Zahraniční kancelář CzechTrade
Jižní Korea

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.
Zahraniční kancelář pro Jižní Koreu je sdíleným zastoupením agentur CzechTrade a CzechInvest. 

Kontakty

Mgr. Bc Rygl Kryštof

CzechTrade Jižní Korea

Mgr. Bc Kryštof Rygl ředitel zahraniční kanceláře
17, Gyeonghuigung 1-gil, Jongno-gu
110-062, Seoul
Korea
www.czechtradeoffices.com/kr
Stroka Michal

CzechTrade Jižní Korea

Michal Stroka ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade
17, Gyeonghuigung 1-gil, Jongno-gu
110-062, Seoul
Korea
www.czechtradeoffices.com/kr

Aktuality z teritoria

Jak Vám můžeme pomoci?

Informace z teritoria

Informace o Jižní Koreji

Korejská republika je čtvrtou největší ekonomikou Asie a jedenáctou v celosvětovém srovnání. Země je politicky stabilní a exportně orientovaná. Hlavními vývozními teritorii jsou Čína (25 %), USA (12 %) a Vietnam (9 %). Evropa včetně Ruské federace tvoří cca 12 % a země ASEAN cca 17 %. Korea patří k lídrům v elektrotechnickém, ocelářském, automobilovém a loďařském průmyslu. Taktéž je významných dodavatelem investičních celků po celém světě. Řadí se mezi progresivní a inovativní země s vysokými výdaji do výzkumu (cca 4 % HDP).

V roce 2011 vstoupila v platnost smlouvu o volném obchodu mezi Evropskou Unií a Koreou, která umožnila dynamický nárůst exportu zboží a služeb z Evropy. Nicméně netarifní bariéry, jazyková vybavenost a obchodní zvyklosti vytváří specifické podmínky obchodování a podnikání. Korejský trh nabízí značné obchodní příležitosti díky vysoké kupní síle obyvatelstva a silné poptávce po technologicky vyspělých řešení ze zahraničí. Korejští zákazníci sledují trendy a potrpí si na luxus a prestižní značky symbolizující úspěch. Firmy hledají moderní technologie a kvalitní produkty za konkureční ceny. 

Vysoké povědomí o Česke republice v Koreji lze využít v marketinkové komunikaci a propagaci. 

Desatero pro obchodování

 1. Důkladná příprava
  Mějte na paměti, že trh je vzdálený a velmi rychle se mění. Pokuste se předem zmapovat poptávku, trendy, překážky nebo jiná specifika.
 2. Kultura
  Konfuciánské principy ovlivňují chování Korejců a důraz je kladen na harmonii. Při budování vztahů jsou důležité respekt a porozumění místním zvyklostem. 
 3. Důvěra a trpělivost
  Korejci chtějí partnera nejprve poznat, vybudovat s ním osobní vztah a důvěru, často i skrze neformální akce. Až poté přichází na řadu samotný obchod, který je lukrativní a dlouhodobý.
 4. Hierarchie a rozhodování
  Firemní procesy a postupy jsou navázány na hierarchii. Rozhoduje nejužší vedení firmy. Je vhodné zjistit pozici obchodního protějšku a jeho pravomoci. 
 5. Komunikace a čas
  Korejci jsou netrpěliví, dělající emocionální a spontánní rozhodnutí. Pokud mají zájem, vyvíjejí tlak na rychlé získání informací. Neznamená to ovšem, že korejský partner komunikuje vždy promptně s ohledem na hierarchii. Ústní dohoda je považována za důležitější než podepsaná smlouva. 
 6. Jazyk
  Angličtina je rozšířená, ale úroveň znalostí je rozdílná. Je vhodné vše projednané potvrdit e-mailem. Znalost několika slovíček či zdvořilostních frází v korejštině dokazuje zájem a pomáhá budovat vztahy. Negativní stanovisko je sdělováno nepřímo s ohledem na harmonii vztahů.
 7. Obchodní etiketa
  Na prvním dojmu velmi záleží. Ať se jedná o zdvořilé a důvěryhodné vystupování, oblečení, předávání vizitek oběma rukama, zasedací pořádek, komunikaci v pozitivním duchu. Dary jsou součástí kultury a pomáhají budovat vztahy.
 8. Dochvilnost
  Je standardem a očekávána. V případě zpoždění je žádoucí se předem telefonicky omluvit.
 9. Marketing
  Tištěné marketingové a propagační materiály v korejštině sice nejsou nutností, ale značí seriózní zájem. 
 10. Prostředník
  Korejci preferují obchodování s Korejci, prostředníci jsou proto běžní. Korejský partner pomůže se rychleji zorientovat na trhu, v legislativě a disponuje sítí kontaktů nejen v Koreji ale i v dalších zemích jihovýchodní Asie.

