Podnikatelská mise do Nizozemska se zaměřením na kybernetickou bezpečnost 2023

Agentura CzechTrade ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Haagu připravuje podnikatelskou misi pro české firmy, organizace a vědeckovýzkumné instituce v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Nizozemsko se pyšní špičkovou digitální infrastrukturou. Informační a komunikační technologie zde patří k nejrychleji rostoucím průmyslovým odvětvím. Nizozemsko je rovněž jednou z nejvíce propojených a datově nejnáročnějších zemí světa. Je tu 2. největší internetová ústředna na světě a více než 200 datových center. O to více je ale atraktivní pro kybernetické útoky, které zde ročně zapříčiní ztráty přes 10 miliard eur. Špičkové IT prostředí a vnější negativní vlivy vedou k více než 14 % meziročnímu růstu odvětví kybernetické bezpečnosti. Na trhu působí celá řada soukromých, vládních i neziskových organizací a společně usilují o lepší zabezpečení stále více digitalizovaného světa.

Nizozemsko je IT velmoc a centrum evropské kybernetické bezpečnosti

 • Nizozemsko má největší rozšíření širokopásmového připojení a nejrychlejší mobilní internet v EU
 • V Amsterdamu se nachází peeringové centrum internetového provozu AMS-IX s největším datovým tokem v Evropě a druhým největším na světě
 • 60 % všech společností žebříčku Forbes 2000 aktivních v IT operuje v Nizozemsku
 • S více než 200 datovými centry má Nizozemsko 20 % podíl na Evropském trhu datových center
 • Největší evropská komunita kybernetické bezpečnosti sídlí v Haagu

Proč investovat do účasti na podnikatelské misi?

 • Seznámíte se s prostředím nizozemské kybernetické bezpečnosti a prezentujte produkty a technologie Vaší firmy na prezentační akci v prostorách kampusu Haag Security Delta
 • Setkáte se se se zástupci firem, univerzit, organizací a asociací působících na poli kybernetické bezpečnosti
 • Absolvujete konkrétní B2B a B2G jednání o možnostech spolupráce s nizozemskými partnery
 • V rámci neformálního networkingu navážete zajímavé kontakty
 • Navštívíte centrálu Europolu a nejvýznamnější centra kybernetické bezpečnosti v Nizozemsku
 • Budete prezentovat Vaši společnost v lokálních odborných periodikách a na sociálních sítích CzechTrade i zastupitelského úřadu ČR

Partneři akce

 • HAGUE SECURITY DELTA (HSD) 
  Hague Security Delta (HSD) je největší klastr kybernetické bezpečnosti. V reakci na stále zranitelnější prostředí vznikl v roce 2013 nizozemský bezpečností klastr. The Hague Security Delta (HSD) začal s 10 zakládajícími organizacemi a za 10 let se rozšířil na největší komunitu kybernetické bezpečnosti s více než 275 členy, od vládních organizací, přes společnosti, po znalostní instituce. Společně pracují na zabezpečení současné digitalizované společnosti, sdílejí své znalosti a spolupracují na inovativních bezpečnostních řešeních. Poskytují přístup ke znalostem, inovacím, trhu, financím a kapitálu.
 • INNOVATION QUARTER
  Vládní regionální rozvojová společnost podporující inovace a mezinárodní spolupráci.
 • EUROPOL

Program mise

Úterý 7. 3. 2023

 • Prezentace v prostorách kampusu Hague Security Delta
 • Prezentace o nizozemském prostředí kybernetické bezpečnosti pro české účastníky - Innovation Quarter, Hague Security Delta
 • Prezentace českých účastníků podnikatelské mise
 • B2B a B2G rozhovory mezi českými a nizozemskými účastníky. Na akci pozveme zástupce firem, univerzit, organizací a asociací z oblasti kybernetické bezpečnosti

Středa 8. 3. 2023

 • Návštěva tří významných center kybernetické bezpečnosti (TBC)
 • EUROPOL - European Cybercrime Centre – EC3
 • National Cyber Security Centrum
 • The Hague Tech
 • NL-IX Internet Exchange
 • The Hague University of Applied Science odborné centrum pro kybernetickou bezpečnost
 • SIEMENS experience Center
 • KPN Security v Zoetermeeru

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín: 7. 3. 2023 - 8. 3. 2023
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Nizozemsko, Haag, Nizozemsko
Oborová specializace: Software a ICT služby
Teritoriální zaměření: Nizozemsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Holub Michal
Ing. Michal Holub
exportní konzultant - senior
michal.holub@czechtrade.cz T: +420 224 907 584
M: +420 607 001 952

Odborný garant

CzechTrade Benelux

Mgr. Jareš Adam
Mgr. Adam Jareš
ředitel Regionálního centra střední Evropa
adam.jares@czechtrade.cz T: +31 70 313 0017
M: +31 639 354 689