IFAT Indie 2024


Agentura CzechTrade zve české firmy k účasti ve společné expozici na mezinárodním veletrhu IFAT 2024.

IFAT je mezinárodně největší akcí v oblasti technologií ochrany životního prostředí. Prezentovány jsou nová inovativní řešení v sektoru vody, odpadní vody, odpadů a recyklace.

Zaměření veletrhu tematicky pokrývá sektor vodního, odpadového a surovinového hospodářství – od získávání vody, její ošetření a čištění. Nedílnou součástí jsou také témata na likvidaci odpadů a jejich recyklaci, využití energie z odpadních látek, měřící, řídící a regulační systémy, odstraňování emisí až po služby, vědu a výzkum.

Chcete vystavovat na tomto prestižním veletrhu, ale neplánujete vlastní stánek? Vystavujte s CzechTrade a ušetřete čas i náklady.

CzechTrade podporuje firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě vlastní realizace společné expozice, nabízí doprovodné služby, jakými jsou třeba oslovení potenciálních partnerů před akcí, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s obchodními partnery.

 

Proč investovat právě do veletrhu IFAT 2024?

 • Předpokládá se, že do roku 2030 bude poptávka po vodě v Indii dvakrát vyšší, než dostupná nabídka, přičemž současná kapacita čištění vody v Indii je pouze 27,3 % a kapacita čištění odpadních vod 18,6 %.
 • Rostoucí poptávka Indie po recyklaci odpadních vod je příležitostí pro české firmy nabízející technologie a řešení v této oblasti.
 • Velký potenciál také nabízí odvětví zpracování odpadů za účelem výroby energie, recyklace materiálů a získávání hodnotných zdrojů.
 • Veletrh IFAT je jedinečným místem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Setkávají se tu zástupci politiky životního prostředí se zástupci vodního hospodářství a průmyslu likvidace odpadů a dalších sektorů.
 • Více informací o veletrhu naleznete na webových stránkách www.ifat-india.com/

 

Oborové zaměření veletrhu

 • Hydraulické inženýrství a výstavba studní
 • Protipovodňové technologie a technologie pro ošetření kontaminované vody
 • Čištění vody a odpadních vod
 • Vodovodní a kanalizační systémy
 • Zpracování kalu a zbytků
 • Využití dešťové a sběr dešťové vody
 • Měřicí, kontrolní a laboratorní technologie
 • Recyklace a likvidace odpadu
 • Zásobování vodou a odvádění odpadních vod
 • Zařízení pro kontrolu a úpravu znečištění ovzduší
 • Výroba energie z odpadních materiálů
 • Snížení hluku a zvuková izolace
 • Správa a služby v oblasti životního prostředí
 • Inženýrské služby, environmentální management, ekologický audit

 

Nabízíme vám firemní prezentaci ve společné české expozici s osobní účastí vašeho zástupce

Společná expozice pod hlavičkou agentury CzechTrade má rozlohu 36 m2 a bude umístěná v prémiové hale č. 2. Každá společnost tu bude mít vlastní prostor pro vystavení modelů a vzorků.

Zahraniční kancelář CzechTrade Indie (Bengalúru) zajišťuje komplexní servis přípravy a realizace osobní účasti od komunikace s organizátorem veletrhu, přes zajištění výstavní plochy, výstavbu expozice, zařazení do katalogu vystavovatelů, až po veškeré administrativní záležitosti.

Připravíme kompletně vybavený stánek pro firemní prezentaci, umístění firemního banneru, vzorků, zázemí atd.

Firemní prezentace je možná i formou katalogového zastoupení, kdy společnost bude na expozici zastupovat pracovník kanceláře CzechTrade Indie.

Dále indická kancelář zajistí služby v teritoriu pro vyšší návštěvnost českého stánku:       

 • Osobní asistence pracovníků CzechTrade Indie, kteří Vám pomohou při jednání s vašimi potenciálními partnery v rámci veletrhu.
 • Vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů k jednáním na výstavě IFAT.
 • Zveřejnění profilu společnosti na zahraničním webu indické kanceláře CzechTrade, a to i po skončení akce.
 • Logistická pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu.
 • Výstupem služby bude seznam kontaktů, které obdržely pozvánku k jednáním s vaší firmou na veletrhu včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • Logistická pomoc při výběru a zajištění hotelu a transportu.

 

FORMY PREZENTACE VE SPOLEČNÉ EXPOZICI:

 • firemní prezentace na 7 metrech čtverečních s osobní účastí vašeho zástupce je za 67 500 Kč bez DPH.
 • firemní prezentace na 14 metrech čtverečních s osobní účastí vašeho zástupce je za 135 000 Kč bez DPH.
 • katalogová účast, kdy vaši firmu zastoupí na jednáních pracovník zahraniční kanceláře CzechTrade a bude propagovat vaše produkty, je za katalogová účast 15 000 Kč bez DPH.

 

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu IFAT 2024 najdete v pozvánce níže na stránce.

Rádi zodpovíme vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe připravit na veletrh.

V případě, že máte zájem účastnit se akce, zašlete přihlášku gestorovi do 30. 6. 2024.


Termín:

16. 10. 2024 - 18. 10. 2024

Druh akce:

Veletrh

Místo konání:

Mumbaí, Indie

Oborová specializace:

Voda, odpady a životní prostředí

Teritoriální zaměření:

Indie

Cena:

Kontaktujte organizačního garanta akce

Stav akce:

Hlaste se

Přidat do kalendáře:

Kontakty

Organizační garant

Mgr. Balladares Perez Petra
Mgr. Petra Balladares exportní konzultant - senior

Odborný garant

Onderková Hana

CzechTrade Indie - Bengalúru

Hana Onderková vedoucí zahraniční kanceláře

Soubory ke stažení