Zahraniční kancelář CzechTrade
Srbsko

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade

Kontakty

Mgr. Šmejc Martin

CzechTrade Srbsko

Mgr. Martin Šmejc ředitel zahraniční kanceláře
Bulevar kralja Aleksandra 22
110 00, Beograd
Serbia
www.czechtrade.rs

Články a rozhovory

Aktuality z teritoria

Jak vám můžeme pomoci?

Rozbalovací obsah

Informace o Srbsku

Srbsko je tradičním odbytištěm českého průmyslu a místem českých investic. Tradici a oboustranně výhodnou obchodní výměnu přerušily politické události 90. let spojené s vyhlášením hospodářského embarga.

Země učinila v posledním období významný pokrok v oblasti privatizace a makroekonomické stability. Byla také odstraněna řada celních a technických překážek zatěžujících obchod se zeměmi Evropské unie. Republika Srbsko získala v březnu 2012 status kandidáta členství v EU a vstup do EU je prioritním cílem i současné vlády.

Srbská ekonomika zaznamenávala v posledních letech růst a její pokles byl v době krize nižší než pokles hospodářství zemí eurozóny. Zahraniční investory láká mimo jiné i nejnižší daň z příjmu právnických osob v Evropě. Srbsko má také dohodu o volném obchodu s Ruskou federací. Srbský trh je největší v regionu západního Balkánu a české výrobky jsou zde dobře známé. Srbsko je navíc výhodným východiskem pro vstup na další trhy regionu (Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie atd.).

Podrobné teritoriální informace o srbské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

 1. Image Srbska je jednoznačně horší než skutečnost
  To však neznamená, že byste neměli být opatrní. Nevěřte pochybným firmám a jednotlivcům, kteří umí vše zařídit a všude mají kontakty. V tržním prostředí rozhoduje především konkurenceschopnost vašeho výrobku.
 2. Srbsko je kulturně velmi rozmanitou zemí
  Zatímco severní oblasti byly součástí Rakouska - Uherska, jižní část ovládala ještě před sto lety Osmanská říše a žiji zde národnostní menšiny muslimského vyznání. Značné rozdíly mezi severem a jihem jsou i v oblasti ekonomického rozvoje.
 3. Objektivně posuďte uplatnění výrobku na trhu
  Kriticky posuďte, zda váš výrobek může nalézt uplatnění na trhu, zdaleka se nejedná o hladový a nenáročný trh. Nabídka s možností financování podstatně zvyšuje šanci na úspěch.
 4. Připravte se na běh na dlouhou trať
  Nepodléhejte bezdůvodnému nadšení ani skepsi. Srbský trh je perspektivní, největší na západním Balkáně, kupní sílu obyvatelstva posiluje každý rok na 5 miliard dolarů zasílaných diasporou, ale zároveň představuje i běh na další trať.
 5. Nenadsazujte ceny a jednejte otevřeně
  Nadsazení ceny je chápáno jako neseriózní jednání.
 6. Pozor na druhotnou platební neschopnost a dlouhou dobu splatnosti
  Nejdražší jsou dnes v Srbsku hotové peníze. Pokud je firma ochotna zaplatit okamžitě často požaduje slevu.
 7. Nepodceňujte potenciální srbské partnery
  Jsou si vědomi své ceny a zpravidla přicházejí na jednání s dobrým přehledem o vašich výrobcích, vztazích s partnery v sousedních republikách a cenách konkurence.
 8. Jednání zpravidla končí pozváním na oběd
  Pozvání při vhodné příležitosti oplaťte.
 9. Buďte aktivní
  Oslovení potenciálních obchodních partnerů vhodně načasujte a zvažte jeho podporu účastí na místním veletrhu.
 10. Využijte služeb srbského právníka
  Přes sbližování Srbska s EU je jeho právo stále dosti odlišné. 

Perspektivní obory

 • energetika,
 • dopravní prostředky, manipulační prostředky a zařízení,
 • strojírenství, výroba strojů,
 • zemědělství a lesnictví,
 • voda, odpady a životní prostředí,
 • stavebnictví a stavební materiály.