Živé vědy, chemie, plasty a potraviny
Zdravotnická technika, chemický a farmaceutický průmysl + biotechnologie, potravinářský průmysl, plasty a pryž
Elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení
Elektronika a elektrotechnika, software a ICT služby, automobilový průmysl, dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení; komunální a manipulační technika, letecký průmysl, zbraně a munice
Energetika, zdroje, životní prostředí
Energetika + Obnovitelné zdroje, voda, odpady a životní prostředí, nerostné suroviny a polotovary
Stavebnictví, spotřební zboží a služby
Stavebnictví a stavební materiály, nábytkářský průmysl, papírenský průmysl, polygrafie, dřevařský a dřevozpracující, zemědělství a lesnictví, užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží, textilní, oděvní a kožedělný průmysl, služby
Strojírenství a kovovýroba
Strojírenství - výroba strojů, obráběné komponenty a konstrukce z kovů, investiční celky, slévárenství a kovárenství, hutní výroba

Stavebnictví, spotřební zboží a služby

Mgr. Paříková Martina
Mgr. Martina Paříková
exportní konzultant - senior
martina.parikova@czechtrade.cz
T: +420 224 907 536


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Ing. Brodová Ludmila
Ing. Ludmila Brodová
exportní konzultant
ludmila.brodova@czechtrade.cz
T: +420 224 907 558
M: +420 607 001 952


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Ing. Drvotová Kateřina
Ing. Kateřina Drvotová
exportní konzultant
katerina.drvotova@czechtrade.cz
T: +420 224 907 581
M: +420 724 941 755


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Ing. Miškovská Iveta
Ing. Iveta Miškovská
exportní konzultant
iveta.miskovska@czechtrade.cz
T: +420 224 907 514
M: +420 724 966 515


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Ing. Markéta Šebelová
exportní konzultant
marketa.sebelova@czechtrade.cz
T: +420 224 907 591
M: +420 724 966 518


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb

Dittrichova 21
Praha 2
128 01