Spojené arabské emiráty

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

Spojené arabské emirátySpojené arabské emiráty

Koronavirus - aktuální informace a mimořádná opatření

Spojené arabské emiráty už mají stovky nakažených koronavirem. Dva lidé v této zemi nemoci podlehli. Jednotlivé emiráty podporují podnikatele různými úlevami.

Dubaj vyčlenil pro podniky okamžitou finanční podporu ve výši 409 milionů dolarů. Týká se jich zproštění povinností platit municipální poplatky i další úlevy. Veškerá letecká a námořní nákladní doprava zůstala zachována.

Abu Dhabi představilo balíček v hodnotě 800 milionů amerických dolarů na podporu malých a středních firem. Také ekonomicky činné subjekty v Abu Dhabi jsou osvobozeny od různých poplatků.

Centrální banka SAE uvolňuje 27 miliard dolarů na podporu ekonomiky, odložení splátek úvěrů, půjček, hypoték pro privátní sektor, zejména pro menší podnikatele, kde je očekáván dopad šíření koronaviru a opatření proti němu nejvíce.

Vláda SAE zřídila poradní orgán, v jehož čele stojí ministr hospodářství, a vyčlenila na 7 miliard dolarů jako balíček finanční podpory, který má posloužit k omezení dopadu na růst ekonomiky díky šíření nákazy. Balíček je určen na podporu lidských zdrojů a ekonomický sektor obecně. O využití finančních prostředků se bude rozhodovat dle konkrétních potřeba na základě diskuse mezi federálními a lokálními autoritami. Poradní orgán bude vládu informovat o přijatých opatřeních na týdenní bázi. 

S ohledem na mezinárodní obchod a pozici SAE – Dubaje jako centra mezinárodního obchodu v regionu zůstává v provozu mezinárodní letecká a námořní přeprava zboží. Aktuálně jsou činěna opatření, jejichž smyslem je předně zabránit dalšímu rozšíření nákazy koronaviru v podobě nejrůznějších restrikcí. Celní úřady vrací 20 procent celních poplatků za dovezené zboží, které je prodáno na lokálním trhu.

Llze očekávat pokles ekonomické výkonnosti a utlumení činnosti jednotlivých společností, i když jsou vyvíjeny maximální snahy, aby dopady byly co nejnižší. Omezení činnosti se prozatím netýká stavebního sektoru.

SAE přikročily k omezené cestování a pohybu lidí. Došlo k uzavření hranic v tom smyslu, že do SAE smí přicestovat pouze občané Emirátů a členové diplomatických sborů. Do země nesmí přicestovat ani rezidenti SAE, kteří se nacházeli v době vyhlášení nařízení mimo území země. Zákaz platí do dovolání.

Kromě toho došlo k přerušení civilní letecké dopravy národními leteckými společnostmi od 25. března do 9. dubna. Datum může být prodlouženo. Zákaz se netýká evakuačních letů a letů a letů, které slouží k návratu letadla a posádky na domovské letiště. 

Uzavřeny jsou veškeré turistické atrakce, došlo k uzavření veškerých veřejných i privátních pláží, bazénů, parků, uzavřena jsou veškerá vzdělávací zařízení, a to minimálně do 5. dubna. Uzavření jsou všechna nákupní centra, všechny obchody, restaurace, provoz je umožněn pouze pro doručování do domu.

Otevřeny nadále zůstávají jen obchody s potravinami, lékárny a benzínové pumpy. Byl vydán zákaz vycházení od 20:00 do 6:00, byla realizována dezinfekční akce veškerých veřejně přístupných prostor, ulic, prostředků hromadné dopravy. Tak bude probíhat denně ve stanovenou dobu až do 6:00 dne 5. dubna. V obecné rovině je  obyvatelstvu doporučováno vycházet z domovů jen v nejnutnějších případech, dochází k omezování pracovní doby v privátním i veřejném sektoru, u finančních institucí a dalších úřadů.

Autor: Michal Nedělka, CzechTrade Dubaj, 31.3.2020

Každým dnem aktualizuje komplexní přehled o dopadech pandemie nového koronaviru na obchodování po celém světě.
Toto zpravodajství sledujte na portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.

Archiv zpráv ke koronaviru v SAE a k mimořádným opatřením

Obecné informace o teritoriu

Spojené arabské emiráty (SAE) jsou velice dynamicky se rozvíjející ekonomikou, kde je poptávka po kvalitním a velmi progresivním zboží. Majoritu obyvatelstva v zemi tvoří přistěhovalci přijíždějící do země za prací, emirátští občané tvoří jen 15 % populace z celkového počtu 10,5 mil. obyvatel.

Český vývoz do Spojených arabských emirátů, včetně velkého objemu reexportu do dalších zemí oblasti, se v posledních pěti letech pohyboval kolem částky 800 mil. USD ročně. Ekonomika emirátů vyváží především ropu a ropné produkty, zatímco velká většina všeho ostatního zboží a potravin se dováží. Dynamické sektory jsou stavebnictví včetně infrastruktury, sektor zdravotnictví, ICT, technologie tzv. umělé inteligence, elektrotechnika, vodohospodářství, energetika a petrochemie. Přítomnost celosvětové konkurence přitom tlačí firmy k velmi konkurenceschopným cenám.

