Datum:24. 1. 2022
Teritoriální zaměření:
Ukrajina - vlajka Ukrajina

Ukrajina: aktuální situace pro český export

Česká agentura pro podporu obchodu CzechTrade připravila komentář k aktuální situaci na Ukrajině. Ten slouží k základní orientaci exportních vztahů českých společností.

Zaměření trhu

Obory perspektivní pro uplatnění českých firem:  

 • Zemědělství a zpracovatelský průmysl | technologie a zařízení na chov, pěstování, skladování
 • Energetika | jedná se hlavně o vývoj úsporných technologií a dodávky pro jaderné elektrárny 
 • Obranný a letecký průmysl | dodávky finálních výrobků a součástek
 • Komunální a stavební infrastruktura |ČOV, zpracování odpadů, smart city  
 • Strojírenství | soustruhy, stroje, automatizace

Na ukrajinském trhu pravidelně obchoduje přes 250 českých podniků, přičemž většina z nich realizuje obchodní aktivity přes místního zástupce nebo dovozce a přibližně 30 podniků na Ukrajině založilo obchodní pobočku nebo společný podnik s ukrajinským partnerem.

Příklad českého exportéra je společnost Brunnthaller CZ, která působí na trhu Ukrajiny přes 15 let, postavila tady několik vepřínů a zároveň má vědecko-pedagogickou spolupráci na úrovni zemědělské univerzity v Kyjevě:

 • Kontakt pro média: Ing. Petr Žirovnický, +420 602 405 537,  p.zirovnicky@brunnthaller.com, www.brunnthaller.com
 • Dodávky technologií pro chov skotu a prasat (vepříny, kravíny) do zemědělských podniků po celé Ukrajině

Aktuální situace 

Aktuálně je situace na Ukrajině klidná, ale nedokážeme predikovat její vývoj. K dnešnímu dni je nálada ve společnosti běžná a nic nenasvědčuje tomu, že by se obyvatelstvo připravovalo k mimořádné situaci – nejsou fronty v supermarketech, regály jsou naplněné stejným sortimentem, ceny benzínu nevyrostly, na letištích se nezvětšil počet cestujících. 

Dopad na export 

Situace v obchodní sféře je v tuto chvíli rovněž standardní a zatím jsme se nesetkali s informacemi o tom, že by došlo ke zrušení nebo zdržení dodávek na ukrajinský trh. Avšak všem exportérům doporučujeme, aby všechny dodávky realizovali na základě platby předem a při sestavování smluv s právníky detailně konzultovali bod „nastání mimořádných okolností“, kdyby se poměry náhle změnily. Zatím je to pro firmy nejsnazší opatření, jak alespoň částečně předejít možným nepříjemnostem. Převážná část českých výrobků je na ukrajinský trh dodávána přes ukrajinské dovozce a obchodní zástupce a podle našich informací aktuálně české firmy neutlumují své obchodní aktivity. 

Pohyb zboží přes hranice ČR – Ukrajina leden-listopad 2021 

 • Celkový vývoz z ČR na Ukrajinu: 31 728 897 (tis. CZK) = 31,7 mld. CZK
 • Celkový dovoz z Ukrajiny do ČR: 37 664 009 (tis. CZK) = 37,7 mld. CZK
 • Podíl Ukrajiny na celkovém vývozu z ČR: 0,70 %
 • Podíl Ukrajiny na celkovém dovozu ČR: 0,90 %
 • Pořadí Ukrajiny na celkovém vývozu ČR: 20. místo
 • Pořadí Ukrajiny v celkovém dovozu ČR: 22. místo

Top položky vývozu z ČR na Ukrajinu za leden-listopad 2021 za leden-listopad 2021 

 • Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě; ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích: Vývoz 3 785 837 tis. Kč
 • Stroje na automatické zpracování dat: Vývoz 2 168 127 tis. Kč
 • Izolované dráty, kabely a jiné izolované elektrické vodiče: Vývoz 2 119 038 tis. Kč
 • Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob: Vývoz 1 925 625 tis. Kč
 • Karoserie pro motorová vozidla čísel: Vývoz 821 456 tis. Kč

Top položky dovozu z Ukrajiny do ČR za leden-listopad 2021 

 • Železné rudy: Dovoz 17 948 753 tis. Kč
 • Izolované dráty, kabely a jiné izolované elektrické vodiče: Dovoz 4 840 240 tis. Kč
 • Nedenaturovaný etylakohol nad 80 %: Dovoz: 1 636 650 tis. Kč
 • Výrobky ze železa oceli nad 600 mm válc.za tepla: Dovoz 1 323 768 tis. Kč
 • Titanové rudy: Dovoz: 566 283 tis. Kč