Izrael

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

IzraelIzrael

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

V Izraeli panovala obdobná situace jako v ČR a bez ohledu na nedávný politický pat země přijímá řadu podobných opatření jako Česko. Země má od víkendu konečně Vládu národní jednoty a aktuálně funguje ve Stavu ohrožení/mimořádném stavu (State of emergency), výrazně omezující pohyb a některá práva osob. Postupně dochází k jeho zpřísňování.

Kromě standardních opatření a zákazů, např. shromažďování více jak 10 lidí, max. 2 lidé v autě, povinné rozestupy 2m, uzavření školních a předškolních zařízení, nepotravinářských obchodů, restaurací, sportovních a zábavních míst, pokuty za porušení karantény, za porušení zákazu vycházení, sdružování, je aktuálně pod pokutou zakázáno se vzdalovat od svého bydliště víc než na 100 metrů, s výjimkou návštěvy lékáren, nemocnic / poliklinik, nákupu potravin apod.

Počet vlaků byl postupně snižován až do úplného zrušení železniční dopravy. Zrušeno bylo 75 % autobusové dopravy. V pátek a sobotu hromadná doprava nebude vůbec fungovat, v ostatní dny platí časové omezení na dopravu. V taxi max. 1 cestující, povinná jízda s otevřenými okny. V osobních autech max. 2 cestující, kromě cesty rodin.

Země se izolovala, uzavřela hranice pro cizince, respektive nedovolí vstup nikomu, kdo neprokáže, že má možnost absolvovat 14 dní v karanténě za stanovených podmínek. Izraelci, lidé s trvalým pobytem a akreditovaní musí po návratu ze zahraničí do povinné karantény na dva týdny.

Postupně zaváděná omezení vymáhá policie, zvažuje se zapojení armády do omezovacích opatření. Přijata byla i mimořádná ochranná opatření v armádě. Lékaři nesmí opouštět zemi.     

K 28. březnu bylo v Izraeli více než 3600 prokázaných případů nákazy COVID-19. Desítky tisíc lidí jsou v povinné karanténě, 54 pacientů bylo ve vážném stavu, z toho 43 jsou na dýchacím aparátu. Většina pacientů ve vážném stavu jsou starší pacienti, ale je mezi nimi i 20letý a 45letý muži bez chronických onemocnění. Více než 90 procent pacientů má mírný průběh nemoci, 89 lidí se uzdravilo a 13 lidí zemřelo.

Největší počet pacientů je v Jeruzalémě a Bnei Braku, kde je velký podíl ortodoxního obyvatelstva, které je buďto neinformované nebo neukázněné. Panují obavy z porušování karantény a zákazu vycházení a shromažďování v souvislosti s nastupujícími svátky Pesach a Ramadán.

Ministerstvo zdravotnictví konečně zvýšilo počet zpracovaných testů na koronavirus na 6000 testů za den (v plánu 10 a postupně až 30 tis. za den), z toho kolem 2500 testů je prováděno na mobilních stanicích „Zkontroluj se a jeď“ bez vystoupení z auta.

Tak velké počty testů se neobešly bez chyb (ministerstvo zdravotnictví uvádí ne víc než 10). Izrael povolil použití léčivého přípravku Kaletra (obsahující 2 účinné látky – lopinavir a ritonavir)  pro léčbu COVID-19. Do zajišťování nedostatkových zdravotnických potřeb ze zahraničí se zapojila i zahraniční rozvědka Mosad.

Státní zaměstnanci jsou pokud možno převáděni na home office, nepotřební mají nařízenou dovolenou do konce Velikonoc. Probíhá distanční výuka ve školách.   

Od soukromého sektoru se nyní žádá, aby snížil počet administrativních pracovníků na pracovištích o 70 %. To znamená převádět zaměstnance na střídavou práci nebo na práci z domova. To platí pro všechny podniky s výjimkou firem, v nichž pracuje do deseti osob, jež mohou pracovat ve vzdálenosti 2 metrů od sebe.

Míra nezaměstnanosti Izraele přesahuje 21 %, což představuje 850 tis. pracovně schopného obyvatelstva, a nadále roste. Očekává se, že v dubnu bude nezaměstnaným vyplaceno 5 miliard šekelů. Pokud současná situace potrvá šest týdnů, částečné „zmrazení“ života v Izraeli vyjde národní hospodářství podle raného odhadu ministerstva financí na 11 miliard šekelů (asi 74 miliard Kč).

25. března bylo odsouhlaseno nařízení vlády, podle kterého všechny licence, práva, povolení a další regulační dokumenty budou automaticky prodloužené na dva měsíce. Zejména bude automaticky prodlouženo povolení k podnikání ode všech služeb – hasičská služba, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo životního prostředí atd. Aby byla zajištěna dodávka dováženého zboží do země, všechna povolení, která dovozci dříve získali, se automaticky prodlužují.

Přijatá nebo chystaná podpůrná opatření:
Odklad platby DPH, je povoleno odkládat platby za vodu, sociální pojištění, elektřinu a obecní daň pro podniky. Samostatně výdělečně činné osoby v krizových odvětvích hospodářství mohou obdržet podpůrný grant. Vytváří se fond v řádu desítek miliard šekelů na podporu malých a středních podniků a soukromým podnikatelům. Úvěrový fond garantovaný státem, změkčení úvěrových podmínek a zvýšení kontokorentu, usnadnění podmínek pro získání půjček v oblasti stavebnictví a nemovitostí.

