Zahraniční kancelář CzechTrade
Austrálie a Nový Zéland

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Kontakty

Mgr. Matějka Luboš

CzechTrade Austrálie a Nový Zéland

Mgr. Luboš Matějka ředitel zahraniční kanceláře
169 Military Road, Dover Heights
NSW 2030, Sydney
Australia
www.czechtrade-australia.com

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Informace z teritoria

Rozbalovací obsah

Informace z Austrálie a Nového Zélandu

Austrálie 

Australská ekonomika poprvé od roku 1991 zaznamenala recesi až v roce 2020. Reálný HDP se v následujícím roce navrátil na úroveň roku 2019. Přebytek běžného účtu vzrostl o 3,817 miliardy australských dolarů na 14,523. Deficit kapitálového a finančního účtu vzrostl ze 4,270 miliardy na 9,999 miliardy. Zahraniční zadlužení se zvýšilo z 2,7 na 1165,3 miliardy australských dolarů.

Vláda v průběhu pandemie podpořila ekonomiku 291 miliardou australských dolarů. Rozpočet na období 2021-2022 počítá se schodkem 106 milionu dolarů, to je 5 % HDP. Cílí především na obnovu ekonomiky a tvorbu pracovních míst. Významná část rozpočtu připadá na zlepšení péče o seniory (17,7 miliardy zejména podpora domácí péče), další 20,7 miliardy je alokováno na daňové úlevy firmám. Rozpočet dále počítá s podporou nejvíce zasaženým odvětvím, jakými jsou letecká doprava a cestovní ruch (1,2 miliardy), australské digitální ekonomice v programu Digital Economy Strategy (1,2 miliardy) a regionům.

V následující dekádě se vláda zavázala poskytnout 15,2 miliardy australských dolarů do infrastruktury. Částka 3,4 miliardy byla přidělena na podporu pracujících žen. Více než polovina bude věnována na zlepšení dostupnosti předškolní péče.

Letošní rozpočet se zaměřil také na podporu mentálního zdraví. Vláda pokračuje s daňovými úlevami pro Australany s nízkým a středním příjmem. Očekává se, že se rozpočtový schodek během příštích čtyř let sníží téměř na polovinu vzhledem k silnějšímu růstu ekonomiky.

Obchodní výměna s ČR se drží na stabilní úrovni. V roce 2020 došlo v porovnání s předchozím rokem ke zvýšení českého exportu do Austrálie. Dovozy do ČR se snížily. Největší položku českého vývozu představují osobní automobily, dále motory, hračky, stavební stroje. Australané k nám vyvážejí hlavně vlnu, mince a lékařské přístroje.

Podrobné teritoriální informace o australské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete také na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
Austrálie svou rozlohou zasahuje do 3 časových zón GMT +8 až +10 hod. Sezónní změna času je zavedená jen na části území.
Zahraniční kancelář CzechTrade ve městě Sydney náleží do pásma Východního času, který je stanovený GMT +10 hod. a používá letní čas GMT +11 hod. v období od poslední říjnové neděle do poslední březnové neděle.


Nový Zéland

V žebříčku konkurenceschopnosti je podle Světového ekonomického fóra WEF Nový Zéland na 13. pozici (ze 137 zemí) a dle OECD není exportně rizikovou zemí. Své postavení získal díky záviděníhodnému stavu veřejného sektoru a státní správy, která zaručuje příznivé podmínky pro podnikatelské prostředí.

Na Novém Zélandě s 4,5 milionem obyvateli jsou příležitosti pro civilní letecký průmysl, obranný průmysl, ze zemědělství pro zemědělskou techniku, v oblasti energetiky jsou to především technologie spojené s obnovitelnými zdroji energie, v železniční a kolejové dopravě, strojírenství, v odvětví biotechnologií a léčiv.

V roce 2020 má vstoupit v platnost Dohoda o volném obchodu FTA, která přinese odstranění tarifních i netarifních překážek a usnadní tak firmám vstup na tamní trhy. 

Podrobné teritoriální informace o australské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

 1. Nepodceňujte přípravu
  Precizní příprava podkladů a argumentů k jednání je klíčová. Nutností jsou přehledné a upoutávající materiály o daném produktu, technologii či službě.
 2. Buďte sebevědomí nikoli arogantní
  Australané a Novozélanďané jsou tvrdí vyjednavači. Buďte si vědomi své konkurenční výhody, kvality produktů a výhodnosti nabídky a nebojte se slušně, leč asertivně prosazovat své zájmy.
 3. Buďte spolehlivým a důvěryhodným partnerem
  Neslibujte nic, co nemůžete splnit, a respektujte uzavřené dohody a domluvené termíny. V případě zpoždění obratem informujte australského nebo novozélandského partnera a situaci řešte k oboustranné spokojenosti.
 4. Buďte flexibilní
  Na projevený zájem o vaše produkty je třeba reagovat co nejrychleji, včetně dodání podkladů potřebných pro rozhodování (nabídka, ceník, katalog apod.). Tím prokážete profesionální přístup a vážný zájem o spolupráci.
 5. Buďte aktivní a iniciativní
  Udržujte s australskými i novozélandskými partnery dlouhodobé vztahy a informujte je o vašich nových produktech. Při konverzaci naslouchejte a buďte aktivní posluchači. Sdělení vašich názorů (i kritických) je oceňováno, avšak dodržujte přímost, stručnost a příliš se nevychvalujte.
 6. Oslovování
  Australané i Novozélanďané se i při prvních jednání brzy začnou oslovovat křestním jménem a dále nepoužívají Mr./Mrs. S tykáním vyčkejte na vyzvání protistrany.
 7. Silný obchodní partner
  Na australském trhu mají šanci uspět produkty vysoké kvality. Pro obyvatele je důležitá také šetrnost k životnímu prostředí. V Austrálii a na Novém Zélandu stále může přetrvávat i určitá rezervovanost v přístupu k zemím východní Evropy. Českou republiku prezentujte jako Central Europe.
 8. Respektujte specifika místního prostředí
  Buďte opatrní s používáním humoru v průběhu jednání a respektujte význam tradičních australských hodnot. Při jednáních Australané i Novozélanďané ocení stručnost, přímost a otevřené a korektní vystupování. Smlouvání není obvyklé.
 9. Buďte aktivní
  Českým firmám a oborovým asociacím může velmi prospět účast na australských veletrzích. Hledejte obchodní zástupce, kteří vám podnikání v Austrálii a na Novém Zélandu usnadní.
 10. Využijte služeb profesionálů
  Doporučujeme využít služeb odborníků na právní, dovozní či certifikační problematiku znalých místního prostředí, v případě nutnosti i se specializací pro daný průmyslový segment.

Perspektivní Obory

 • výroba kolejových vozidel
 • důlní průmysl
 • energetika, obnovitelné zdroje energie
 • spotřební průmysl (dětské hračky, bižuterie, užitkové sklo)
 • biotechnologie, zdravotní technika, farmacie
 • software a ICT služby
 • Creative Industries
 • nanotechnologie a nové materiály