Tržní potenciál design-inovace (TPDI)

Tuto individuální službu poskytují zahraniční kanceláře CzechTrade.

Služba je určená pro české exportní firmy s novými finálními výrobky, jejichž výroba byla zahájena před méně než šesti měsíci, nebo pro firmy s prototypem nového výrobku.

Smyslem služby TPDI je optimalizovat sériovou výrobu a distribuci nového produktu klienta před vstupem na konkrétní trhy.

Obsah služby je individuálně nastaven podle potřeb firmy a může zahrnovat například identifikaci bariér vstupu na trh a potřebných licencí na daném trhu pro daný obor, nezbytné certifikace, registrace nebo také konkurenční benchmark na daném zahraničním trhu s cílem srovnání kvality a ceny.

Základem služby je, ve vztahu k novému produktu klienta, definování specifik daného trhu z hledisek legislativních, kulturních, psychologicko-sociálních, ekonomických apod., která mohou ovlivnit jeho úspěšný prodej na konkrétním zahraničním trhu.


Kontakty

Bc. Sedmerová Zuzana
Bc. Zuzana Sedmerová vedoucí oddělení Design Centrum CzechTrade
Šebestová Pavla
Pavla Šebestová konzultant pro design