OPPIK

Vyhlášení výzev č. 3 pro účastníky interních projektů agentury CzechTrade NOVUMMNOVUMM KET dne 1.7.2020.
UPOZORNĚNÍ: prosíme žadatele o používání aktuálních přihlášek z výzev č. 3.

NOVUMM

Interní projekt NOVUMM realizovaný agenturou CzechTrade poskytuje podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na prioritní obory českého průmyslu.

NOVUMM KET

Interní projekt NOVUMM KET realizovaný agenturou CzechTrade poskytuje podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na oblast klíčových technologií.

Design pro konkurenceschopnost

Interní projekt Design pro konkurenceschopnost, realizovaný agenturou CzechTrade, nabízí zvýhodněné služby průmyslových a produktových designérů z Adresáře designérů a podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na propagaci designu.

Interní projekty

  • NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ (NOVUMM)
  • NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ (NOVUMM KET)
  • Design pro konkurenceschopnost 

jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu).

OPPIK-cj-bar.jpg

Hlavní cíle projektů:

  • Usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí,
  • Marketingová podpora MSP především v oblasti nových technologií,
  • Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím designu nových produktů, včetně posouzení jejich tržního potenciálu a propagace průmyslového designu na zahraničních akcích.

Malým a středním podnikům je v rámci interních projektů agentury CzechTrade poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

Veškeré informace k jednotlivým projektům a podmínky pro získání zvýhodněných služeb naleznete v dokumentech níže.

Pravidla způsobilosti a publicity
Pravidla_zpusobilosti_a_publicity (0MB)

Manuál JVS
Manual_JVS_ESI_fondu (4MB)

Definice malého a středního podniku (MSP) 
www.agentura-api.org/cs/metodika/msp