Podnikatelská minimise výrobců, dodavatelů pro zdravotnický sektor do Arménie 2023


Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na vysoce specializované misi výrobců a dodavatelů vybavení nemocnic a klinik, zdravotnických přístrojů a pomůcek do Arménie. Společně navštívíme konkrétní podniky, kde se uskuteční prezentace a dvoustranná jednání.


Proč byste se měli účastnit právě této mise? 

 • Zdravotnický systém Arménie je převážně státní, ale soukromý sektor hraje stále větší roli v poskytování specializované zdravotní péče.
 • Přibližně 70 % infrastruktury zdravotnického systému a lidských zdrojů je ve státním sektoru, včetně většiny regionální zdravotnické infrastruktury. Soukromý sektor pak zahrnuje několik široko profilových specializovaných klinik v hlavním městě Arménie a většinu stomatologických ordinací a klinik v zemi. Lékárny v zemi se nacházejí většinově v soukromých rukou.
 • V roce 2022 v Arménii fungovalo 104 nemocničních zařízení, z nichž 46 se nachází v hlavním městě Jerevanu. Nehledě na snahy podpořit lokální výrobu je podíl importu zdravotnické techniky a materiálů stále dominantní. Největším importérem je Rusko s podílem 84,3 %, což je vzhledem ke členství Arménie v Eurasijské ekonomické unie logické.
 • Podnikatelská mise je připravována jako kombinovaný projekt, jehož součástí je kromě prezentace českých firem před potenciálními partnery z řad zdravotnických zařízení státního a soukromého sektoru, importéry, velkoobchodními organizacemi, zástupci ministerstva zdravotnictví, oborovými svazy, komorami Arménie atd., rovněž návštěva mezinárodního veletrhu Zdravotnictví a farmacie EXPO Jerevan 2023. Podrobněji o veletrhu na webu https://worldexpo.pro/zdravoohranenie-i-farmaciya.
 • V této souvislosti nabízí zahraniční zastoupení CzechTrade Gruzie, s působností i pro Arménii, českým firmám jedinečnou možnost při minimálních finančních nákladech získat nové osobní obchodní kontakty, vidět reálnou aktuální situaci v teritoriu, navštívit jeden z nejlepších oborových, regionálních veletrhů.

 

Oborové zaměření mise:

 • Zdravotnické přístroje a technologie
 • Zdravotnický materiál a pomůcky
 • Farmaceutické výrobky, Protetika, Stomatologie, Rehabilitace
 • Vybavení nemocnic a klinik, čisté prostory
 • Poskytované služby v oblasti zdravotnictví


Program mise:

 • Středa 1. 11. 2023 • Přílet účastníků akce do Jerevanu, ubytování v hotelu
 • Čtvrtek 2. 11. 2023 • Prezentace českých firem pro předem pozvané arménské partnery z řad státních i soukromých nemocničních zařízení, velkoobchodních organizací, ministerstva zdravotnictví Arménie, zájmových sdružení a komor, individuální jednání s partnery, popř. návštěva vybraných firem a zdravotnických zařízení v Jerevanu (bude doplněno dodatečně dle požadavků a zájmu firem)
 • Pátek 3. 11. až neděle 5. 11. 2023 • Pokračování v individuálních jednáních se zahraničními partnery a návštěva mezinárodního zdravotnického veletrhu, popř. návštěva vybraných firem a zdravotnických zařízení v Jerevanu

 

Co CzechTrade nabízí českým firmám?

 • Prvotní osobní kontakt s novým teritoriem, pomocnou ruku při vstupu na nový trh.
 • Zahraniční kancelář CzechTrade Gruzie vytipuje, osloví a pozve na prezentaci českých firem všechny potenciální obchodní partnery – zástupce státních i privátních nemocnic a klinik, farmaceutických společností a lékárenských řetězců, velkoobchodní organizace a importéry, servisní organizace pracující ve zdravotnictví a souvisejících oborech, zástupce ministerstva zdravotnictví, zájmových a profesních svazů a komor.
 • Zahraniční kancelář organizačně zajistí vhodné prostory, techniku, základní občerstvení, jak pro prezentaci, tak i pro následovná individuální jednání s potenciálními obchodními partnery.
 • Kancelář připraví stručný profilový katalog, ve kterém budou uvedeni účastníci mise.
 • Osobní asistence a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s vašimi obchodními partnery v průběhu konání akce.
 • Zahraniční kancelář zajistí logistické transfery mikrobusy v teritoriu.
 • Vstupenky na veletrh Zdravotnictví a farmacie EXPO Jerevan 2023.
 • Kancelář CzechTrade Gruzie bude nápomocna s výběrem vhodných ubytovacích kapacit v jednotlivých destinacích podnikatelské mise.
 • Letenky a ubytování hradí všichni účastníci individuálně.
 • Pracovními jazyky budou ruština a angličtina.


Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín:

1. 11. 2023 - 5. 11. 2023

Druh akce:

Prezentace firem

Místo konání:

Jerevan, Arménie

Oborová specializace:

Zdravotnická technika

Teritoriální zaměření:

Arménie

Cena:

Kontaktujte organizačního garanta akce

Stav akce:

Akce již proběhla

Přidat do kalendáře:

Kontakty

Organizační garant

PhDr. Dohnalová Adriana
PhDr. Adriana Dohnalová exportní konzultant - senior

Odborný garant

Ing. Jílek Štěpán

CzechTrade Gruzie a Arménie

Ing. Štěpán Jílek ředitel regionálního centra