měny (zprvu německá marka DEM, poté EUR) a celního a daňového systému.

Již před vyhlášením nezávislosti Podgorica samostatně jednala o svém členství ve Světové obchodní organizaci (WTO) a Mezinárodním měnovém fondu (MMF). Dne 30. dubna 2012 se Černá Hora stala 154. členem WTO.

Černá Hora je současně ze států západního Balkánu nejpokročilejší v přístupovém procesu k EU. Přihlášku ke členství podala v prosinci 2008. Status kandidátské země poté získala rozhodnutím Rady na základě pozitivního posudku Evropské komise v prosinci 2010 a přístupová jednání, která byla oficiálně zahájena v červnu 2012, dále pokračují. Dne 5. června 2017 vstoupila Černá Hora do NATO.

Největšími riziky černohorské ekonomiky jsou především: 

 • vysoký stupeň dovozní závislosti,
 • přílišná závislost na cestovním ruchu,
 • nízká konkurenceschopnost domácích výrobců,
 • nedostatečně diverzifikovaný vývoz,
 • převaha výrobků s nízkým podílem zpracování,
 • vysoká cena úvěrů,
 • nekvalitní aktiva,
 • nedostatek kvalifikovaný pracovní síly kvůli migraci.

V roce 2018 zaznamenala Černá Hora 843 milionů EUR zahraničních investic. Bylo to možné díky celkovému průběhu řady ekonomických reforem, které vycházely z otevřenosti a nízké úrovni obchodní regulace a zdanění (daň z příjmu právnických osob 9 %). Reálný růst HDP v roce 2018 činil 4,8 %.

V několika posledních letech již bylo zahájeno několik významných investičních projektů, mezi něž patří: výstavba dálnice, podmořský propojovací kabel mezi Itálií a Černou Horou, výstavba větrných elektráren Krnovo a Možura.

Podrobné teritoriální informace o černohorské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

5.5.2020, Podgorica
Bosna a Hercegovina zřídila dva krizové štáby, kvůli viru a ekonomice

Kvůli pandemii pociťuje problémy nejen turistický ruch malé balkánské země, ale také další hospodářská odvětví. Vláda zřídila záchranný fond pro ekonomiku.

Dopad koronaviru na ekonomiku Bosny a Hercegoviny není dosud s jistotou znám, ale podle předběžných ukazatelů je jisté, že některá odvětví, jako jsou cestovní ruch, doprava a výroba, zaznamenají horší obchodní výsledky než ve stejném období loňského roku.

V prvním čtvrtletí roku 2020 uskutečnila Bosna a Hercegovina vývoz v hodnotě 2 708 640 000 KM (1 354 320 000 EUR). Vývoz se oproti stejnému období loňského roku snížil o 5,23 %. Dovoz do Bosny a Hercegoviny v prvním čtvrtletí roku 2020 činil 4 365 312 000 KM (2 182 656 000 EUR), což je o 7,23 % méně než ve stejném období předchozího roku.

Pokrytí dovozu vývozem je 62 %, což je o 2,16 % více než v prvním čtvrtletí roku 2019. Celkový objem zahraničního obchodu se snížil o 6,67 %, což je 7 073 953 000 KM (3 536 976 500 EUR).

Komora pro zahraniční obchod Bosny a Hercegoviny zveřejnila na svých webových stránkách dotazník o obchodních potížích způsobených šířením koronaviru a dotazník o stavu surovin ve společnostech v Bosně a Hercegovině. Cílem Komory je získat přesnější údaje a přehled o aktuální situaci na trhu.

Podle analýzy dotazníků o problémech v podnikání, kterých do 13. 4. 2020 předložilo 410 společností většinou z výrobního průmyslu, 92 % respondentů uvedlo, že pociťují důsledky, 71 % pociťuje dopady na vývoz a dovoz.

V průzkumu o stavu surovin, kterého se zúčastnilo 261 společností, největší počet podniků uvedl, že mají zásoby surovin na dobu jednoho měsíce. Většina společností také uvedla, že vyrábějí konečné produkty a dovážejí suroviny přímo od dodavatelů ze zahraničí, a to zejména z Itálie, Německa a Rakouska.

Vývoj pandemie v Bosně a Hercegovině
První případ šíření pandemie koronaviru byl zaznamenán 5. března v městě Banja Luka, jež se také stalo ohniskem infekce s největším počtem pacientů. Další ohnisko se vyvinulo v městě Konjic 11. března po oslavě výročí místní firmy. S touto oslavou souvisí velké množství případů, které vyvstaly v městech Konjic, Sarajevo, Travnik a Goražde. V Mostaru infikovaný pacient svévolně 19. března odešel do nemocnice s příznaky chřipky. Následně skončilo nejméně 10 lékařů v izolaci.

Dne 17. března Rada ministrů vyhlásila stav přírodních a jiných katastrof. 21. března byla ve Federaci Bosny a Hercegoviny a Republice srbské zaveden zákaz vycházení. První oběť byla zaznamenána 21. března v Bihaći.

Omezení začala ve školách, pak restrikce dopadly i na obchody
Dne 10. března Republika srbská formálně zakázala všechna veřejná shromáždění a zavřela všechny školy. Ve snaze dále bojovat proti šíření pandemie se Federace Bosny a Hercegoviny 11. března rozhodla přerušit výuku na dva týdny na všech školách, včetně středních a vysokých škol. Koncem března začalo na území celého státu omezení provozování obchodů s potravinami, restaurací, kaváren a zákaz veškeré činnosti v tělocvičnách a fitness centrech.

