Zahraniční kancelář CzechTrade
Mexiko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Videa

Kontakty

Mgr. Vítková Tereza

CzechTrade Mexiko

Mgr. Tereza Vítková ředitelka zahraniční kanceláře
Lago Alberto 375, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo,
11320, Ciudad de México
México
www.czechtrade-mexico.com.mx

Nejbližší akce z teritoria

Aktuality z teritoria

Jak vám můžeme pomoci?

Informace z Mexika

Mexiko je 15. největší ekonomikou na světě a podle odhadů Světové banky by do roku 2050 mohlo obsadit 5. pozici. V rámci regionu Latinské Ameriky je po Brazílii 2. nejvýznamnější ekonomikou. 

Zahraniční obchod
Hlavními obchodními partnery Mexika jsou USA a Kanada, kam v roce 2021 mířilo 84 % veškerého exportu země. Mezi zmíněnými státy od roku 1994 platí Severoamerická dohoda o volném obchodu NAFTA, která byla v roce 2020 nahrazena USMCA (ve španělštině T-MEC). Nová obchodní dohoda obsahuje zásadní změny v oblasti regionálního podílu na výrobě osobních a nákladních automobilů, boji proti korupci, dále v otázce mezd, životního prostředí a e-commerce. 

Mexiko dlouhodobě usiluje o diverzifikaci zahraničního obchodu, a to na příklad posilováním obchodní výměny s Latinskou Amerikou (Brazílie, Kolumbie, Guatemala, Chile a Peru) a hledáním nových exportních destinací. Aktuálně má Mexiko 13 dohod o volném obchodu s celkem 50 zeměmi.

Obchod s Evropou
Evropská unie je po USA druhým největším obchodním partnerem Mexika. Zásadní posun ve vzájemných vztazích přinesla EU-Mexico global agreement (2000), jejíž důležitou součástí byla dohoda o volném obchodu. Od té doby vzrostla vzájemná obchodní výměna přibližně o 148 %. Jen za rok 2020 obchodní výměna zboží dosáhla hodnoty 60,5 miliardy dolarů. Tuto dohodu v dubnu roku 2018 nahradila modernizovaná verze globální dohody, která by měla být ratifikována 2023. Novelizovaná dohoda má odstranit většinu zbývajících tarifních překážek (především na zemědělské a masné produkty) a výrazně zjednodušit celní procesy. 

Nejdůležitějšími evropskými partnery jsou Německo, Nizozemsko, Francie, Itálie, Belgie a Španělsko. Za rok 2021 Česká republika do Mexika vyvezla zboží v hodnotě za 17 miliard korun, to je přibližně polovinu českého exportu do Latinské Ameriky.

Podrobné teritoriální informace o mexické ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
Mexiko svou rozlohou zasahuje do 4 časových zón GMT -8 až -5. Většina země, včetně zahraniční kanceláře CzechTrade ve městě Mexico City, náleží do pásma GMT -6 hod. a používá letní čas GMT -5 hod. V hlavním městě je tedy o 7 hodin méně než v České republice. V Mexiku se střídá letní a zimní čas.

DESATERO PRO OBCHODOVÁNÍ

 1. Objevte sílu sociálních sítí
  Budujte sítě kontaktů. Linkedin, Facebook a Twitter jsou vaše hlavní karty v rukávu.
 2. Držte se rčení trpělivost růže přináší
  Trpělivost musíte prokázat nejen při hledání partnera, ale i v komunikaci s ním a při zdlouhavých jednáních.
 3. Mexičané jsou národ whatsappových mágů
  Whatsapp je hlavní byznysový komunikační prostředek. Čekáte na e-mailovou odpověď věčnost? Napište Mexičanovi na Whatsapp a problém bude hned vyřešen.
 4. En español, por favor
  Španělský jazyk vám otevírá dveře, boří hranice a buduje přátelství.
 5. Kritiku vyměňte za úctu
  Obchodního partnera nekritizujte, i kdyby měla být na místě. Nikdy jej nesmíte dostat do nepříjemné situace a stejně tak se k vám bude chovat i on sám. Úcta je stavebním kamenem úspěšné spolupráce.
 6. Nevyžadujte okamžitou odpověď
  Obchodní partner nereaguje? V takových případech pro vás zřejmě nemá odpověď, jakou byste očekávali. Buďte trpěliví, a hlavně na partnera nevyvíjejte okatý nátlak. Mlčení neznamená neuctivost.
 7. Nedůvěru si nechte pro sebe
  Dejte svému partnerovi šanci, aby se ukázal a podporujte ho v rozletu. Pokud mu projevíte pochybnosti, či ho budete podezírat, zřejmě se setkáte s nechápavými reakcemi. Mezi přáteli, jak vnímá i vás, nedůvěra přece neexistuje.
 8. Nevěřte zažitým předsudkům
  Přistupujte k Mexiku s úctou a bez předsudků, ačkoliv jsou v české společnosti jakkoliv zažity.
 9. Slovo, které zde uslyšíte málokdy
  Mexičané neradi říkají „ne“. Nechtějí vás urazit, nebo uvést do nepříjemné situace, a proto budou raději hledat kličky, než aby vám řekli „ne, nemám zájem“.
 10. Šaty dělají člověk, volte tedy vhodný oděv
  Dbejte nejen na firemní, ale i na svou vnější reprezentaci.

Perspektivní obory

 • voda, odpady a životní prostředí,
 • recyklace a zpracování odpadu,
 • Smart cities – smart mobilita,
 • ICT a software,
 • stavebnictví – sanita,
 • potravinářský průmysl,
 • strojírenství – výroba strojů,
 • těžební průmysl,
 • energetika.

Rozbalovací obsah

Reference

 • BOHEMIA SEKT, s.r.o.

  „Bez mexické kanceláře CzechTrade bychom se velmi pravděpodobně na tamní trh vůbec nedostali. Velice si vážíme vaší pomoci a moc za ni děkujeme. Hlavní pozitivní aspekt vaší přítomnosti v Mexiku spatřuji ve znalosti trhu a místních podmínek a s tím spojené poradenské činnosti. Předpokládám, že pokud zprostředkováváte kontakt s nějakou mexickou firmou, máte ji prověřenou a exportér tak podstupuje menší riziko.“

  Petr Němeček

  manažer exportu

  www.bohemiasekt.cz