Medbaltica 2023

Medbaltica 2023 je mezinárodní výstava věnovaná sektoru medicínského průmyslu. Na akci jsou zastoupeni domácí i zahraniční výrobci v oborech farmacie, rehabilitace, dentální technologie a zdravotnická technika.

Více informací o veletrhu na: www.bt1.lv/medbaltica/eng

Veletrh Medbaltica 2023 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je minimálně 50 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž z toho minimálně 3 se musí účastnit na společné expozici

Jsou dvě možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice agentury CzechTrade

  • účast na společném stánku agentury CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje agentura CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na agenturu CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • je možné libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu agentury CzechTrade - https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm-ket.

Termín:

21. 9. 2023 - 22. 9. 2023

Druh akce:

Veletrh NOVUMM KET

Místo konání:

Riga, Lotyšsko

Oborová specializace:

Zdravotnická technika

Teritoriální zaměření:

Lotyšsko

Cena:

Kontaktujte organizačního garanta akce

Stav akce:

Akce již proběhla

Přidat do kalendáře:

Kontakty

Organizační garant

Ing. Novotná Eva
Ing. Eva Novotná manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM2KET" spolufinancovaný z OP TAK