Spojené arabské emiráty

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Informace z teritoria

Spojené arabské emirátySpojené arabské emiráty

Doporučení pro vstup na trh SAE za současné situace a aktuální zpravodajství

 1. Vyhledání obchodních partnerů
  V úvodní fázi se jako vhodné jeví vyhledat na lokálním trhu kontakty na potenciální partnery ke spolupráci. V SAE neexistuje ověřená funkční databáze lokálních společností, ve které by bylo možné tyto filtrovat. Jen v omezené míře lze využít místní telefonní seznam. Nejspolehlivějším způsobem je tak vyhledávání lokálních společností prostřednictvím vyhledávače Google. Dle klíčových slov odpovídajících předmětu obchodního zájmu lze tyto společnosti spolehlivě dohledat.
  Zahraniční kancelář CzechTradu v SAE (ZK SAE) Vám v úvodní fázi nabízí pomoc s tímto krokem a dle definice potenciálního obchodního partnera tyto společnosti vyhledat a zaslat Vám tuto databázi. Určitě je vhodné, pokud již disponujete existujícími kontakty z teritoria, tyto kontakty zaslat ZK SAE, aby je v prvotní fázi mohla eliminovat ve svém výběru.
   
 2. Výběr vhodných firem
  Návazným krokem je pak výběr vhodných společností k dalšímu oslovení. Pokud společnosti vyhledáváte sami, je dobré zaměřit se na ty,  které na svých webových stránkách uvádějí dodavatelské reference pro segment Vašeho zájmu. Je třeba si uvědomit, že cílový zákazník je ve většině případů obsluhován lokálním dovozcem/distributorem, na kterého je třeba se zaměřit jako na potenciálního partnera, nikoliv tedy na koncového zákazníka. Specifikem teritoria je, že místní společnosti často mají ve své gesci více segmentů obchodního zájmu a specializace. Při vyhledávání je tedy třeba pečlivě zjišťovat, která sekce dané společnosti, případně společnost v holdingu, má daný předmět obchodu v gesci.
  ZK SAE se při výběru společností se znalostí místních specifik zaměřuje na společnosti, které splňují atributy výše. Přehled firem, který od ZK SAE dostanete, představuje distributorské společnosti k přímému oslovení.
   
 3. Oslovení
  Dalším krokem je přistoupení k cílenému telefonickému oslovení vyhledaných společností a jejich návaznému obeslání propagačními materiály. Komunikačním jazykem je angličtina, propagační materiály je vhodné mít připravené v anglickém jazyce na profesionální úrovni. V SAE se dbá na reference z GCC, pokud je nemáte, je vhodné zmínit reference zejména z Německa, Velké Británie, USA, případně Japonska.
  Za současné situace může být problematické dovolat se do místních společností v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci covid-19, kdy místní vláda stále doporučuje realizovat pracovní činnosti formou „home office“ všude tam, kde je to možné. Povolená obsazenost kanceláří je z 30 %. I za normální situace se stává, že zejména při telefonickém kontaktování v případě, kdy je zřejmé, že se volá z ciziny, nejsou tyto telefonáty přijímány. Je tak dobré při úvodní mailové komunikaci upozornit na to, že je budete telefonicky kontaktovat s uvedením telefonního čísla.
  ZK SAE Vám je připravena i v této fázi být nápomocna a nabídnout realizaci cíleného telefonického oslovení dohledaných kontaktů spolu s obeslání propagačními materiály, a to na základě aktuálního vytížení po předchozí domluvě.
   
 4. Ověření partnera
  V SAE je prakticky nemožné ověřit bonitu lokálního partnera, neexistují tu veřejně přístupné registry obchodních společností, jak je známe např. z ČR či dalších států EU. Lokální společnosti, které nesídlí v některé z mnoha volných zón, mají povinnost být registrované u obchodní a průmyslové komory příslušného emirátu podle jejich působnosti. Určité omezené informace se o společnostech dají ověřit v jejich registrech, které jsou veřejně přístupné. Dá se tak předně zjistit, zda je společnost skutečně registrována, zda má platnou registraci. Případě v rámci placených služeb komory se dají získat podrobnější informace o daném subjektu.

 

Aktuální informace o situaci ve Spojených arabských emirátech naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Spojené arabské emiráty (SAE) jsou velice dynamicky se rozvíjející ekonomikou, kde je poptávka po kvalitním a velmi progresivním zboží. Majoritu obyvatelstva v zemi tvoří přistěhovalci přijíždějící do země za prací, emirátští občané tvoří jen 15 % populace z celkového počtu 10,5 mil. obyvatel.

