Podnikatelská mise do Nizozemska se zaměřením na kybernetickou bezpečnost 2023

CzechTrade spolu s velvyslanectvím České republiky v Haagu připravil pro 13 firem ve dnech 7.-8. března 2023 dvoudenní misi s intenzivním programem. Cílem bylo vytvořit v Nizozemsku povědomí o české kompetenci v kybernetické bezpečnosti a prezentovat schopnosti univerzitních pracovišť, které se podílejí ve spolupráci s českými vývojářskými firmami na úspěšných komerčních projektech. Důležitým aspektem akce bylo navázat kontakty s potenciálními zákazníky, distributory a systémovými integrátory, kteří by mohli nabízet česká řešení nejen v Nizozemsku, ale díky globálním působnosti řady firem i jinde na světě. Nizozemsko je pro firmy lákavé díky inovačnímu prostředí, strategické poloze, velké míře internacionalizace, příznivému daňovému prostředí a v neposlední řadě i díky tomu, že přes 90 % Nizozemců hovoří výborně anglicky.

Program začal v kampusu Hague Security Delta, což je největší nizozemský cluster kybernetické bezpečnosti. Zastřešuje na 275 firem, vládních organizací a odborných institucí.  Vytváří platformu pro expertní výměnu mezi Evropou a globálními bezpečnostními clustery v USA, Kanadě, Singapuru a JAR. Češi se v takovém rozsahu v Nizozemsku prezentovali vůbec poprvé.

Druhý den byl věnován setkání s firmou KPN Security, která je největším a nejkomplexnějším poskytovatelem IT bezpečnostních služeb v Nizozemsku. Věnuje se bezpečností dat, sítí, IT systémů a je partnerem při prevenci bezpečnostních incidentů. Proběhly prezentace KPN o nejnovějších trendech v kybernetické bezpečnosti pro rok 2023, setkání s Chief Technology Officer a prezentace českých účastníků a jejich řešení.

Odpoledne následovala návštěva Europolu. Jeho posláním je pomáhat 27 členským státům EU v boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti, kyberkriminalitě a terorismu. Evropské centrum pro kybernetickou kriminalitu bylo zřízeno právě Europolem, aby posílilo vymahatelnost práva při potírání kybernetické kriminality v EU, a tak pomohlo chránit evropské občany, podniky a vlády před online zločinem.

Osobní návštěva prostor, kam se lze dostat pouze po přísných bezpečnostních prohlídkách, byla pro české účastníky zcela unikátní příležitostí. Experti z Europolu se na místě s účastníky mise domlouvali na zcela konkrétních projektech spolupráce.  

Mise jednoznačně splnila účel a zanechali jsme v Nizozemsku s našimi firmami a univerzitami stopu. Akce tohoto typu pomáhá českým firmám otevřít dveře do světa, propojit je s důležitými partnery i nabídnout perspektivu v zahraničí.

Termín:

7. 3. 2023 - 8. 3. 2023

Druh akce:

Prezentace firem

Místo konání:

Nizozemsko, Haag, Nizozemsko

Oborová specializace:

Software a ICT služby

Teritoriální zaměření:

Nizozemsko

Cena:

Kontaktujte organizačního garanta akce

Stav akce:

Akce již proběhla

Přidat do kalendáře:

Kontakty

Organizační garant

Ing. Holub Michal
Ing. Michal Holub exportní konzultant - senior

Odborný garant

Mgr. Jareš Adam

CzechTrade Německo - Düsseldorf

Mgr. Adam Jareš ředitel regionálního centra

Soubory ke stažení