Datum:20. 2. 2024
Teritoriální zaměření:
Kolumbie - vlajka Kolumbie

Kolumbie – odvážnému štěstí přeje

Kolumbijci znají české automobily, naopak k nám se dováží hlavně ovoce. Jaké další obchodní příležitosti tato země nabízí? Na co si dát pozor při vstupu na trh? Co doručuje ředitelka tamní kanceláře CzechTrade?

Kolumbie je nejlidnatější španělsky hovořící zemí na jihoamerickém kontinentu se značně etnicky různorodým obyvatelstvem. Jedná se o výsledek historického míšení španělských kolonistů, původních indiánů, obyvatelstva násilně dovlečeného z Afriky a přistěhovalců z Evropy a Blízkého východu, kteří přišli ve 20. století. 

Největší skupinu tvoří obyvatelstvo evropského původu a mesticové (88 %), následují Afro‑Kolumbijci (6,68 %) a původní indiánské obyvatelstvo (4,31 %). Kolumbie je čtvrtou největší latinskoamerickou ekonomikou s dlouhodobě nadprůměrným růstem HDP v rámci svého regionu. 

V roce 2020 byla země tvrdě postižena pandemií a HDP pokleslo o 6,9 %, což byl stále relativně dobrý výsledek v regionálním srovnání. Hned v následujícím roce ekonomika vzrostla o rekordních 10,6 % a i přes jisté zpomalení v roce 2022 zaznamenala uspokojivý růst o 7,5 %. Tyto výsledky jsou známkou ekonomické stability země.

Obchodní výměna s ČR byla v roce 2022 rekordní a dosáhla 3,4 mld. českých korun, přičemž Kolumbie měla stejně jako v předchozím roce negativní saldo. Hlavní objem vývozů z ČR do Kolumbie představují osobní automobily, naopak do ČR se nejvíce dováží ovoce.


Bez emisí, bez odpadů, bez hotovosti – a hlavně bezpečně

Mezi další perspektivní obory patří energetika. Kolumbie plánuje dosáhnout emisní neutrality do roku 2050. V rámci přechodu k bezemisní energetice chce vláda zvýšit podíl energie ze solárních a větrných zdrojů na 3 GW do roku 2027, což je stonásobný nárůst oproti stavu z roku 2023. 

Pokračuje výstavba malých vodních elektráren a země se chce díky příhodným přírodním podmínkám profilovat i jako velmoc na výrobu a vývoz zeleného vodíku. Za tímto účelem bude nucena dovážet příslušné technologické vybavení. 

Slibná je i oblast ICT, elektroniky a kyberbezpečnosti. I v důsledku pandemie v Kolumbii vzrostlo využívání online bankovnictví, bankovních karet a plateb přes mobilní telefon. Příležitosti se tak nacházejí v oblasti softwaru pro internetové bankovnictví, zabezpečení kreditních karet a dalších forem bezhotovostních plateb. 

Země je značně ambiciózní ve snaze o digitalizaci státní správy, kde si vytyčila za cíl vytvoření systému pro služby občanům, systému pro přístup ke státním institucím a systému pro řízení ochrany soukromí a informací jednotlivých platforem. Buduje se i robustní infrastruktura kybernetické bezpečnosti, z čehož vyplývají příležitosti při zabezpečování přenosu a ukládání dat, aplikací a procesů. 

Kolumbie klade důraz i na vodu a životní prostředí. Většina odpadních vod se stále vypouští přímo do řek a ostatních vodních zdrojů. Koncept spalování tuhého odpadu v současné době existuje v Kolumbii jen ve velmi omezené míře. Veškerý shromážděný odpad se uchovává na skládkách. 

Příležitosti pro české firmy se nacházejí v technologiích na úpravu vody, čističkách odpadních vod, technologiích na zpracování odpadu, a to jak v podobě recyklace, tak ve formě ekologicky šetrného spalování, které aktuálně v zemi prakticky neexistuje. Příležitosti nabízí i dopravní infrastruktura. 

Ve velkých aglomeracích se připravují nové linky nadzemního metra, kabinkové lanovky či příměstské vlakové trasy, které mají být integrovány s existujícími systémy MHD. Důraz je přitom kladen nejen na udržitelnost, ale také kvalitu služeb v rámci systémů hromadné dopravy. Roste proto poptávka po dopravních prostředcích různého typu na hybridní, elektrický, případně vodíkový pohon nebo po chytrých technologických řešeních v tomto sektoru i inovativních produktech a službách pro chodce a cyklisty. 

Vláda také oznámila investice ve výši zhruba 440 mil. dolarů do obnovy železničních tratí a 1,7 mld. dolarů do zlepšení sítě značně zanedbaných silnic 3. třídy. 

