Tech Industry 2024


Agentura CzechTrade zve české firmy k účasti ve společné expozici na veletrhu Tech Industry 2024.

Chcete vystavovat na této akci, ale neplánujete vlastní stánek? Prezentujte se s CzechTrade a ušetřete si čas i náklady. Kromě stavby společné expozice nabízíme doprovodné služby, kterými zvýšíme návštěvnost českého stánku, a tím i šance pro vás najít nové obchodní partnery v Pobaltí.

Veletrh je v Pobaltí nejvýznamnější veletržní akcí se zaměřením na průmyslovou výrobu a s vysokou úrovní vystavujících firem i odborné návštěvnosti.

Na posledním ročníku veletrhu se představilo celkem 270 vystavovatelů, z toho 153 lotyšských, 117 zahraničních. Celková návštěvnost přesáhla hodnotu 21 tisíc osob, z toho přes 17 tisíc představovali odborní návštěvníci.

 

Proč byste měli investovat právě do veletrhu Tech Industry?

 • Ideální platforma pro představení tradiční české průmyslové výroby před potenciálními obchodními partnery nejen z Lotyšska, Litvy a Estonska.
 • Vhodná příležitost oslovit cílové zákazníky z celého regionu na jednom místě.
 • Lokální výroba moderních strojů a nástrojů určených pro průmyslovou výrobu je v regionu Pobaltí velmi omezena a země jsou téměř výlučně závislé na dovozu.
 • Dlouhodobě jeden z nejprestižnějších veletrhů v Lotyšsku, s vysokou úrovní vystavujících firem i odborné návštěvnosti.
 • Veletrh dává příležitost získat nové partnery v oblasti severo-východní Evropy a diverzifikovat svá exportní odbytiště.
 • Více informací o veletrhu naleznete na webových stránkách https://www.techindustry.lv/en

 

Oborové zaměření veletrhu

 • Strojírenství
 • Kovoobrábění
 • Automatizace
 • Elektronika a elektrotechnika pro průmyslovou výrobu
 • Materiály a technologie pro průmyslovou výrobu
 • Nástroje

 

Co nabízíme českým firmám?

 • Agentura CzechTrade zajišťuje plochu pro umístění národní české expozice o celkové rozloze 40 m2.
 • Zajištění komunikace s organizátorem veletrhu a realizátorem výstavní expozice.
 • Při příjezdu naleznete připravený stánek pro Vaší prezentaci vybavený dle předchozí domluvy.
 • Před veletrhem pracovníci CzechTrade Pobaltí zajistí oslovení a pozvání vybraných cílových skupin k návštěvě Vaší expozice v rámci společného stánku.
 • Pracovníci CzechTrade vám mohou pomoci s překladem vašeho leafletu do lotyšského nebo ruského jazyka.
 • V roce 2024 bude stavba národní expozice částečně finančně dotována z programu PROPED, což umožnilo snížení ceny za osobní účast na společném stánku.

 

Osobní účast

 • Osobní účast zástupce Vaší firmy na stánku za účelem osobní prezentace a vedení jednání s potenciálními obchodními partnery.
 • Umístění v rámci stánku, který bude mít formu networkingového prostoru. Každý účastník bude mít k dispozici infopult, barovou stoličku, prostor pro vylepení loga a grafiky firmy .
 • Možnost umístění vzorků (dle předchozí domluvy), loga, banneru nebo plakátů firmy na společném stánku.
 • Zařazení do elektronického katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení firmy u CzechTrade).
 • Zajištění vystavovatelských průkazů a několika kusů volných vstupenek pro obchodní partnery účastnících se firem.
 • Zázemí stánku – kuchyňka a sklad, základní občerstvení.
 • Vyhledání potenciálních obchodních partnerů před akcí a jejich obeslání emailovou pozvánkou na společný stánek.
 • Asistenční služby během veletrhu (pomoc s překladem obchodního jednání aj.).
 • Osobní účast 42 000 Kč bez DPH

 

Katalogová účast

 • Prezentace firmy bez osobní účasti prostřednictvím zástupce CzechTrade Pobaltí formou katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech.
 • Vyhledání potenciálních obchodních partnerů a jejich obeslání pozvánkou před začátkem veletrhu.
 • Sběr kontaktů na zájemce o spolupráci a jejich předání v závěrečné zprávě.
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • Osobní účast 18 000 Kč bez DPH.

 

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu Tech Industry 2024 najdete v pozvánce níže na stránce.

Rádi zodpovíme vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe připravit na veletrh.

V případě, že máte zájem účastnit se akce, zašlete přihlášku gestorovi do 30.6.2024.

Termín:

28. 11. 2024 - 30. 11. 2024

Druh akce:

Veletrh

Místo konání:

Riga, Lotyšsko

Oborová specializace:

Elektronika a elektrotechnika, Energetika, Obráběné komponenty a konstrukce z kovů, Slévárenství a kovárenství, Strojírenství - výroba strojů a techniky

Teritoriální zaměření:

Lotyšsko

Cena:

Kontaktujte organizačního garanta akce

Stav akce:

Hlaste se

Přidat do kalendáře:

Kontakty

Organizační garant

Mgr. Hamerníková Petra
Mgr. Petra Hamerníková exportní konzultant

Odborný garant

Ing. Všetičková Věra

CzechTrade Pobaltí

Ing. Věra Všetičková vedoucí zahraniční kanceláře

Soubory ke stažení