Utrpěl cestovní ruch i průmysl
Cestovní ruch bylo jedno z prvních odvětví, které zažilo v souvislosti s pandemií krizi, když mnoho zemí zakázalo cestování. V Mostaru tak bylo v prvním čtvrtletí zaznamenáno o 60 procent méně přenocování ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Od počátku krize ztratilo práci více než sedm tisíc zaměstnanců. Koncem března byla vydána doporučení, jak obdělat co nejvíce orné půdy z důvodu obav z nedostatku potravin, protože Bosna a Hercegovina asi 90 % potravin dováží. Z tohoto hlediska představují potenciální problém i velká zdržení při dopravě zboží z EU, zejména při tranzitu přes Chorvatsko.

Kromě nejvíce přímo ovlivněných průmyslových odvětví, jako jsou stravování, hoteliérství, kadeřnictví, maloprodej (kromě potravin), je také výrazně ovlivněna výroba ve velkém počtu továren. Obzvláště zasaženy jsou nábytkářský, obranný, obuvnický a oděvní průmysl a kovovýroba. Vzhledem k očekávanému drastickému snížení poptávky v Evropě a recesi dochází k razantnímu poklesu vývozu. Řada firem má také problémy s dodávkami výrobního materiálu, zejména z Itálie.

Preventivní opatření zahrnují zákaz vstupu cizincům
Letiště byla pro běžné lety uzavřena. Kromě personálních, kantonálních a městských krizových štábů byly na úrovni státu zřízeny další dva, jeden pro omezení šíření viru a druhý ke zmírnění ekonomických důsledků.

Dne 15. 3. byl zakázán vstup cizinců do země. Výjimku měli například řidiči mezinárodní nákladní dopravy. 16. března bylo učiněno rozhodnutí o povinné 14denní karanténě pro občany Bosny a Hercegoviny, kteří vstupují do země na hraničních přechodech nebo letištích ve Federaci Bosny a Hercegoviny.

Dne 3. dubna přijala vláda Federace návrh zákona o zmírňování negativních ekonomických dopadů. Kromě daňových úlev má být zřízen fond ke stabilizaci ekonomiky s cílem podporovat vývozně orientované společnosti. Bankám byla uložena povinnost umožňovat právnickým i fyzickým osobám odklad splácení úvěrů na dobu až šesti měsíců či jiná ulehčení. Podobná opatření byla zavedena v Republice srbské.

Dne 20. března bylo učiněno rozhodnutí o zákazu pohybu občanů do 18 let a nad 65 let ve Federaci BaH. Následujícího dne zakázala seniorům vycházení i Republika srbská.

Autor: Izudin Gušmirovič, CzechTrade Podgorica, 5.5.2020
 

Desatero pro obchodování

Černá HoraČerná Hora
 1. Černá Hora vznikla jako nástupnický stát někdejšího soustátí Srbska a Černé Hory po vyhlášení její nezávislosti. V minulosti byla ovládaná Osmanskou říší, zatímco přímořská oblast náležela Rakousko-Uhersku, proto jsou i dnes patrné značné rozdíly mezi severem a jihem země, mezi centrální a přímořskou oblastí.
 2. Černá Hora je mladým samostatným státem, s malou konkurencí v obchodě a hospodářství. Problematická je platební morálka černohorských hospodářských subjektů.
 3. Při jednáních byste měli být opatrní. Nevěřte pochybným firmám a jednotlivcům, kteří "umí vše zařídit a všude mají kontakty".
 4. Nepodceňujte černohorské partnery. Na jednáních jsou pozorní, lehce slíbí spolupráci, ale realizace je pomalá, často bezdůvodně oddalována.
 5. Nenadsazujte ceny a jednejte otevřeně. Nadsazování cen je chápano jako neseriózní jednání. Černohorští partneři přicházejí na jednání často dobře informovaní o vašich výrobcích, vašich cenách i cenách konkurence.
 6. Černohorský trh je malý, perspektivní, ale vyžaduje trpělivost.
 7. Při prezentaci výrobku a služeb bude váš partner očekávat komunikaci v černohorském jazyce za přítomnosti překladatele. Možné je ale i jednání v angličtině.
 8. Při prezentaci technologií, prací a výrobků se očekává i nabídka na financování (banky, fondy). Platební morálka se v důsledku globální finanční krize v posledné době zhoršila. Platby předem se nedoporučuji.
 9. Písemná a e-mailová komunikace je neefektivní a dlouhá. Navázání osobních vazeb je nutné.
 10. Úspešná jednání často probíhají na tzv. pracovním obědě nebo večeři. Po jednáních může následovat i neformální pozvání na oběd nebo večeři, což se neodmítá. Nezapomeňte při vhodné příležitosti pozvání oplatit.

Aktuality z teritoria

Seznam bezpečných zemí se rozšiřuje o 8 zemí mimo EU
Kanada Kanada
Thajsko Thajsko
Česká republika Česká republika
Černá Hora Černá Hora
Japonsko Japonsko
Srbsko Srbsko
Korejská republika Korejská republika
Austrálie Austrálie
| 1. 7. 2020