Datum:14. 9. 2021
Teritoriální zaměření:
Španělsko - vlajka Španělsko

Zmrzlík z CzechTrade plánuje podnikatelské mise do Španělska. Potenciál v energetice je zde obrovský

„Hmatatelné výsledky se obvykle projeví až za nějakou dobu. Konkrétní byznys ještě nějakou dobu zraje, ale již během misí se rýsují slibné výsledky,“ říká k zahraničním misím Marek Zmrzlík, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade ve Španělsku, který se během více než desetiletého působení v agentuře specializoval především na latinskoamerická teritoria a obor energetiky.

V CzechTrade jsou vaší specialitou podnikatelské mise. Přibližte prosím, jak fungují a jaké přinášejí benefity exportujícím firmám.
Jde o jeden z nejefektivnějších nástrojů pro vstup na zahraniční trhy, který firmám můžeme nabídnout. Mise jsou oborově úzce zaměřené akce představující skupinu firem v určitém sektoru. Jde o to, aby se všichni účastníci mohli aktivně účastnit jednání, aby pro ně byl partner relevantní a mohli s ním probírat již konkrétní možnosti spolupráce.

Partneři v zahraničí díky připraveným katalogům znají své návštěvníky předem, vědí, ve kterém oboru působí, co nabízejí, a můžou se důkladně připravit. Často tak mají připravené konkrétní požadavky, specifické dotazy technického rázu nebo poptávky na dodávky určitých výrobků.

Kolik firem se většinou podobných misí účastní?
Naší představou bylo původně připravovat mise pro maximálně šest firem. Zájem však byl v některých případech tak obrovský, že jsme se dostali i na 15 firem na misi. Díky našim skvělým kolegům v zahraničních kancelářích se vše podařilo perfektně uskutečnit i navzdory koronavirovým omezením.

Řada misí CzechTrade se uskutečnila do zemí SNS. Přibližte nám, jakým oborům jste se na nich věnoval a jaké konkrétní výsledky přinesly.
Mise na východ byly zaměřeny primárně na energetiku, těžební průmysl, petrochemii a životní prostředí. V případě Ázerbájdžánu jsme přichystali velmi úspěšnou zdravotnickou misi.

Hmatatelné výsledky se obvykle projeví až za nějakou dobu. Konkrétní byznys ještě nějakou dobu zraje, ale již během misí se rýsují slibné výsledky.

V těchto zemích se obzvlášť v energetice nachází řada zastaralých technologií. Je zde tlak na modernizaci a vyšší využití obnovitelných zdrojů?
Konkrétně v Kazachstánu se pohnuly ledy a vláda opravdu přistupuje k nátlaku na provozovatele elektráren a dolů, aby zohledňovali životní prostředí. Měli jsme několik jednání, a právě v oblasti ekologie dochází k zajímavému posunu. Zároveň je třeba brát v potaz, že východní trhy jsou v oblasti energetiky v jiné fázi než Západ. Řeší ekologizaci a revitalizaci stávající produkce energie. Což nabízí řadu příležitostí pro české firmy, které podobné aktivity řešily v tuzemsku v 90. letech.

Toto léto jste se z pozice konzultanta v oblasti energetiky přesunul do zahraniční kanceláře ve Španělsku. Jaké jsou vaše záměry a cíle na tomto trhu?
Rád bych zúročil svou zkušenost z Prahy a zkusil i zde aplikovat model misí. Přivést sem české firmy, ať poznají místní region osobně, potkají se s firmami, vidí zdejší trh zblízka, podívají se do místních provozů a poznají jejich problematiku. Chtěl bych zrealizovat Sourcing Days a dovézt španělskou firmu nebo skupin firem do České republiky a zorganizovat pro ni setkání s českými dodavateli.

Jaké služby a odvětví byste chtěl rozvíjet a v jakých oborech je podle vás pro české exportéry největší potenciál?
S ohledem na pozici, kterou jsem zastával v Praze, mám nejblíže k sektoru energetiky a životního prostředí. Nový energetický plán Španělska má mnoho témat od dekarbonizace a postupného přechodu na OZE přes energetickou bezpečnost až po výzkum a vývoj. Dopad strategie se samozřejmě přelévá i do dalších oborů, jako jsou doprava, zejména železniční, elektromobilita a jiné.

Co se samotné energetiky týče, chtěl bych v příštím roce zrealizovat misi v jaderné energetice.

Jaderná energetika bývá většinou spojena s velkými zeměmi a dodavateli technologií. Kde je prostor v tak složitém sektoru pro české firmy?
Obzvláště palčivé téma je ve Španělsku skladování jaderného odpadu. Španělsko disponuje pouze jedním skladem pro jaderný odpad s velmi nízkou, nízkou a střední radiací. Zbylý odpad s vyšší radiací uskladňují jednotlivé elektrárny v dočasných skladech. Řadu let existuje snaha o vytvoření tzv. Dočasného centralizovaného skladu (ATC — Almacén Temporal Centralizado) v Cuence.

Věříme, že pole příležitostí pro české firmy je v tomto oboru široké a nabízí perspektivu pro dodavatele služeb a technologií pro provoz jaderných elektráren, zajištění jejich bezpečnosti, renovací a údržbu stávajících zařízení, stejně jako pro dodavatele technologií na skladování jaderného odpadu, sanace a dekontaminace okolí.

Na důležitosti v posledních letech nabývají takzvaná smart řešení. Je i toto cesta pro české firmy, jak dobýt španělský trh?
Určitě ano. ICT je rozhodně obor, který skýtá nekonečné možnosti, a ČR má v tomto oboru co nabídnout. Zajímavou příležitostí může být také zdravotnictví, které, jak se ukázalo i během pandemie, stát celkem podceňoval. Nyní to chce dohnat a plánuje tu investovat velké prostředky. Také v tomto oboru se nabízí využití moderních technologií a nových smart řešení. Proto připravujeme ve Španělsku prezentaci „City for the Future“, která má za cíl představit nejzajímavější moderní technologie ČR posledních let. Ta naváže na obdobnou akci v Budapešti, která se konát letos v září. Věřím, že se nám podaří Španěle nadchnout pro české výrobky a dostat na španělský trh mnoho nových českých firem.

Plánuje Španělsko investice do moderních technologií nějak výrazněji podpořit?
Španělská vláda nedávno vytvořila strategii España Digital 2025 (Digitální Španělsko 2025), která má sloužit jako nástroj technologické a digitální transformace Španělska. Měla by být také impulzem k dalšímu velkému přechodu, se kterým se španělská společnost musí vypořádat: ekologickému přechodu na nový ekonomický a sociální model založený na udržitelnosti.

Co konkrétně tato strategie zahrnuje?
Jedná se o téměř 50 opatření seskupených do 10 strategických os. Jejich prostřednictvím bude Španělsko v příštích pěti letech podporovat proces digitální transformace země v souladu s digitální strategií Evropské unie.

Jedním z cílů je urychlit digitalizaci produkčního modelu prostřednictvím projektů podporujících digitální transformaci ve strategických hospodářských odvětvích, jako jsou zemědělství, potravinářství, mobilita, zdravotnictví, cestovní ruch, obchod nebo energetika. Ve spojitosti s plánem digitalizace se plánují investice ve výši téměř 600 milionů eur.

Zdroj: Technický týdeník