Datum:15. 12. 2021
Teritoriální zaměření:
Indie - vlajka Indie

V indickém Bengalúru se tento podzim otevřela první pobočka Exportních inkubátorů agentury CzechTrade

Služba je určena firmám, které již mají zkušenosti s exportem a plánují expanzi formou lokálních poboček.

Nová služba Exportní inkubátor umožní českým firmám po dobu šesti měsíců ve vybraných zemích využívat služby agentury CzechTrade a zároveň vybavené zázemí. Pomáhat firmám přímo v teritoriích formou inkubátorů je v souladu se zaměřením připravované Exportní strategie ČR. Mezi její cíle bude patřit i posilování trvalé přítomnosti a působení českých firem na zahraničních trzích. A zvláš inkubátory představují koncept podpory internacionalizace českých firem.

Právě investice do lokalizace výroby od expandujících českých firem jim umožní lépe se prosadit a trvale působit na daném trhu. V samotném důsledku to přispěje ke snížení nákladů, a případně i k získání místní podpory pro výrobní investici v dané zemi. Do projektu budou zařazováni zájemci postupně podle času přihlášení. Sledovaným měřítkem bude podíl firem, které budou po využití služby nadále působit v teritoriu. 

Exportní inkubátor v Indii je pilotním projektem. Již v únoru 2022 bude otevřena další pobočka v americkém Chicagu. V dohledné době se pak počítá s dalšími inkubátory v Brazílii, Turecku a Kazachstánu.

„Exportní inkubátory požadovali především naši zkušení exportéři a CzechTrade jejich požadavkům vyšel vstříc. Službu jsme spustili v úzké spolupráci s nimi a navzdory složité době. Inkubátor reflektuje jejich konkrétní očekávání a umožňuje dostatečnou flexibilitu. Kromě indické pobočky je navíc těsně před otevřením i další v americkém Chicagu,“ vysvětluje Jan Kubata, ředitel sekce služeb pro exportéry v agentuře CzechTrade.

Konkrétně v Indii může celkem pět exportérů současně využívat plně vybavené kancelářské prostory, místní adresu při registraci firmy, a především poradenské a asistenční služby zahraniční kanceláře CzechTrade, která sídlí ve stejné budově. Ty zahrnují například vyjednávání s místními úřady, zajištění dopravy, tlumočení, vyhledávání obchodních partnerů nebo zajiš ování obchodních schůzek. Celý projekt se bude odehrávat v objektu, který se nachází na rozhraní dvou velkých průmyslových zón orientovaných na letecký průmysl a kovovýrobu. Firmy se tak ocitnou přímo v centru hospodářského dění. 

Projekt Exportního inkubátoru v Indii se zrodil již před třemi roky, ale pandemická situace ho celý přesunula až do dnešních dní, kdy lze po uklidnění situace do Indie již bez velkých obav přicestovat a provádět zde obchodní činnost. Obzvláště ve státě Karnátaka a v jeho hlavním městě Bengalúru vykazuje situace standardní poměry, takže nic nebrání, aby se firmy vypravily do Indie a začaly realizovat své obchodní a výrobní plány.

„Otevřením inkubátoru dáváme najevo, že situace v Indii je bezpečná a firmy se mohou plně věnovat svým ekonomickým aktivitám. Cílem inkubační doby je, aby si firmy založily vlastní podnikatelskou entitu zde v Indii, měly možnost nalézat nové obchodní příležitosti a partnery. Následně budou moci pokračovat ve své ekonomické činnosti dle vlastních záměrů a rozhodnutí,“ vysvětluje Ivan Kameník, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Bengalúru. 

INDICKÁ EKONOMIKA SE RYCHLE VZPAMATOVÁVÁ Z PANDEMIE
Indická ekonomika se až překvapujícím tempem dostává zpět do předcovidové formy. Obrovská ambice hrát ve světě roli supervelmoci Indii vede k realizaci projektů, které modernizují její hospodářství a průmysl. Aktivity výrobců a obchodníků jsou indickou vládou směrovány k využívání nejmodernějších technologií, což je také zacílení českých firem. Indie nemá zájem o zboží běžného užití, domácí sektor je v této oblasti velmi silný, ale usilují o špičkové produkty a snaží se, aby je mohly vyrábět samy nebo přesvědčit partnery, aby zahájili v Indii výrobu. Tím se naplňuje strategie indické vlády k modernizaci ekonomiky Make in India.

České firmy již nemusí Indii vidět jako byrokratický stát, kde veškeré procesy probíhají složitě a dlouze. Indie provedla daňovou reformu v roce 2017 a doslova každý den se ubírá cestou pozitivních změn, které podnikání ulehčují. Veškeré snahy českých firem se mohou transformovat do dlouhodobých zakázek ve velmi uspokojivých objemech. Nespočet indických firem by také rádo spolupracovalo s českými firmami na vývoji jejich technologií nebo české technologické firmy na indickém trhu zastupovalo. Indie nadále zůstává složitým trhem, ale trhem s velkou budoucností, kterou by české firmy měly využívat. O tom, že to lze, svědčí i účast švédských, německých, nebo i asijských států na zdejším trhu.

Indie pokračuje v masivním očkování. Byla tu již aplikována více než miliarda dávek vakcíny. Přes veškerou snahu má dokončené očkování pouze 30 % populace. Pozitivním faktem je klesající počet nových případů nákazy.

„Otevření inkubátoru ve městě Bengalúru velmi vítám. Považuji jej za logické pokračování aktivit velvyslanectví a agentury CzechTrade, jejichž cílem je zprostředkovat obchodní a investiční příležitosti jednoho z nejvyspělejších indických svazových států. Věřím, že synergie plynoucí ze společného působení na jednom místě pomůže českým firmám najít nové obchodní partnery pro jejich exportní a investiční aktivity,“ řekl k události český velvyslanec v Indii Milan Hovorka během slavnostního otevření Exportního inkubátoru.


Zdroj: MM průmyslové spektrum
Autor: redakce