Egypt

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

EgyptEgypt

Doporučení pro vstup na egyptský trh za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Od 1. července se postupně otevírají mezinárodní letiště v Egyptě a pravidelné linky pomalu začínají létat z evropských metropolí. To je zcela zásadní informace pro mnoho českých podnikatelů, kterým byl od března prakticky znemožněn jakýkoliv vstup do teritoria. Egypt se sice nijak zvláště nevyrovnal s pandemií, ale vláda usoudila, že je nutné uvolnit opatření a obnovit ekonomiku, a hlavně naprosto životně důležitý cestovní ruch. Vzhledem k ne zcela zvládnuté epidemii jsou některá letecká spojení ze strany evropských zemí opět pozastavována.
 2. Navázání jakýchkoliv obchodních styků s egyptskými partnery (pokud tedy oni sami neosloví české firmy) je prakticky nemožné dělat od stolu v kanceláři. Neexistuje zde veřejná databáze firem. Placené databáze jsou většinou výtvorem evropských společností, zaměřených právě na tuto aktivitu. Z toho vyplývá, že jsou k dispozici maximálně neověřené seznamy s velmi zavádějícími údaji a kontakty. Bez toho, aby se zástupce české firmy osobně setkal s potencionálním partnerem na egyptské půdě, se prakticky nedostane k žádným relevantním kontaktům, telefonním číslům či vůbec fungující emailové adrese.
  V této fázi je možné využít fungování zahraniční kanceláře CzechTrade Káhira, která může nejenom ověřit vytipovanou firmu, ale i připravit program návštěvy s egyptským partnerem a ověřit zájem o výrobky či technologie. 
 3. Návštěvu je nutné si precisně připravit, jelikož prakticky ve všech oborech zde existuje velká konkurence z Evropy či Asie. Nutné především mít připraveny argumenty proč je české zboží unikátní a cenově srovnatelné, jelikož cena je na zdejším trhu zcela zásadní. Před cestou je zpravidla vhodné projednat způsoby profinancování případného exportu. 
 4. Egyptská vláda sice nevypla v předcházejících měsících ekonomiku zcela, ale mnoho firem funguje v omezeném režimu a je nutné partikulárně ověřit, zda firma začala fungovat ve standardním režimu. Zde je možné využít služeb zahraniční kanceláře CzechTrade Káhira, která může ověřit zájem o nové kontakty z ČR či o další navazující kroky v již dříve rozjednaných obchodních aktivitách.

 

Aktuální informace o situaci v Egyptě naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Egyptská arabská republika byla tradičním obchodním partnerem Československa již před 2. světovou válkou. České firmy se v uplynulých desetiletích aktivně podílely na realizaci celé řady rozvojových projektů a dodávek investičních celků. Jednalo se zejména o oblast energetiky, zavlažovacích systémů, cukrovarů, mlýnů a cementárenského průmyslu.

Egypt je stále jedním z největších českých obchodních partnerů nejen na africkém kontinentu, ale v celé oblasti Blízkého východu. Jedná se jak o přímé vývozy českého zboží, tak i reexportů do dalších zemí Blízkého východu a Afriky.

České výrobky jsou všeobecně známé svoji kvalitou, respektive poměrem cena a kvalita. Na tomto základě je nutné hledat další obchodní příležitosti jakožto i nabízet možnosti kooperace a tím předejít konkurenci, která zatím výrobky v převážné většině pouze dováží.

Podrobné teritoriální informace o egyptské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT +2 hodiny

Desatero pro obchodování

EgyptEgypt
 1. Navazujte osobní vztahy
  Arab dělá obchod „přes člověka“, a ne „přes firmu“, proto nepodceňujte úvodní seznamovací fázi. Vhodným tématem k hovoru určitě není náboženství či politika.
 2. Najděte si místního partnera
  Je výhodné spolupracovat s někým, kde dobře zná prostředí, zvyklosti a jazyk. Založení vlastní pobočky není pro většinu dodavatelů obvykle ekonomicky opodstatněné.
 3. Nabídněte exkluzivitu
  Egyptský partner ji poměrně často vyžaduje. V tomto případě lze na začátek smluvního vztahu doporučit exkluzivitu časově omezenou a podmíněnou dosaženým obratem.
 4. Domluvíte se anglicky. Zaujměte arabštinou
  Arabové preferují rodný jazyk, ale v obchodních kruzích se běžně domluvíte anglicky. Pokud rozhovoru proložíte arabským slovem, velmi to ocení.
 5. Pečlivě naplánujte datum
  Není vhodné věnovat se obchodu během náboženských svátků, zejména postního svátku Ramadán, či v období letních veder. V Egyptě začíná pracovní týden nedělí a končí čtvrtkem.
 6. Buďte dochvilní
  Obyvatelé Egypta mají odlišné chápání času, proto je nedochvilnost z egyptské strany tolerována. Pro cizince to však neplatí a měli by se dostavit včas.
 7. Buďte trpělivý
  Jednání s Araby bývají zdlouhavá, často přerušovaná a vše vyžaduje opakovaná setkání. Důležité je být trpělivý a nespěchat, mohlo by to vyznít neslušně.
 8. Dbejte o svůj zevnějšek
  Egypťané preferují klasické odívání a celkově upravený vzhled. Dlouhé držení ruky hostitelem při vítání je výrazem pohostinnosti.
 9. Připravte se na smlouvání
  Egyptští partneři jsou zkušení vyjednavači. Cenová jednání jsou náročná a typické je smlouvání. Smlouva má velký význam, ale někdy je chápána jen jako rámec spolupráce a pozdější změny nejsou vyloučeny.
 10. Zajistěte platební podmínky
  Při jednání je důležité věnovat se platebních instrumentů, z nich nejvhodnější je potvrzený neodvolatelný akreditiv (L/C) s co možná nejjednoduššími podmínkami, aby nedocházelo k průtahům s platbami.