CzechTrade pomáhá švédské firmě ALFA LAVAL nalézt nové dodavatele v ČR

V průběhu tohoto roku se rozhodl švédský ALFA LAVAL, zaměřit svůj zájem na Českou republiku a začít intenzivněji hledat vhodné dodavatele právě u nás. Tento záměr vzešel ze spolupráce s CzechTrade Stockholm, která spočívala v tržním průzkumu, identifikaci a propojení s konkrétními českými dodavateli z oblasti přesného obrábění, lisování, tváření plechů a tváření kovů.

Během zajišťování již konkrétních jednání ve výrobnách devíti českých firem, projevila společnost ALFA LAVAL zájem o prezentaci agentury CzechTrade obchodním zástupcům globálního nákupu na jejich každoročním pracovním setkání. Cílem tohoto workshopu je zhodnocení stávajících aktivit, nastavení operativních a strategických cílů a identifikace trhů s velkým dodavatelským potenciálem.

Na dvoudenní setkání v Praze ve dnech 30. – 31. 8. 2017, pozvali nákupčí agenturu CzechTrade, aby získali informace především o službách agentury a základní přehled makro-ekonomických dat. K tomuto byla navíc zpracována analýza a podrobnější informace z oblasti strojírenství a částečně i energetiky. Snahou CzechTrade bylo představit české firmy nejenom jako dodavatele komponentů a technologií, ale i jako kvalitní výrobce finálních produktů.

O velkém zájmu nákupčích svědčí poměrně dost dotazů a živá diskuze na konci prezentace.

„Považujeme za exportní úspěch agentury CzechTrade, když se na nás obrátí tak velká nadnárodní společnost se zájmem získat informace o našich službách a našich klientech.“ říká generální ředitel agenutry CzechTrade, Radomil Doležal.

KDO JE ALFA LAVAL?

Firma je světovou jedničkou ve výrobě separačních a filtračních technologií a  významným výrobcem technologií pro přenos tepelné energie. Firma po celém světě zaměstnává okolo 17.000 pracovníků, její produkty se prodávají ve více než 100 zemí a jsou vyráběny ve 42 velkých výrobních závodech v Evropě, Asii, Spojených Státech a Brazílii.