Datum:25. 4. 2023
Teritoriální zaměření:
Singapur - vlajka Singapur

Češi v Singapuru předběhli i zavedenou konkurenci

České firmy jsou již tradičně zahleděné do západní Evropy a Ameriky. Přitom jim utíkají příležitosti na dynamickém trhu jihovýchodní Asie. Proč na něj nezamířit přímo, které obory na něm mají větší šanci a co je třeba udělat pro úspěch, o tom jsme hovořili s ředitelem regionálního centra CzechTrade Singapur Ladislavem Granerem.

Singapur udává světové trendy v řadě oblastí. Které považujete aktuálně za nejvýznamnější?
Například informační a komunikační technologie, umělou inteligenci a datové vědy, finanční technologie, kybernetickou bezpečnost, biotechnologie a medicínu, čisté energie a udržitelný rozvoj, inovativní řešení pro logistiku a dopravu. Do jejich výzkumu, vývoje a aplikací velkoryse investuje singapurský státní i privátní sektor.

Vytipovali jsme si čtyři klíčové oblasti, v nichž Singapur dosahuje světové úrovně a Česká republika má co nabídnout. Na ně jsme zacílili zvýšenou pozornost a specializované služby naší kanceláře.

Být na špici

Které oblasti v centru vašeho zájmu to jsou?
První je oblast kybernetické bezpečnosti. V euroatlantickém světě patří české společnosti pohybující se na poli vývoje řešení v cyber security k velmi respektovaným. Snažíme se proto zvýšit povědomí o nich také v jihovýchodní Asii a Singapur, pro který je tento obor jednou z priorit, představuje sice náročný, ale zároveň ideální referenční bod pro další expanzi. O průnik na tamější trh usiluje řada předních společností z celého světa a v minulosti u nás převažoval pocit, že jako malá ekonomika stojíme až na konci řady. Až loňský rok nás přesvědčil o opaku.

Co se přihodilo?
Stát vytváří řadu příležitostí, na nichž se setkávají a navazují spolupráci přední odborníci z celého světa, jako je například Singapore International Cyber Week (SICW), jehož klíčovou součástí je GovWare. Právě v rámci GovWare se loni uskutečnila první, testovací a přitom velmi úspěšná mise zorganizovaná naší regionální kanceláří. Zúčastnili se jí zástupci firem Pro-Zeta a Compelson, několika našich univerzit a hubu kybernetické bezpečnosti CyberSecurityHubCZ.

Výsledek nás povzbudil natolik, že na letošní rok plánujeme její druhý ročník. Rozšířený servis služeb nejen na GovWare chceme českým firmám nabídnout každoročně i do budoucna, protože v asijském prostředí je obzvlášť důležité budovat povědomí o sobě kontinuálně. Spolu se standardně nabízenými asistenčními službami při přípravách a během účasti na GovWare poskytuje naše kancelář českým podnikatelům také dlouhodobou exportní asistenci (DEA), na niž máme velmi příznivé ohlasy.

Jaké jsou další oblasti, na něž se zaměřujete?
Jsou to finanční technologie, v nichž se Singapur v posledních letech etabloval jako jejich globální centrum. Singapurská vláda aktivně podporuje jejich rozvoj a vytváří pro něj příznivé podmínky. Je to právě Monetary Authority of Singapore (MAS), která aktivně podporuje rozvoj fintechu a jeho regulace, včetně vytvoření regulovaných sandboxů pro testování nových fintech produktů a služeb bez nutnosti splňovat všechny běžné regulace a pravidla nebo formulace podmínek pro založení a správu národní identity pro digitální transakce, podpora rozvoje blockchainu, digitalizace finančního sektoru a podobně. V posledních letech se v Singapuru etabloval velký počet fintechových start-upů, které vyvinuly inovativní produkty a služby v oblasti plateb, investic, pojištění a dalších.

Na fintech konference do Singapuru každoročně míří množství odborníků z celého světa. Mezinárodní respekt si získal například Singapore Fintech Festival, který rok co rok přiláká tisíce zájemců. Letos i na příští léta plánuje naše kancelář pravidelné účasti v podobě oborových misí či společných českých expozic. Technologickou vyspělostí a umem oslovily singapurské partnery rovněž české subjekty bezpilotního leteckého průmyslu, na jehož rozvoj se v posledních letech orientuje také vláda ostrovního státu. Součástí tohoto zaměření je například podpora výzkumu a vývoje nových bezpilotních systémů a technologií, vzdělávání a odborného výcviku a spolupráce se soukromým sektorem na vývoji a testování nových aplikací a služeb, které využívají bezpilotní letouny. Mezi klíčové události bezpilotního byznysu se řadí relativně nová, velmi specializovaná akce Drones Asia – Singapur. České subjekty bouřlivě se rozvíjejícího oboru podpoří naše kancelář širokým spektrem asistenčních služeb také v roce 2024.

A ta čtvrtá vámi preferovaná oblast podpory?
Ta čtenáře možná překvapí. Čtvrtou oblastí, v níž se prolíná obchodní potenciál obou zemí, je design jako nástroj posílení konkurenceschopnosti. V současné době se Singapur soustřeďuje především na architekturu a městské plánování, dále na produktový, grafický a módní design. Prostřednictvím agentury Design Singapore Council nabízí podnikům a start-upům nesčetně podpůrných programů a pořádá prezentační, edukační a konzultační akce s mezinárodní účastí.

Čeští designéři okouzlili paletou výrazových prostředků

Můžete nějakou úspěšnou akci z poslední doby zmínit?
Loni proběhl již tradiční Singapore Design Week a souběžně s ním také první ročník FIND – Design Fair Asia 2022, na němž Design Centrum CzechTrade spolu s naší kanceláří zorganizovalo národní multioborovou expozici, jíž se zúčastnili zástupci známých českých firem, jako je Petrof, Ladislav Ševčík Bohemia Crystal, Robert Halama Czech Art Crystal, Elite Bohemia, Hunat Glass, UBRD a SilentLab.

Interiérová designérka, návrhářka a dlouhodobá externí spolupracovnice Design Centra CzechTrade Iva Bastlová navrhla našim klientům na výběr dva designové koncepty. Barevné pojetí expozice, její struktura, nápaditost, preciznost zpracování a oborová interakce v kombinaci s výběrem unikátních produktů českých firem vyvolaly spontánní zájem obchodníků a profesionálů v oblasti interiérového designu, novinářů, blogerů i zájemců o luxusní produkty z jihovýchodoasijského regionu.

Každá z přítomných českých firem představuje ve svém oboru mezinárodně úspěšný subjekt sama o sobě, ale jen v originálně pojaté expozici dokázala silně oslovit široké publikum jak v osobním kontaktu, tak v tradičním i digitálním komunikačním prostředí. Časové a finanční náklady se české straně plně zúročily v bezprostředním zájmu návštěvníků a navázaných kontaktech s potenciálními zákazníky z regionu jihovýchodní Asie, které v tak vysoké konkurenci nebývají běžné.

A kdy si chcete úspěch zopakovat?
Hledáme cesty, jak si FIND – Design Fair Asia zopakovat v roce 2024, a stejně tak skvěle.

Zdroj: Trade News
Autor: Věra Vortelová