Spektrum potenciálních možností pro české vývozce je různorodé. Uplatnění na trhu SAE nacházejí jak automobily nebo výrobky elektrotechnického průmyslu, tak české křišťálové lustry a další produkty, včetně zdravotnické techniky. Je nutné upozornit, že se musí jednat o produkty s velmi vysokou přidanou hodnotou, nabízené za konkurenceschopné ceny.

Spojené arabské emiráty jsou zemí, která nabízí také příležitosti pro vstup českých investorů. Na trhu nacházejí uplatnění především firmy, které v zemi zakládají své pobočky nebo spolupracují s místním partnerem. Podmínkou udržování kontaktů s místními partnery je forma osobního setkávání. Emiráty často slouží jako předpolí pro nástup do ostatních zemí v oblasti.

Podrobné teritoriální informace o ekonomice Spojených Arabských Emirátů, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT +3 hodiny

Desatero pro obchodování

Spojené arabské emirátySpojené arabské emiráty
 1. Mobilní telefon
  Sdělit číslo mobilu je běžné. Pokud byste se ošívali, může být projevem nedůvěry. Doporučujeme uvádět číslo na vizitkách a v případě častých cest do SAE pořídit si místní.
 2. Jazyková vybavenost
  V SAE plně uplatníte angličtinu, neboť výrazně dominuje nad oficiální arabštinou. Katalogy v angličtině zcela vystačí, arabština by musela být bez jediné chyby v překladu.
 3. Tradiční společnost
  Obyvatelé Emirátů respektují rodové vazby, kde hlavní slovo mají starší. Ve vaší delegaci důvěryhodně zapůsobí starší, zkušený odborník. Oděv je možný podle evropských zvyklostí, ženám doporučujeme zakrýt ramena a delší sukni.
 4. Spolehlivost
  Mějte na paměti, že pokud se muslimové nedostaví na schůzku, bylo to proto, že si ji Alláh nepřál. Neznamená to ale, že si tak nepřál navždy, je třeba se ozvat, být velkorysí, nemluvit o ztrátě času, naopak vyjádřit hluboké pochopení a navrhnout nový termín. U Evropanů předpokládají, že budou dochvilní. Čas v arabském světě je velmi relativní, nebuďte netrpěliví.
 5. Komunikace
  V komunikaci upřednostňují fax před e-mailem. Zpráva, kterou přinese office-boy manažerovi je vnímána jako hmotný doklad na rozdíl od virtuálních e-mailů. Ovšem písemná komunikace nestačí. Je nutné telefonovat, a jakmile zjistíte, že nabídka partnera zaujala, domluvte si návštěvu, neboť obchody vznikají po osobním poznání.
 6. Trpělivost
  Místní obchodníci jednají obezřetně a obchodní partnery si dlouho „oťukávají“. Často neukazují zájem, aby si nejprve prověřili váš zájem, trpělivost a potenciál dlouhodobé spolupráce. Kdo tomu porozumí a překoná nástrahy, získá mezi arabskými partnery nejen dlouhodobého obchodního partnera, ale i přítele v neobchodní rovině.
 7. Sjednávání schůzek
  Málokdy získáte jednoznačný příslib konkrétního termínu. Na cestu vyrazte, ale počítejte s tím, že schůzky doladíte operativně na místě. Buďte flexibilní a mějte v náplni své cesty, více než lze reálně stihnout. Když se některé neuskuteční, byl program vaší cesty úspěšný.
 8. Průběh schůzky
  Může se stát, že jednání bude přerušeno vyřizováním jiných záležitostí. Pro Araby jsou mezilidské vztahy prioritní a pokud během pracovní schůzky někdo soukromě zavolá, je to často důvod posečkat, neboť odmítnout osobní telefonát kvůli práci by bylo neslušné.
 9. Modlitba
  Je-li partner muslim, může se stát, že vás požádá o chvilku strpení (20 minut) a odejde do modlitební místnosti. Počítejte s tím, že kromě oběda mají muslimové nárok v pracovní době absolvovat modlitbu.
 10. Rozhodování
  Na pracovní cesty do SAE vyšlete zástupce firmy, kteří mají oprávnění rozhodovat a odpovídat na dotazy, aby nevznikl dojem, že byl vyslán referent, a že relevantní protějšek nepřijel.

Články a rozhovory

Vietnam Vietnam
Litva Litva
Bulharsko Bulharsko
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
Polsko Polsko
Spojené státy americké Spojené státy americké
Čína Čína
Kazachstán Kazachstán
Brazílie Brazílie
Lotyšsko Lotyšsko
| 9. 3. 2020
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
Izrael Izrael
| 16. 12. 2019
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
| 16. 12. 2019

Aktuality z teritoria

SAE trápí obezita
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
| 10. 3. 2020
Dubaj začne testovat prostředky autonomního řízení
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty
| 6. 2. 2020