A v neposlední řadě zmíníme i výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání. Kolumbie má jako středně‑příjmová země omezené kapacity v oblasti vědy a výzkumu, přesto zde existují zajímavé výzkumné iniciativy a poměrně vysoká úroveň odborných pracovníků v celé řadě sektorů. 

Velkou prioritu mají oblasti zemědělství a životního prostředí. Změna klimatu a nevhodné zemědělské postupy způsobují v zemi škody ve výši zhruba 4,3 mld. dolarů ročně, a proto je primárním cílem zlepšit ekologické hospodaření v zemi. Velká podpora směřuje dále do místního zdravotního sektoru. V Bogotě momentálně vzniká první továrna na výrobu vakcín v zemi.


Přesto Kolumbie je rozhodně zemí, která má českým exportérům co nabídnout. 

„Povědomí o vynikající kvalitě českých výrobků a služeb existuje v Kolumbii už historicky, především v oblasti strojní výroby, automobilového průmyslu a těžké techniky. Pokud se česká firma nenechá odradit a vytrvá, bude po zásluze odměněna. Kolumbijští obchodní partneři dokáží být velice věrní a z obchodního vztahu se často následně vyvine také vztah na velmi přátelské úrovni,“ láká ke vstupu na kolumbijský trh Nikola Hanková Palinková. 

Vzhledem k tomu, že Kolumbijci preferují okamžitý užitek a zisk, je vhodné například u strojního zařízení vyzdvihnout jeho minimální požadavky na údržbu, neporuchovost, a tím nízké nebo ideálně žádné dodatečné náklady v budoucnu v porovnání s levnější variantou z Asie. Ovšem pozor na poněkud kuriózní problém. Je dobré si předem ověřit název výrobku nebo služby, kterou chce česká firma do Kolumbie vyvážet, aby se nejednalo o hanlivé či směšné slovo. Na to jsou Kolumbijci citliví.

 

Jak se prosadit

„Jednání o obchodu a jeho dotažení k úspěšnému konci trvá zpravidla mnohem déle a je v mnoha směrech složitější, než na co je člověk žijící a podnikající v Evropě zvyklý. Český exportér by měl být trpělivý, vytrvale se kolumbijské straně připomínat a počítat s tím, že na zaslaný e‑mail může dostat odpověď po delší době, nebo vůbec,“ upozorňuje ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie Nikola Hanková Palinková. 

Dalším zádrhelem je podle ní jazyková bariéra. „Ačkoliv se mladí Kolumbijci učí anglicky, málokdo se dokáže anglicky domluvit. A to i na vysokých manažerských pozicích. Česká firma by měla počítat s tím, že se bez propagačních materiálů a webu ve španělštině a bez španělsky hovořícího pracovníka v tomto teritoriu ve většině obchodních aktivit neobejde.“

Stejně jako na sporné otázky. „Určitě neotvírejte diskuzi o Pablu Escobarovi, kokainu nebo kontroverzních politických tématech. Pokud se s vámi na toto téma partner dá do řeči, je třeba své výhrady sdělit diplomaticky a s dovětkem, že v Česku i jinde jsou zase jiné problémy,“ varuje Hanková Palinková. 

Co se týká drog, situace je podle ní výrazně lepší než dříve: „Téma drogových kartelů a válek mezi nimi už zdaleka není tak aktuální, jako tomu bylo v 80. a 90. letech minulého století. Toto téma se přesunulo více do okolních zemí a samotné pěstování koky a produkce drogy je situována daleko od velkých měst, jako jsou Bogota či Medellín. Právě tyto dvě metropole jsou považovány za hlavní motor ekonomiky a centra obchodního a finančního života v zemi.“ 

Obezřetnost je ale určitě namístě. „Potenciálního obchodního partnera je třeba si předem prověřit, jestli opravdu vykazuje deklarované hospodářské výsledky, jestli je firma dostatečně kapitálově silná, jaká je její rizikovost a tak podobně. K tomuto v zemi existují nejrůznější databáze. S prověřením místního subjektu může pomoci i naše kancelář CzechTrade Kolumbie,“ ujišťuje její ředitelka. 

Zahraniční kancelář pomůže i s vyhledáním místního partnera či se založením vlastní kolumbijské firmy, protože i to je pro úspěch v Kolumbii klíčové. 


Autor: Daniel Mrázek, Komora 

Pozn. Věcné informace citujeme ze souhrnných teritoriálních informací, které připravuje Ministerstvo zahraničních věcí a publikuje je podnikatelský portál BusinessInfo.cz.