Datum:25. 5. 2022
Teritoriální zaměření:
Maďarsko - vlajka Maďarsko

City For The Future se vrací do Maďarska. Česká chytrá řešení pomohou vylepšit život ve městech

Propojujeme české výrobce a dodavatele inovativních řešení se zástupci měst, abychom pomohli proměnit městské oblasti v místa, kde se lidem daří, kde se cítí dobře a kde mají chuť trávit svůj čas.

Představit česká řešení pro chytrá města patří tradičně ke společným aktivitám zahraniční kanceláře CzechTrade Maďarsko a Velvyslanectví České republiky v Budapešti, a to již od roku 2018. Ani covidová přestávka neubrala akci na významu, právě naopak. Díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj vznikl zcela nový koncept s označením City For The Future. Přináší inovativní přístupy jak v technické rovině, například 3D sken expozice nebo interaktivní video prezentace, tak v rovině udržitelnosti. Podpůrné webové stránky www.cityforthefuture.com se staly místem organicky se rozrůstajícího katalogu poskytovatelů českých řešení. Počítá se tak s dlouhodobou prezentací zapojených subjektů.

Akci navštívili obchodníci nejen z Maďarska, ale i z dalších zemí v regionu. Díky použití sofistikovaného registračního software B2Match měly české firmy možnost sjednat si předem i během konání akce schůzky se zahraničními návštěvníky. Registrovaných bylo přes 400 osob.  

Na české straně měly svůj výstavní stánek firmy Asio, AG Data, Certicon, Envipur, Datmolux, Future Farming, Hestego, Liko-S, Moram CZ, mmcité, Munipolis, Škoda Transportation, T-mapy, Vision Craft, Yedem, World from Space a Záchranka. Spolu s nimi zde měla stánek i exportní aliance fungující pod agenturou CzechTrade - Prvky pro Smart City, v rámci které se prezentovala řešení českých firem Data From Sky, EV Expert, HF Servis a Bikehub. 

Na akci byl i stánek města Plzeň s plzeňskými start-upy Amitia-ai, Jalud Embedded a Timi Creation. Před vstupem do výstavního pavilonu pak byla umístěna architektonická struktura Air Square od české firmy Kogaa a celou dobu výstavby u ní byla přítomna i nejnovější verze Škody Enyag iV.

K vidění tak byla řešení pro inteligentní dopravu, včetně chytrých parkovacích systémů, nové designové relaxační a prezentační prvky pro města a obce, čistírny odpadních vod, zařízení a aplikace pro monitoring čistoty ovzduší, technika pro zvýšení bezpečnosti ve městech s integrovanou záchrannou aplikací, vybavení pro technické služby měst a obcí, aquaponické systémy a mnoho dalších prvků po rozvoj a udržitelnost chytrých měst.

Po pilotní prezentaci projektu City For The Future v září loňského roku v Budapešti, se tento týden ve středu 24. května konalo další, rozsahem zatím ojedinělé, představení inovativních řešení pro města a obce. Cílem bylo seznámit účastníky s technologiemi v praxi a simulovat fungující chytré město dnes, nikoli jen ve vzdálené budoucnosti. V pavilonu C veletržního areálu HUNGEXPO se přímo starostům a vedoucím pracovníkům komunálních služeb prezentovalo 29 českých, maďarských a slovenských vystavovatelů, včetně vybraných integrovaných řešení zaměřených právě na každodenní problematiku municipalit.

Hlavním partnerem letošního ročníku bylo město Brno. Podstatnou část výstavní plochy o rozměrech přibližně 1200 metrů čtverečních tak díky podpoře Regionální hospodářské komory Brno a spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem obsadilo 14 subjektů právě z jihomoravského regionu. Představeny byly také společné projekty exportní aliance CzechTrade Elements for Smart City. Celkem se na výstavní ploše představilo 20 českých subjektů. 

Pozornost věnujeme hlavně podpoře navazování obchodních vztahů. Zkušenosti z minulých let nám dovolují přesně definovat cílové skupiny pro české účastníky akce, přičemž se zabýváme jak státní a municipální klientelou, tak i komerčními partnery.

Ani termín konání prezentace nebyl vybrán náhodně. Navazuje na setkání maďarského sdružení měst a obcí, které do Budapešti přivádí na 150 delegátů. Tamní firemní klientela byla oslovena prostřednictvím Maďarské průmyslové a obchodní komory, dále prostřednictvím Enterprise Europe Network (EEN) a také přes jednotlivé oborové asociace, sdružení a další.

Velmi efektivním nástrojem propojení je registrační systém b2match, který na akci zajistila Regionální hospodářská komora Brno. České firmy předem znaly, kdo se na akci zaregistroval. Navíc s účastníky pracujeme dlouhodobě a i po skončení vlastní prezentace zprostředkováváme další kontakty. Ostatně i ty aktuálně navázané jsou českými účastníky vysoce oceňovány. Akci navštívil například primátor města Budapešť, zástupci města Debrecín, univerzity Óbuda a v neposlední řadě delegáti paralelně probíhajícího setkání maďarských měst a obcí.

Realizace akce byla podpořena z prostředků projektu ekonomické diplomacie PROPED a spolufinancovaná z rozpočtu statutárního města Brna prostřednictvím projektu Centrum mezinárodního obchodu, jehož realizátorem je Regionální hospodářská komora Brno.

Tato budapešťská prezentace doplňuje přehlídku projektu na světové výstavě EXPO Dubaj a ještě letos na ni naváže expozice na veletrhu Smart City EXPO v Barceloně. Bližší informace k jednotlivým akcím přináší portál www.cityforthefuture.com. Prezentují se tu přes 50 českých se svými nabídkami řešení pro chytrá města, 3D skeny expozic či interaktivní video vize města budoucnosti.

Realizace akce byla podpořena z prostředků projektu ekonomické diplomacie PROPED a spolufinancovaná z rozpočtu statutárního města Brna prostřednictvím projektu Centrum mezinárodního obchodu, jehož realizátorem je Regionální hospodářská komora Brno.

Fotogalerie

Autor: Jan Špunda