NOVUMM

Interní projekt NOVUMM realizovaný agenturou CzechTrade poskytoval podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na prioritní obory českého průmyslu.

V rámci projektu bylo podpořeno 990 účastí MSP na 108 veletrzích v 23 zemích světa a byla jim poskytnuta podpora formou zvýhodněné služby v hodnotě 64 833 200,50 Kč.

Rozbalovací obsah

O projektu Novumm (NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ)

Interní projekt NOVUMM je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí.

Malým a středním podnikům je v rámci interních projektů agentury CzechTrade poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

  • 120 veletrhů,
  • podpora až do výše 80 000 Kč při dodržení povinné participace,
  • min. 5 účastníků,
  • podpora společných a individuálních expozic.

Účastník (MSP) musí splňovat všechny podmínky stanovené Výzvou (NOVUMM Výzva 3, včetně změn).

Řádně vyplněnou přihlášku do projektu NOVUMM je možné zaslat poštou anebo datovou schránkou, bližší informace se nacházejí na poslední straně přihlášky.

Intenzita podpory:

  • 50 % intenzita podpory pro evropské země, tedy členské státy EU,
  • 70 % intenzita podpory pro mimoevropské země, tedy nečlenské státy EU.

Kontakty

Ing. Pacáková Jaroslava
Ing. Jaroslava Pacáková vedoucí manažerka projektu NOVUMM 2