Služby a zpravodajství o vlivu COVID-19 na obchod v 57 zemích světa

Kromě individuálního exportního poradenství, služeb a asistence při řešení krizových situací v souvislosti s pandemií COVID-19 přináší naši pracovníci pravidelné zpravodajství o stavu a vlivu na obchod ve světě.
Pro informace vyberte v mapě vámi požadovanou zemi.

Služby zahraničních zastoupení vycházejí vstříc individuálním potřebám každého klienta a vždy respektují specifika konkrétního cílového trhu a oboru. Zahraniční zástupci využívají při realizaci služeb znalosti místního prostředí a zkušenosti získané díky dlouhodobému působení v dané zemi.