Pro obyvatelstvo:

 • předčasné vratky daně z příjmu,
 • usnadněné půjčky a zvýšené hranice kontokorentu,
 • odložené splátky hypoték,
 • pozastavení soudních exekucí, s výjimkou výživného, zákaz blokování majetku,
 • zmrazení bankovních účtů, zadržení dlužníků a jejich aut,
 • automatická obnovování řidičských průkazů, technických osvědčení (až na 3 měsíce), státní kontrola cen základních a strategických položek v obchodech.

Situace bude mít obrovský dopad na národní hospodářství a určitě se projeví i v českém exportu do Izraele. Jeho velkou část tvoří automobily a dá se očekávat, že jak soukromá, tak veřejná sféra budou nuceni rušit nebo odkládat nákupy nových vozů. Krize však může být i příležitostí pro řadu českých dodavatelů zboží a služeb, a to i v dosud nepříliš obvyklých oborech.

Archiv zpráv ke koronaviru v Izraeli a k mimořádným opatřením

Obecné informace o teritoriu

Pro Izrael je zahraniční obchod klíčovým činitelem pro fungování ekonomiky, neboť je zemí s limitovaným domácím trhem a závislostí na dovozu širokého portfolia výrobků. Izraelské firmy obchodují především s Evropou a USA, stále větší význam ale získává Asie a Afrika. Místním specifikem je nemožnost hospodářské spolupráce se sousedními zeměmi regionu (výjimku - i tak s velkými omezeními - představují Egypt a Jordánsko).

Velmi dobré vztahy mezi Českou republikou a státem Izrael v rovině politické se přenášejí i do růstu vzájemného obchodu. Izrael je naším nejvýznamnějším obchodním partnerem v celé oblasti Blízkého a Středního východu a měřeno objemem českého vývozu zaujímá dokonce 5. místo mezi mimoevropskými státy. Uplatnění na trhu nachází řada českých výrobků a služeb – od automobilů, počítačových komponentů, parních turbín až po různé spotřební zboží a potravinářské výrobky.

Současně je ale třeba vidět, že izraelský trh je náročný a v mnoha ohledech specifický. Stále například platí offsetová povinnost zpětného nákupu izraelského zboží ve výši 20 % hodnoty kontraktu v zakázkách pro celý státní sektor (včetně např. municipalit) nebo košer certifikát pro většinu dovážených potravin. Klíčem k úspěchu je vhodný místní partner se znalostí prostředí i jazyka a možností operativního působení na trhu. K jeho hledání je možné využít služeb zahraničního zastoupení CzechTrade v Izraeli.     

Podrobné teritoriální informace o izraelské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
standardní: GMT +2 hodiny
letní čas: GMT +3 hodiny. Letní čas má v Izraeli každoročně jiný začátek a konec. Začíná po jarních svátcích Pesach a končí přede dnem Dnem smíření.

Desatero pro obchodování

IzraelIzrael
 1. Snažte se najít místního partnera, který dobře zná prostředí, zvyklosti a jazyk.
  Partner může mít postavení prodejního agenta na provizní bázi anebo distributora obchodujícího na vlastní účet.
 2. Je běžné, že zástupce bude vyžadovat exkluzivitu.
  Doporučujeme exkluzivitu časově omezenou a podmíněnou dosaženým obratem. Partneři se budou zpočátku bránit, nicméně jednání za to stojí.
 3. Pokud nebudete v Izraeli osobně podnikat, hebrejsky se učit nemusíte.
  Většina partnerů bude umět velmi dobře anglicky, někteří rusky.
 4. Cena hraje významnou roli
  společně s kvalitou, dodacími lhůtami, poprodejním servisem, spolehlivostí a referencemi. Trh je vysoce konkurenční a přetrvává tendence podceňovat kvalitu našich výrobků oproti těm západoevropským, resp. americkým.
 5. Izraelci jsou velmi tvrdí obchodníci a obvykle naplno řeknou, co si myslí.
  Doslovně chápou, co sdělíte. Jejich chování tak může působit až nezdvořile. Nenechte se vyvést z míry a buďte jim rovnocenným partnerem. Výsledky jednání si potvrďte písemně.
 6. Izraelská nabídka je často konečná a bez prostoru pro smlouvání.
  Prosazování dodatečných úprav je prakticky vyloučené.
 7. Dodržujte běžné normy obchodního jednání
  jako jsou schopnost navázat osobní vztahy s partnery, osobní přítomnost při důležitých jednáních, pružnost a dynamičnost jednání. Naopak flexibilita není silnou stránkou izraelských protějšků a mnohdy trvají na svém až do konce.
 8. Pracovní doba
  Obvyklá pracovní doba je od neděle do čtvrtka 8:00–16:00, v pátek 8:00–13:00 (pokud v pátek pracují). V některých oblastech s náboženskými menšinami může být pracovní týden odlišný (např. křesťané nepracují v neděli). Je nutné se předem informovat, zda v době vaší návštěvy nejsou lokální svátky. Telefonování ve volném či svátečním čase může být bráno jako nezdvořilost.
 9. Obchodní schůzku si předem potvrďte telefonicky.
  Izraelci často chodí na obchodní jednání v neformálním oblečení - bez saka, kravaty a v sandálech.
 10. Mějte na paměti obrovskou různorodost izraelské společnosti.
  Z hlediska původu (starousedlíci, USA, Evropa, bývalý SSSR, arabské země, Afrika), kulturně-společenských aktivit a náboženství je společnost velmi odlišná. Tyto faktory ovlivňují přístup a chování různých skupin, podnikatele nevyjímaje. Je nutné brát v potaz řadu možných náboženských omezení a předpisů – košer, halal, alkohol atd.