ACCS - Agricultural & Commercial Cooperative Society of Zambia Limited 2024

Agentura CzechTrade zve české firmy k účasti na veletrhu ACCS - Agricultural & Commercial Cooperative Society of Zambia Limited 2024. Veletrh je zařazený mezi podporované akce v projektu NOVUMM 2 spolufinancovaného z OP TAK - program Marketing. Malé a střední podniky mohou čerpat podporu na svou prezentaci. Více o podmínkách čtěte v sekci Programy EU, OP TAK https://www.czechtrade.cz/programy-eu/op-tak-%E2%80%93-projekty-novumm-2-a-novumm2ket/novumm

Veletrh ACCS - Agricultural & Commercial Cooperative Society of Zambia Limited 2024 se řadí mezi nejvýznamnější veletrhy v Africe určený pro pokročilé techniky a technologie v hornictví, zdravotnictví a zemědělství.

Více o veletrhu na webu https://acsz.co.zm/

Prezentujte se na veletrhu ACCS - Agricultural & Commercial Cooperative Society of Zambia Limited 2024 s finanční dotací z projektu NOVUMM 2.

Dotační podmínky

 • Veletrhu se musí zúčastnit min. 5 firem, z toho min. 3 na společné expozici
 • Podporujeme malé a střední podniky se sídlem či provozovnou mimo hl. m. Prahu
 • Projekty jsou spolufinancovány z operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2024–2027
 • Povinná participace účastníka (spoluúčast) je pouze 30 %
 • Možnost získání podpory na konference, semináře, sympozia a další přidružené akce
 • Do participace MSP lze uznat způsobilý výdaj na obousměrnou letenku do max. výše 10 000,- Kč
 • MSP je poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb až do výše 120 000,- Kč 

Formy firemní prezentace

Inovace vzhledu, materiálů a rozložení společné expozice v projektu NOVUMM 2

Účast ve společné české expozici CzechTrade

 • Firma se prezentuje spolu s dalšími českými vystavovateli ve společném stánku v gesci CzechTrade. Využívá se společné zázemí s kuchyňkou
 • Výhodou je jednotný vzhled a větší, viditelnější expozice
 • CzechTrade zajišťuje pronájem plochy, registraci a technické přípojky jako podporu MSP
 • Vytvoření Centrálního jednacího sektoru v rámci společné expozice

Samostatná účast s dotací

 • Při splnění podmínky, že se tři firmy účastní společné expozice, je možné podpořit samostatné vystavovatele v individuálních stáncích
 • Vystavovatel si zajistí s veletržní správou fakturaci plochy, registračního poplatku, technických přípojek, popřípadě dalších služeb přímo na agenturu CzechTrade, která za firmu tyto faktury uhradí. Účastníkovi nelze zpětně proplatit jím zaplacené náklady
 • Firma si zajišťuje výstavní plochu, design a realizaci stánku sama napřímo s veletržní správou nebo dodavatelem
 • Výhodou je libovolné umístění a grafika stánku

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, podpory, vhodnosti veletrhu pro Váš výrobek či službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. 

V případě zájmu o účast na akci vyplňte přihlášku skrze dotační portál na AIS MPO nebo se ozvěte gestorce akce Ing. Jaroslavě Pacákové.

Termín:

31. 7. 2024 - 5. 8. 2024

Druh akce:

Veletrh NOVUMM 2

Místo konání:

Lusaka, Zambie

Oborová specializace:

Farmaceutický průmysl, Nerostné suroviny a polotovary, Strojírenství - výroba strojů a techniky, Zemědělství a lesnictví

Cena:

Kontaktujte organizačního garanta akce

Stav akce:

Hlaste se

Přidat do kalendáře:

Kontakty

Organizační garant

Ing. Pacáková Jaroslava
Ing. Jaroslava Pacáková vedoucí manažerka projektu NOVUMM 2