Český vývoz do Spojených arabských emirátů, včetně velkého objemu reexportu do dalších zemí oblasti, se v posledních pěti letech pohyboval kolem částky 800 mil. USD ročně. Ekonomika emirátů vyváží především ropu a ropné produkty, zatímco velká většina všeho ostatního zboží a potravin se dováží. Dynamické sektory jsou stavebnictví včetně infrastruktury, sektor zdravotnictví, ICT, technologie tzv. umělé inteligence, elektrotechnika, vodohospodářství, energetika a petrochemie. Přítomnost celosvětové konkurence přitom tlačí firmy k velmi konkurenceschopným cenám.

Spektrum potenciálních možností pro české vývozce je různorodé. Uplatnění na trhu SAE nacházejí jak automobily nebo výrobky elektrotechnického průmyslu, tak české křišťálové lustry a další produkty, včetně zdravotnické techniky. Je nutné upozornit, že se musí jednat o produkty s velmi vysokou přidanou hodnotou, nabízené za konkurenceschopné ceny.

Spojené arabské emiráty jsou zemí, která nabízí také příležitosti pro vstup českých investorů. Na trhu nacházejí uplatnění především firmy, které v zemi zakládají své pobočky nebo spolupracují s místním partnerem. Podmínkou udržování kontaktů s místními partnery je forma osobního setkávání. Emiráty často slouží jako předpolí pro nástup do ostatních zemí v oblasti.

Podrobné teritoriální informace o ekonomice Spojených Arabských Emirátů, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
GMT +3 hodiny

Desatero pro obchodování

Spojené arabské emirátySpojené arabské emiráty
 1. Mobilní telefon
  Sdělit číslo mobilu je běžné. Pokud byste se ošívali, může být projevem nedůvěry. Doporučujeme uvádět číslo na vizitkách a v případě častých cest do SAE pořídit si místní.
 2. Jazyková vybavenost
  V SAE plně uplatníte angličtinu, neboť výrazně dominuje nad oficiální arabštinou. Katalogy v angličtině zcela vystačí, arabština by musela být bez jediné chyby v překladu.
 3. Tradiční společnost
  Obyvatelé Emirátů respektují rodové vazby, kde hlavní slovo mají starší. Ve vaší delegaci důvěryhodně zapůsobí starší, zkušený odborník. Oděv je možný podle evropských zvyklostí, ženám doporučujeme zakrýt ramena a delší sukni.
 4. Spolehlivost
  Mějte na paměti, že pokud se muslimové nedostaví na schůzku, bylo to proto, že si ji Alláh nepřál. Neznamená to ale, že si tak nepřál navždy, je třeba se ozvat, být velkorysí, nemluvit o ztrátě času, naopak vyjádřit hluboké pochopení a navrhnout nový termín. U Evropanů předpokládají, že budou dochvilní. Čas v arabském světě je velmi relativní, nebuďte netrpěliví.
 5. Komunikace
  V komunikaci upřednostňují fax před e-mailem. Zpráva, kterou přinese office-boy manažerovi je vnímána jako hmotný doklad na rozdíl od virtuálních e-mailů. Ovšem písemná komunikace nestačí. Je nutné telefonovat, a jakmile zjistíte, že nabídka partnera zaujala, domluvte si návštěvu, neboť obchody vznikají po osobním poznání.
 6. Trpělivost
  Místní obchodníci jednají obezřetně a obchodní partnery si dlouho „oťukávají“. Často neukazují zájem, aby si nejprve prověřili váš zájem, trpělivost a potenciál dlouhodobé spolupráce. Kdo tomu porozumí a překoná nástrahy, získá mezi arabskými partnery nejen dlouhodobého obchodního partnera, ale i přítele v neobchodní rovině.
 7. Sjednávání schůzek
  Málokdy získáte jednoznačný příslib konkrétního termínu. Na cestu vyrazte, ale počítejte s tím, že schůzky doladíte operativně na místě. Buďte flexibilní a mějte v náplni své cesty, více než lze reálně stihnout. Když se některé neuskuteční, byl program vaší cesty úspěšný.
 8. Průběh schůzky
  Může se stát, že jednání bude přerušeno vyřizováním jiných záležitostí. Pro Araby jsou mezilidské vztahy prioritní a pokud během pracovní schůzky někdo soukromě zavolá, je to často důvod posečkat, neboť odmítnout osobní telefonát kvůli práci by bylo neslušné.
 9. Modlitba
  Je-li partner muslim, může se stát, že vás požádá o chvilku strpení (20 minut) a odejde do modlitební místnosti. Počítejte s tím, že kromě oběda mají muslimové nárok v pracovní době absolvovat modlitbu.
 10. Rozhodování
  Na pracovní cesty do SAE vyšlete zástupce firmy, kteří mají oprávnění rozhodovat a odpovídat na dotazy, aby nevznikl dojem, že byl vyslán referent, a že relevantní protějšek nepřijel.

Nejbližší související akce

THE BIG 5, 2023 4. 12. 2023 - 7. 12. 2023 Veletrh
Spojené arabské emiráty
Dubaj,
Spojené arabské emiráty
Více informací