Zahraniční kancelář CzechTrade
Bulharsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Kontakty

Ing. Hlavnička Martin

CzechTrade Bulharsko

Ing. Martin Hlavnička ředitel regionálního centra
Embassy of the Czech Republic, ul. Rakovski 100
1000, Sofia
Bulgaria
www.czechtrade-bulgaria.com

Nejbližší akce z teritoria

Aktuality z teritoria

Jak vám můžeme pomoci?

Videa

Rozbalovací obsah

Informace o Bulharsku

Bulharsko se řadí k tradičním zahraničně-obchodním partnerům České republiky. Je to dáno slovanstvím, jazykovou a geografickou blízkostí, historickými vazbami a podobnou nedávnou minulostí. Po vstupu Bulharska do Evropské unie v lednu 2007 se výrazně zjednodušily podmínky vzájemného obchodu s Českou republikou.

Výměna zboží mezi ČR a Bulharskem má dlouholetou tradici už z minulého období. Po transformaci obou ekonomik a po změně exportní a importní orientace se objem obchodní výměny stabilizoval a v posledních letech meziročně dochází ke zvýšení objemů v řádech desítek procent.

Česká republika má trvale kladné saldo vzájemného obchodu a po vstupu Bulharska do Evropské unie české firmy projevují zvýšený zájem o bulharský trh a s daleko větší intenzitou na něm působí. Česká republika a české výrobky mají v Bulharsku tradičně dobré jméno a proto se Bulharsko jeví jako perspektivní partner českých firem i v budoucnosti.

Podrobné teritoriální informace o bulharské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

 1. Místní zástupci
  Než vstoupíte na bulharský trh, vyhledejte místního zástupce se znalostí problematiky vaší komodity.
 2. Místní partneři
  Navazujte kontakty s bulharskými partnery osobně a dobře se s nimi poznejte.
 3. Zachovejte klidnou hlavu
  Nevěřte firmám a jednotlivcům, kteří tvrdí, že mohou vše zařídit rychle a bez problémů.
 4. Buďte trpěliví
  Nepodléhejte předčasnému optimismu, ani přílišné skepsi. Pokud bulharský zákazník neodpovídá, pravidelně se mu připomínejte.
 5. Nepodceňujte přípravu
  Obchodní schůzky domlouvejte maximálně týden dopředu. V den schůzky si termín nechte ještě potvrdit.
 6. Tolerujte nedochvilnost partnerů
  V Bulharsku se žije pomaleji a ve velkých městech jsou běžné dopravní zácpy.
 7. Znalost cizích jazyků
  Jednání se vedou většinou v angličtině anebo v ruštině, u některých partnerů není vyloučena znalost češtiny. Na první schůzku doporučujeme vzít s sebou tlumočníka se znalostí bulharštiny.
 8. Buďte zdvořilí
  Přijměte tykání a oslovování křestním jménem. Je to běžné, zvláště když jste výrazně mladší než váš protějšek.
 9. Způsob platby
  Při prvním kontraktu zvažte vhodný platební nástroj (platba předem, L/C, bankovní garance), po získání důvěry v partnera vždy můžete platební podmínky změkčit.
 10. Využijte právní pomoci
  Všechny právní otázky konzultujte s právními kancelářemi dobře obeznámenými s bulharským právem.

VSTUPUJETE NA BULHARSKÝ TRH? PŘEČTE SI RADY OD ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘE CZECHTRADE

 1. Průzkum trhu
  V prvním kroku při vstupu na bulharský trh nacházíte vhodné kontakty na potenciální obchodní partnery. V Bulharsku bohužel neexistuje žádná neplacené databáze tohoto typu. Nejlepší alternativou je vyhledávač google.bg v kombinaci s vyhledáváním klíčových slov. V případě zájmu vám naše zahraniční kancelář CzechTrade Bulharsko může provést prvotní obecný screening trhu, zda nabízený produkt nebo služba má potenciál na bulharském trhu. 
 2. Vyhledání obchodních partnerů
  Druhým krokem je prověření kontaktů z internetu. I s tímo vám pomůžeme, přičemž důležitá je identifikace cílové skupiny podle nabízeného produktu, služby. 
 3. Výběr vhodných obchodních partnerů
  Z vyhledaných kontaktů vyberete společnosti, které považujete za nejvhodnější, následně je zahraniční kancelář CzechTrade kontaktuje a poskytne jim informace o vaší společnosti, včetně zaslání prezentačních materiálů. Připravte si materiály v angličtině, popřípadě pomůžeme s překladem do bulharštiny. 
 4. Zpětná vazba
  Bulharské společnosti znovu kontaktujeme, abychom zjistili, zda mají o českou produkci zájem. 

Odkazy:

Perspektivní obory

 • zdravotnická technika
 • energetika
 • potravinářský průmysl
 • voda, odpady a životní prostředí

Informační Video

Martina Paříková, bývalá vedoucí zahraniční kanceláře v Sofii, vám přiblíží exportní situaci v Bulharsku.

Informační Video - video

CzechTrade pohledem firem

Jiří Zoufalý, generální ředitel společnosti Šmeral Brno a.s, mluví o dlouhodobé spolupráci s agenturou CzechTrade a jejími výhodami. 

CzechTrade pohledem firem - video

Reference

 • Ostratický s.r.o.

  „Hlavní přínosy spolupráce vidím v možnosti zúčastňovat se zahraničních veletrhů, administrativní pomoc, znalost místního prostředí, překladatelské služby a hlavně příležitost navázání prvního kontaktu. Díky zahraniční kanceláři CzechTrade v Bulharsku se nám podařilo proniknout s našimi zemědělskými stroji nejen na bulharský trh."

  Ondřej Hošek

  export department

  www.ostraticky.cz