Kosher business s agenturou CzechTrade

V polovině listopadu se české firmy pod záštitou agentury CzechTrade již po druhé úspěšně prezentovaly na veletrhu KOSHERFEST v New Jersey. Jedná se o jednu z nejživějších potravinářských akci s mimořádným obchodním potenciálem. Festival nabízí možnost vstoupit do oblasti kosher businessu velice efektivní a příjemnou cestou. Pro firmy je tato akce příležitostí, jak získat obchodní partnery především z židovské komunity USA, ale i z Evropy a samozřejmě Izraele. Na rozdíl od standardního obchodu je však kosher business komplikovanější a náročnější na přípravu a porozumění obchodním praktikám. Díky úzké spolupráci s Židovskou obcí v Praze se naší agentuře CzechTrade podařilo najít profesionální způsob, jak české firmy připravit a uvést do této specifické obchodní oblasti. Všechny české firmy, které mají zájem o vstup do kosher businessu, mohou nyní využívat rozšířeného know-how agentury CzechTrade a všem takovým firmám jsme schopni poskytnout ještě účinnější servis.

Veletrhu se letos zúčastnily čtyři význačné české firmy, které na festivalu vzbudily velký zájem o obchodní i mediální spolupráci.  Zkušená exportní firma EMCO s úspěchem nabízela svoji kosher řadu především silným distribučním partnerům z USA. Společnost Garden Praha se KOSHERFESTU účastnila již podruhé a její práce byla hodnocena velmi kladně. Voda značky FROMIN si udržela místo mezi trendovými produkty veletrhu. Předpokládaný zájem o tuto vodu mezi distributory z USA od loňského roku ještě vzrostl. Stánek navštívilo i mnoho zástupců ze světa marketingu a médií. Společnost EXTRUDO získala několik významných kontaktů a svými extrudovanými výrobky přitáhla pozornost zejména izraelských partnerů. Nepřehlédnutelným prvkem v rámci celého veletrhu se stalo kosher pivo Portýr z produkce Pardubického Pivovaru. Zájem o něj projevil významný americký distributor, s nímž následně proběhla jednání, a s další partnerdohodl objednávku přímo na místě. Za spolupráci patří velký dík i českému konzulátu v New Yorku, který pomohl s překonáním drobných administrativních bariér. Kolegové navíc opět uspořádali prohlídku Bohemian National Hall na Manhattanu. Společná účast českých firem na KOSHERFESTU 2017 byla úspěšná díky týmové práci všech zúčastněných. 

Fotogalerie

Těšíme se na další ročník KOSHERFESTU – See you in New Jersey 2018!