Datum:5. 3. 2024

MPO a CzechTrade pomohou podnikům se získáním nových kontaktů a inovacemi průmyslového designu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. výzvu aktivity Marketing – CzechTrade z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, na kterou má připraveno 65 milionů korun. Prostřednictvím agentury CzechTrade a jejího připravovaného projektu Design pro konkurenceschopnost 3 (DESIGN 3) tak podpoří malé a střední podniky při vstupu na zahraniční trhy skrze využití průmyslového designu. Cílem plánovaného projektu je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost firem a podpořit expanzi podniků na zahraniční trhy.

„Podpora českých firem v jejich úsilí prosadit se na zahraničních trzích je jednou z našich priorit. Pro exportující firmy je klíčová jejich účast na mezinárodních veletrzích i tvorba takového designu výrobků, který jim pomůže zaujmout potenciální zákazníky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Nová výzva z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost jim s tím pomůže. Spolu s agenturou CzechTrade podpoříme české firmy při tvorbě designu jejich výrobků, marketingu i v rámci účastí na výstavách.“

Agentura CzechTrade plánuje v rámci výzvy předložit návrh projektu, který naváže na úspěšný projekt Design pro konkurenceschopnost 2 realizovaný v letech 2016–2022. „Ambicí projektu DESIGN 3 je představit nové a rozšířené možnosti podpory s využitím služeb expertů z Adresáře designérů CzechTrade a odborné gesce Design Centra CzechTrade. Průmyslový design považujeme za jeden z klíčových nástrojů pro zvyšování konkurenceschopnosti a internacionalizace českých firem,“ říká generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

V rámci projektu budou realizovány tří klíčové aktivity – Spolupráce s designérem, Podpora účastí MSP na výstavách a veletrzích zaměřených na propagaci designu a Poradenství exportního marketingu.  

Na jednu účast na veletrzích a výstavách zaměřených na propagaci designu by dle výzvy mohlo být možné získat až 190 000 Kč. Na inovaci designu produktů pro úspěch na zahraničních trzích je plánováno maximálně 200 000 Kč a až 110 000 Kč na poradenství exportního marketingu na jeden trh. Firma může získat formou zvýhodněné služby až 70 % celkových způsobilých výdajů.

Předpokládané zahájení realizace projektu je od druhého pololetí 2024. Detailní informace k výzvě Marketing – CzechTrade – výzva II. jsou k dispozici na tomto odkazu.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídícím orgánem je sekce fondů Evropské unie na Ministerstvu průmyslu a obchodu.


Kontakt pro média 
Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
tel: +420 601 361 821 
e-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz