ARCHITECTURAL BUILDING WEEK 2023

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na mezinárodním veletrhu ARCHITECTURAL BUILDING WEEK 2023.

ARCHITECTURAL BUILDING WEEK v Sofii je největším oborově zaměřeným veletrhem nejen v Bulharsku ale i na Balkánském poloostrově. V roce 2022 se konal již 22. ročník veletrhu. V roce 2022 se na veletrhu prezentovalo 300 místních i zahraničních firem na ploše více než 10 000 m2 a počet návštěvníků z řad odborné veřejnosti převýšil počet 7 000. V rámci veletrhu budou moci české společnosti prezentovat své výrobní portfolio v oblastech: Stroje a zařízení, stavební technologie, ochrana životního prostředí, stavební materiály. Více informací naleznete na https://buildingweek.bg/  

CzechTrade podporuje firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě vlastní realizace společné expozice, nabízí doprovodné služby, jakými jsou třeba oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s obchodními partnery.

Společná expozice umožní prezentaci těm firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky službám zahraniční kanceláře CzechTrade Bulharsko navštěvují národní stánek zájemci o spolupráci s tuzemskými dodavateli, což zvyšuje šance na úspěšný vývoz.

Proč investovat právě do veletrhu ARCHITECTURAL BUILDING WEEK 2023?

 • Stálý ekonomický růst Bulharska
 • BG firmy v sektoru stavebnictví čerpají finanční prostředky z FEU předpoklad nárůst poptávky po nových a inovativních výrobcích z ČR
 • Součástí veletrhu je vyhledání a oslovení partnerů, které realizuje CT Sofia
 • Česká Republika měla historicky pevné obchodní vztahy s Bulharskem a české výrobky mají v Bulharsku stále silnou tradici
 • Potřeba rekonstrukce a obnovy bytového parku

Oborové zaměření veletrhu

 • Stavební, hydroizolační a termoizolační materiály
 • Střešní tašky a jiné střešní krytiny
 • Sanitární zařízení a instalace
 • Stavby budov, silnic, hřišť a sportovišť
 • Stavby na klíč a dřevostavba
 • Barvy a laky
 • Truhlářské a tesařské výrobky
 • Klimatizační/ohřevné systémy
 • Potrubí
 • Podlahové a nástěnné obložení
 • Dveře, okna, skleněné stavební prvky a komponenty
 • Komíny a ventilační systémy
 • Stavební stroje a technika
 • Koupelnový nábytek a vybavení
 • Bazény, sauny a vybavení
 • Osvětlení, ploty a další stavební výrobky a služby

Co nabízíme českým firmám?

 • Vyhledání potenciálních partnerů v teritoriu z našich informačních zdrojů.
 • Oslovení potenciálních partnerů, stručné představení vaší firmy a nabídka spolupráce.
 • Obeslání a pozvání potenciálních partnerů a návštěvníků na stánek ČR.

Osobní účast

 • CzechTrade připraví a vyřídí všechny potřebné záležitosti a formality spojené s organizací akce – podmínkou zařazení do katalogu vystavovatelů je včasné přihlášení firmy u CzechTrade.
 • Plocha se společným stánkem a zázemím CzechTrade obsahuje základní vybavení; nadstandardní nábytek typu skleněné vitríny apod. je třeba doobjednat, vzory a ceník zašleme
 • Každý účastník má k dispozici jednací místo, případné umístění exponátů nutno dále konzultovat s gestorem akce
 • Umístění jména firmy v katalogu plus na límci stánku.
 • Částka za osobní účast bude kalkulována na základě požadovaných metrů jednotlivých participantů veletrhu včetně společného zázemí.

Katalogová účast

 • Zaslání pozvánky na veletrh společně s profilem vaší společnosti bulharským firmám, které odpovídají profilu vámi hledaného obchodního partnera (před veletrhem).
 • Prezentace vaší společnosti na stánku prostřednictvím pracovníků CzechTrade, kteří budou po celou dobu konání veletrhu v přímém kontaktu s návštěvníky stánku – potenciálními zahraničními partnery, budou jim předávat informace o vaší společnosti, vaše propagační materiály a zajišťovat individuální sběr kontaktů a informací.
 • Po skončení veletrhu předání individuální závěrečné zprávy s kontakty na o spolupráci (plus informace o jednání) a dále seznam pozvaných firem s jejich kontaktními údaji.
 • Umístění jména firmy v katalogu.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín: 29. 3. 2023 - 1. 4. 2023
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Sofia, Bulharsko
Oborová specializace: Stavebnictví a stavební materiály
Teritoriální zaměření: Bulharsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Registrace ukončena

Organizační garant

Ing. Palinková Nikola
Ing. Nikola Palinková
exportní konzultant
nikola.palinkova@czechtrade.cz T: +420 224 907 575
M: +420 725 493 783

Odborný garant

CzechTrade Bulharsko

Ing. Hlavnička Martin
Ing. Martin Hlavnička
ředitel regionálního centra
martin.hlavnicka@czechtrade.cz T: +35929433152
M: +359 878 310 309