Doporučení Vstupu Včetně oslovovacího Dopisu a Vhodných služeb

Doporučení pro vstup na korejský trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  Nejprve je potřeba seznámit se s Korejskou republikou prostřednictvím aktuálních informací například na portálu BusinessInfo.cz, speciálně firmy, které ještě s Asií nemají zkušenost. Na základě těchto informací může firma sama předběžně vytipovat, které produkty z portfolia by mohly mít na trhu úspěch.
  Pomocnou ruku nabízí zahraniční kancelář CzechTrade v Soulu (ZK Soul). Pro vyhledání vhodných korejských partnerů je potřeba, aby klient specifikoval informace o své produkci a portfoliu, o cílové skupině a také zaslal hlavní body, které ho odlišují od konkurence, jaká je přidaní hodnota a proč by s ním korejský partner měl spolupracovat. Také jestli již má firma s Koreou zkušenost. Na základě těchto informací, naprosto individuálně, připraví ZK Soul buď nejprve průzkum trhu a seznam potenciálních partnerů, distributorů či importérů a zašle ho klientovi. Společně s klientem pak vybere cca 5–10 firem, které ZK Soul osloví a zjistí relevantní kontakt, jaký je stav těchto společností v současné době, představí korejsky klientovu firmu a záměr (formou předem zaslaných prezentačních materiálů a dopisu) a ověří zájem o spolupráci. Pokud má klient vlastní předem vytipované firmy, ZK Soul je může rovnou prověřit a zjistit relevantní kontakt a ověřit zájem.
 2. Komunikace
  V případě zájmu obou stran nabízí ZK Soul možnost přímého propojení nebo asistence při videocallu nebo pak osobní setkání, až se situace ohledně koronaviru zklidní. Korea je moderní, ale zároveň velmi tradiční společnost a obchodní jednání jsou stále preferována osobně. Stejně u získávání kontaktů a důvěry hraje roli osobní kontakt a doporučení věrohodné osoby nebo instituce. Proto je role státní agentury pro zjišťování kontaktu klíčová. Obzvlášť pro první krok, kdy osobní setkání není možné. Tzv. „Cold-call / email“ v Koreji pro cizí firmy příliš nefunguje. Jednak to není zvykem a angličtina je rozšířená spíše na vyšších pozicích. První email nebo telefonát směřuje často na recepci, kde bez korejštiny většinou neuspějete. Až po vysvětlení v korejštině vás firma přesměruje na správnou osobu. Přímé emaily tedy posílejte, pouze pokud máte kontakt na někoho, koho znáte osobně a víte, že mluví anglicky.
 3. Proexportní akce
  Pro klienty ZK Soul nabízí asistenci při návštěvě Koreje na obchodních jednáních a proexportních akcích a veletrzích, až bude cestování dostupnější. V tuto chvíli je zrušen bezvízový vstup do Koreje pro občany ČR a také povinná dvoutýdenní státní placená karanténa pro všechny příchozí cestující s výjimkou diplomatů. Akce s osobní účastí budou nejdříve ve druhém pololetí 2020 – pro více informací sledujte web CzechTrade. Aktuální omezení k cestování do Jižní Koreje lze nalézt na webu MZV. Nicméně pravidelné letecké linky do většiny evropských destinací jsou již obnovovány.
 4. Aktuální příležitosti
  Situace v souvislosti s koronavirovou krizí je příležitostí pro hi-tech nové produkty (zejména elektronika, polovodiče, AI, ICT, IoT, medical devices apod.) a služby, ale také nahrazení výpadků v tradičních dodavatelských řetězcích. Korejská vláda připravuje tzv. „supply stabilisation policy“, jež umožní větší diverzifikaci dodávek strategických surovin a zařízení i z jiných zemí než je Japonsko a Čína. Dodání prioritních položek bude preferováno z USA, zemí ASEAN a EU, případně i Číny. S tímto krokem může ZK Soul pomoci. Pro sledování trendů v obchodě a žádaných technologií sledujte anglické weby Korea Times, Korea Herald, Yonhap News a Business Korea – sekce Economy, business, market apod.

Odkazy:

Perspektivní obory

 • Strojírenství, robotika, automatizace výroby
 • IT – umělá inteligence, IoT, fintech, kybernetická bezpečnost, hry
 • Potravinářský průmysl včetně produktů pro domácí zvířata
 • Letecký a kosmický průmysl
 • Energetika, obnovitelné zdroje a čisté technologie
 • Produkty a řešení pro stárnoucí populaci
 • Spotřební zboží (šperky, sklo, designové doplňky / nábytek)