Datum:2. 6. 2021
Teritoriální zaměření:
Švédsko - vlajka Švédsko

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění svět a vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Švédsko patří mezi země s otevřenou proexportní ekonomikou. Celkový vývoz, který převažuje nad dovozem, jen za loňský rok dosáhl v přepočtu více něž 360 bilionů korun. Do zemí Evropské unie míří téměř 55 % zboží, do zbytku Evropy jde pětina švédského vývozu a kolem 10 % směřuje jak do Ameriky, tak do Asie. Stejně jako pro Českou republiku je nejvýznamnějším obchodním partnerem Německo s podílem na exportu téměř 11 %, opačným směrem z Německa do Švédska přichází 18 % importu. Celkový dovoz vloni činil 350 bilionů korun.

Švédsko má jeden z nejvyšších HDP na obyvatele. Dosahuje 470 tisíc švédských korun (v přepočtu 1,18 mil. Kč), tedy dvojnásobku českého HDP na hlavu. V loňském roce klesl kvůli pandemii hrubý domácí produkt o 2,8 %. V současné době však běží švédská ekonomika velmi dobře a experti očekávají její růst o 4,4 %.

Ekonomickou atraktivitu Švédska potvrzuje kromě statistik i Světová banka, která právě tuto zemi označila za jedno z nejlepších míst na světě pro snadné uzavírání obchodních dohod. Právě otevřenost souvisí se švédským naturelem. Jak společensky, tak obchodně patří mezi výrazně liberální státy.

Česká republika si drží se Švédskem kladnou obchodní bilanci. Je jeho 14. nejvýznamnějším obchodním partnerem s podílem 1,6 %, hned za Spojenými státy. Z pohledu České republiky je Švédsko 14. exportní destinací a 18. nejdůležitějším obchodním partnerem. Švédský zahraniční obchod je tažen zejména strojírenstvím (přibližně 45 %), což determinuje skladbu českého vývozu do země. Celých 65 % tuzemského exportu tvoří stroje a dopravní prostředky a 10% podíl představuje průmyslové a spotřební zboží. Za poslední rok tam čeští exportéři prodali zboží v hodnotě 74,3 miliardy korun, naopak dovoz ze Švédska představuje sumu 33,1 miliardy korun. Díky jednotnému trhu EU je vzájemný obchod bez překážek.

Perspektivní jsou dodávky do strojírenství, automotive nebo energetiky
Základním kamenem švédského průmyslu je strojírenství, které generuje až 50 % švédské produkce. Důležitý je samozřejmě i automobilový průmysl, značky jako Volvo či Scania mluví za vše. Kromě toho hrají důležitou roli v ekonomice informační technologie, ale i tradiční odvětví jako výroba techniky pro letectví, důlní průmysl, stavebnictví či zemědělství.

To vše představuje velký potenciál pro české strojařské firmy, kterým nahrává vysoká cena tamní pracovní síly, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, a v poslední době i odklon od asijských dodavatelů k těm evropským. Perspektivní pro český export jsou průmyslové výrobky a strojírenské subdodávky, dodávky komponentů pro automobilový průmysl, stavebnictví, energetiku nebo IT služby a software.

Švédsko je na jednu stranu zemí konzervativní, klade důraz na domácí výrobky a dobře zavedené značky, na druhou stranu je evropským technologickým leaderem a líhní IT startupů. České výrobky mají šanci se na trhu uplatnit a jsou v zemi dobře přijímány. Skvělé pověsti se díky své kvalitě těší automobily značky Škoda, strojírenské subdodávky a pivo.

Jak na export do Švédska?
V této severské zemi sice nyní dobíhá třetí vlna epidemie, avšak situace je stabilizovaná a život běží v poměrně normálních kolejích. Obyvatelé dodržují doporučení vlády – rozumné sociální chování, a nakažených tak přibývá relativně málo. Do Švédska je sice možné přicestovat s negativním PCR testem ne starším než 48 hodin, ale hodně lidí se snaží vyhýbat osobním kontaktům. Některé velké podniky mají dokonce zakázány návštěvy ve výrobních prostorách. To se ale rychle změní s postupující proočkovaností populace. V polovině května byla podána alespoň jedna dávka vakcíny 3,2 milionu lidí, kompletní očkování má ukončeno téměř milion osob, což je desetina švédské populace.

Hodně firem využívá online platformy, a daleko více než dříve se obchodní jednání uskutečňují virtuálně. Zůstávají však obory, kde je osobní kontakt nezbytný, například když bude švédský zákazník vyžadovat návštěvu vašeho závodu, aby viděl, v jakých podmínkách a za jakých parametrů jsou vyráběny strojírenské subdodávky.

Švédové jsou zvyklí jednat přímo. Otevřeně vám sdělí, zda mají, či nemají zájem o spolupráci. Hovoří výborně anglicky a angličtina se běžně používá jako obchodní jazyk. Trh je náročný a vaše produkty či služby musí být pro odběratele něčím zajímavé. Co je nové, odlišné, zlepší kvalitu nebo uspoří náklady, je atraktivní.

Ideální model při vstupu na trh je kombinace individuální podpory od CzechTrade a účasti na strojírenském veletrhu Elmia Subcontractor v Jönkökingu. Kancelář CzechTrade sídlí přímo ve Stockholmu a pomůže s vyhledáním obchodních kontaktů na relevantní skandinávské firmy. Také už od roku 2005 organizuje českou expozici na veletrhu Elmia Subcontactor a stojí u zrodu nových obchodních partnerství mezi švédskými a českými firmami. K úspěchu a pravidelným dodávkám se takto dopracovaly právě s pomocí CzechTrade strojírenské firmy MS-Protech a HTP nebo prvotřídní výrobce a dodavatel čistíren odpadních vod firma Envipur. Na letošní rok švédská kancelář CzechTrade chystá další misi českých strojařů firem, a to v termínu 9.–12. listopadu 2021, kdy se v Jönkopingu odehraje další ročník tohoto tradičního veletrhu.

Navázání obchodních vztahů sice trvá poměrně dlouho, ale ty jsou pak pevné a trvalé. Skandinávci mají rádi spolehlivost a dobrý klientský servis, což je přesně to, čím čeští exportéři disponují. Odvděčí se vám férovostí v jednání, ochotou řešit konstruktivně jakýkoliv problém a, což je velmi důležité, i dobrou platební morálkou při realizaci vašich dodávek.


Zdroj: MM průmyslové spektrum
Autor: Tomáš Rousek