NOVUMM KET

Interní projekt NOVUMM KET realizovaný agenturou CzechTrade poskytuje podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na oblast klíčových technologií.

OPPIK-cj-bar.jpg

NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOILOGIÍ

Interní projekt NOVUMM KET je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií (key enabling technologies).

Malým a středním podnikům je v rámci interních projektů agentury CzechTrade poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

  • 50 veletrhů zaměřených na oblast klíčových technologií, na každém veletrhu se koná doprovodná akce,
  • podpora až do výše 90 000 Kč při dodržení povinné participace,
  • min. 5 účastníků (oprávněným účastníkem jsou pouze MSP dle Doporučení 2013/361/ES),
  • max. 13 účastníků (konkrétní počet účastníku každého veletrhu bude upřesněn v závislosti na aktuální nabídce plochy dané veletržní správy),
  • podpora společných a individuálních expozic.

Účastník (MSP) musí splňovat všechny podmínky stanovené Výzvou (NOVUMM KET_Výzva 1).

Řádně vyplněnou přihlášku do projektu NOVUMM KET je možné zaslat poštou anebo datovou schránkou, bližší informace se nacházejí na poslední straně přihlášky.

Intenzita podpory:

Upozornění: Změna podmínek Výzvy I. NOVUMM KET ze dne 1. 7. 2016
S platností na akce konající se od 1. 7. 2017 se intenzita podpory mění následovně:

  • 50 % intenzita podpory pro evropské země, tedy členské státy EU,
  • 70 % intenzita podpory pro mimoevropské země, tedy nečlenské státy EU.

Změna je specifikována také v dokumentu Změna Výzvy NOVUMM KET uloženém níže.