A+A 2023

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na mezinárodním veletrhu A+A 2023.

Veletrh A+A 2023 se koná každé dva roky a zahrnuje tři hlavní produktové oblasti. Ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní technologie a bezpečnost práce, ergonomie a péče o zdraví pracovníků. Veletrh je největší světovou platformou s tímto zaměřením. CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Více informací naleznete na www.aplusa-online.com

CzechTrade podporuje firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě vlastní realizace společné expozice, nabízí doprovodné služby, jakými jsou třeba oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s obchodními partnery.

Společná expozice umožní prezentaci těm firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky službám zahraniční kanceláře CzechTrade Německo navštěvují národní stánek zájemci o spolupráci s tuzemskými dodavateli, což zvyšuje šance na úspěšný vývoz.

Proč investovat právě do veletrhu A+A 2023?

 • Veletrh je určen primárně odborné veřejnosti, jako jsou zástupci firem, obchodníci a nákupčí.
 • A+A 2023 patří k mezinárodně nejdůležitějším veletrhům v oblasti bezpečnosti práce a je považován za absolutní špičku ve svém oboru.
 • Posledního ročníku veletrhu A+A se v roce 2021 zúčastnilo celkem 1204 vystavovatelů z 56 zemí celého světa a více než 25 tisíc odborných návštěvníků.
 • Na tomto tradičním veletrhu se v minulém ročníku představilo 18 českých firem a jeho rozloha přesáhla 107 tisíc m2.
 • více informací na www.aplusa-online.com

Oborové zaměření veletrhu

 • Ochranné pracovní prostředky
 • Podnikové oděvy a ochranné vybavení
 • Ochranné oděvy a vybavení
 • Kontrolní – měřicí  stroje a zařízení, pomůcky a nářadí
 • Nositelná elektronika
 • Bezpečnost práce
 • Protipožární vybavení a systémy
 • Ochranné prostředky proti chemikáliím, radiaci, výbušninám, elektrickému proudu
 • Prostředky pro oblast znečištěného ovzduší a znečistěného prostředí
 • Prostředky pro oblast hlukové zátěže
 • Bezpečnost vybavení a systémy
 • Zdraví při práci a pracovní mobilitě
 • První pomoc a záchranné činnosti, hygiena
 • Doplňky, služby

Nabízíme firemní prezentaci s osobní účastí vašeho zástupce ve společné české expozici

 • Zahraniční kancelář CzechTrade Německo zajistí komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti – komunikace s německým organizátorem veletrhu, výstavní plocha, kolektivní česká expozice, veškeré administrativní záležitosti, komunikace s veletržní správou.
 • Při příjezdu naleznete vybavený stánek pro firemní prezentaci a obchodní jednání.
 • Zázemí stánku CzechTrade, včetně kuchyňky, zajištění přívodů vody a elektřiny.
 • Zařazení do katalogu vystavovatelů.
 • Vystavovatelské průkazy.
 • Pracovníci CzechTrade připraví váš propagační materiál v němčině a budou vám k dispozici během celého konání akce k tlumočení při vašich jednání.
 • Propagace vašeho firemního profilu na webových stránkách zahraniční kanceláře v Düsseldorfu, sociálních sítích a propagačním letáku, který pro akci připravíme.
 • Pomoc při výběru hotelu a transportu.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín:

24. 10. 2023 - 27. 10. 2023

Druh akce:

Veletrh

Místo konání:

Düsseldorf, Německo

Oborová specializace:

Zdravotnická technika

Teritoriální zaměření:

Německo

Cena:

Kontaktujte organizačního garanta akce

Stav akce:

Akce již proběhla

Přidat do kalendáře:

Kontakty

Organizační garant

PhDr. Dohnalová Adriana
PhDr. Adriana Dohnalová exportní konzultant - senior

Odborný garant

Kubíčková Kristýna

CzechTrade Německo - Mnichov

Kristýna Kubíčková vedoucí zahraniční kanceláře